BİTLİS 
BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
Telefon :  0 (434) 228 63 10 - 11 - 12  Fax : 0 (434) 228 63 13
Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı  Belediye  Sarayı  No:84    Merkez / Bitlis
Bitlis  Belediye Başkanlığı  Bilgi işlem Müdürlüğü
Telif Hakkı Saklıdır.
©
Güncel Duyurular
Yapılandırma son tarih 25/11/2016

Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi 31/11/2016

İlan Reklam Vergisi Son Ödeme Tarihi 31/11/2016

Çevre Temizlik Vergisi Son Ödeme Tarihi 31/11/2016


İlanlar
          İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına tasisli Mülkiyeti hazineye ve şahıslara ait 698 ada 1 parsel, 699 ada 11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 sayılı parseller, 699 ada 24 parselin tevhid işlemi ve tevhide konu imar kanunun 8’ci maddesine plan tadilatı ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 Maddesi, 2981 sayılı kanunun 10/b maddesi ile 3290 sayılı kanunun ek-1 maddesine göre imar plan tadilatı yapılması, 03/01/2017 tarih ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararında bir (1) ay askıya çıkartılması
uygun görülmüştür.

         Yukarıda belirtilen parsel ve mahallerde imar plan tadilatı yapılmış olup, 13/01/2017(Cuma) - 11/02/2017(Cumartesi) tarihleri arasında Belediye ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
İLAN
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü