BİTLİS 
BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
Telefon :  0 (434) 228 63 10 - 11 - 12  Fax : 0 (434) 228 63 13
Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı  Belediye  Sarayı  No:84    Merkez / Bitlis
Bitlis  Belediye Başkanlığı  Bilgi işlem Müdürlüğü
Telif Hakkı Saklıdır.
©
BİRİM  ADI DAHİLİ  NUMARASI
Özel Kalem Müdürlüğü
Başkan Sekreteri 113 - 126
Başkan Yardımcısı 114
Özel Kalem Müdürü 125
Basın Birimi 161
Sivil Savunma Uzmanı 129
Meclis Üyeleri 119
Beyaz Masa 153
İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve  Eğitim Müdürü 118
Sicil Şefliği 117
Yazı İşleri   Müdürlüğü
Yazı İşleri  Müdürü 115
Yazı İşleri Kalemi 116
Mali Hizmetler  Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürü 122
Muhasebe Yetkilisi 123
Tahakkuk  Şefliği 147
Tahsilat Şefliği 139
Muhasebe  Servisi 124
Ölçü Ayar Memuru 143
Eski Belediye Binası  Tahsilat Veznesi 0 (434) 226 59 09
   
Destek Hizmetler Müdürlüğü
Destek Hizmetler Müdürü 127
Satın Alma Şefi 0 (434) 228 50 05
Servis 0 (434) 311 26 40
Satın Alma Servisi 162
Saha Amirliği
0 (434) 228 50 01
Tekel Binası 0 (434) 226 83 82
Şöfor Odası 158
   
   
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri  Müdürü 149
Servis 150  -  145
Park ve Bahçeler Servisi 138
   
   
İmar ve  Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve  Şehircilik Müdürü 131
Servis 133 - 146
Numarataj 165
   
   
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürü 135
Teknik Servis
Servis 211
   
Su İşletme Müdürlüğü
Su işletme Müdürü 148
Servis 156
Su Şefliği 185 - 0 434 226 61 99
   
   
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri  Müdürü 154
Servis 151
   
   
   
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürü 120
Servis 121
Ruhsat Servisi 165
Zabıta Amirliği 0 ( 434) 226 59 09
Zabıta Trafik Amiri 0 (434) 226 89 99
   
   
İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Müdürü 110 - 0 434 228 73 78
   
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 157
Servis 136  -  137
Evlendirme Memurluğu   0 (434) 228 83 92
Tekel Toplum Merkezi   0 (434) 226 60 19
Toki 4. ETAP Kültür Merkezi  
Toki 1. ETAP Kültür Merkezi   0 (434) 228 83 93
Arap Köprüsü Bilgi Evi   0 (434) 228 81 73
Engellli Koordinasyon  Sorumlusu 137
   
   
   
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürü 130
Hukuk Servisi 168
   
Mezarlıklar Müdürlüğü  
Mezarlıklar Müdürü  
   
Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü  
Kadın ve Aile İşleri Müdürü  
Servis