2017 Faaliyet Rapaoru

Yayın Tarihi : 2018-04-26 08:41:32

http://m.akparti.org.tr/upload/gimages/84204/001-b-2.jpg

 

Macos:Users:ercancaglayan:Desktop:vali bey:vali bey:6U5A9903.jpg

 

            Sevgili Bitlisliler!

            Binlerce yıllık kültürel birikimlerini, bağrında geleceğe umutla taşıyan, Kadim Kent Bitlisli vatandaşlarımıza en iyibelediyecilik hizmetlerini sunabilmek için sürekli çalışmak, en büyük onur ve kıvanç kaynağımız olmuştur.

            Misyonumuz; yaşanılabilir, daha sosyal, sağlıklı, temiz ve modern bir Bitlis için sahip olduğumuz tarihi dokusuyla yüzyıllaraev sahipliği yapan şehrimizi tüm olanaklarımızla güzelleştirip, inşa etmekti. Bu amaçla Belediyemiz, tüm çalışanlarımız vesiz saygıdeğer vatandaşlarımızın desteğiyle, birçok projeye başlamıştır. 2017 yılını yoğun bir şekilde projelerimizi hayatageçirerek tamamladık.

            Tarihi ve doğal dokusuyla zengin olan merkez çarşımızda devam eden çalışmalarımızın sonuçlanması ile vaatlerimizin hergeçen gün gerçekleştiğini görmek halkımızla beraber bizleri mutlu etmekte, geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmektedir.

Yaptığımız çalışmalar sonucu tarihi, kültürel dokuyu gün yüzüne çıkararak, modern teknoloji ile çarşımıza yeni bir çehrekazandırdık.

            Sizlere çarşı düzenleme çalışmalarının yanı sıra daha konforlu ve refah düzeyi yüksek bir Bitlis için; yol ve kaldırım gibi yayave araç dolaşımının olduğu kentsel ulaşım unsurlarının eksiklerini tamamladık. Sokaklarımızdaki eksik yollar tüm hızıylatamamlandı. Altyapı eksiklerini giderdik ve daha temiz bir hava için doğalgaz hattı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.

            Sosyal belediyecilik anlayışımız ile halkımızın, modern bir şehirde yaşama şansına sahip olmaları ve bunu hissetmeleriiçin; hem çocuklarının eğlenmelerini sağlayacak oyun parkları hem de aileleriyle açık havada hoşça zaman geçirmelerinisağlamak için park ve bahçe çalışmalarını hayata geçirdik. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ev temizliği ile kişiselbakım ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduk. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını sürdürürken yaşadığızorlukları en aza indirmek için onlarla birlikteydik. Yine ibadethanelerimizin düzenli bir şekilde temizliklerini yaptırarakhijyeni en üst düzeyde sağlamaya çalıştık.

            Siz değerli Bitlisliler, çalışmalarımızı yürütürken yanımızda olduğunuz, anlayış ve desteklerinizi bizden esirgemediğiniziçin sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız son hızıyla devam edecek ve daha birçok yenilikle halkımızınkarşısına çıkacağız. İcraatlarımızın yüzyıllara damga vurmuş kadim kentimiz için yeterli olmadığının her daim bilincindeolarak, çalışmalarımızı ve imkanlarımızı, halkımızın da desteği ile arttırmaya devam edeceğiz. Belediyemizin bir yıllıkçalışmalarının yer aldığı bu bülteni sizlere sunarken vatandaşlarımızın hak ettiği kente biran önce kavuşmasını temenniederim.

 

En içten sevgi ve saygılarımla…

 

İsmail USTAOĞLU

Bitlis Belediye Ba

İ Ç İ N D E K İ L E R

S.NO

İLGİLİ BİRİM

SAYFA NO

1

GENEL YÖNETİM

7

2

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

10

3

TARİHÇE

11

4

KURUMSAL YAPI

16

5

BELEDİYE MECLİSİ

16

6

YÖNETİM KADROSU

17

7

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

21

8

ÖZEL KALEM YÖNETİMİ

24

9

MALİ MİZMETLER YÖNETİMİ

27

10

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR YÖNETİMİ

42

11

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ

45

12

BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ

56

13

DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

62

14

FEN İŞLERİ YÖNETİMİ

68

15

SU İŞLETMESİ YÖNETİMİ

83

16

İMAR VE ŞEHİRCİLİK YÖNETİMİ

94

17

ZABITA YÖNETİMİ

98

18

İTFAİYE YÖNETİMİ

108

19

TEMİZLİK İŞLERİ  VE ÇEVRE KORUMA  YÖNETİMİ

113

20

VETERİNNER YÖNETİMİ

121

21

HUKUK İŞLERİ YÖNETİMİ

124

22

MEZARLIKLAR YÖNETİMİ

127

23

HAL YÖNETİMİ

129

 

 

 

 Ĭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL YÖNETİM

MİSYON

Bitlis’in tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve

değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, Çağdaş, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı

gelişen ve yenilenen .Yaşam Kalitesi Yüksek Ekonomik kalkınmasını sağlamış Tatil ve Turizm Merkezi haline getirmek

 

 

VİZYON
Çağdaş, Yenilikçi ve Katılımcılık bilinciyle Bitlis’de yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir İl olmak ve Dürüst Belediyecilik anlayışıyla  daha da geliştirerek  Demokratik Yönetim çerçevesinde ilkelerine bağlı bir Şehircilik ve Belediyecilik hizmetlerini sürdürmek

 

İLKELERİMİZ

 

 • Politik ve Ahlaki toplumun değerlerini esas almak
 • Demokratik yönetim anlayışı ile demokrasiyi geliştirmek yaygınlaştırmak ve derinleştirmek.
 • Halkımızla birlikte kentimizi yönetmek
 • Kent yönetiminde dürüstlük, şeffaflık ve demokratik katılımcılığı geliştirmek.
 • Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilmek.
 • Hizmette güler yüzlülüğü esas almak.
 • Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri öngörülebilmesi ve göz önünde bulundurulmasını sağlamak.
 • Hizmet sunumunda adil ve eşit dağılımı esas almak.
 • Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi, yöntemleri kullanmak.
 • Halk yararı adına kurumsal kararlılık göstermek.
 • Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemleri kullanmak.
 • Kaynakların etkin verimli ve amacına dönük kullanılmasını sağlamak.
 • Yaşanabilecek riskler öngörülerek tedbirler almak.
 • 7/24 saat belediye başkan ve birim yöneticilerine ulaşabilmek ve sorunlara çözüm üretmek.
 • Ekoloji duyarlılığı geliştirmek.
 • Tarihe ve kültüre saygı duymak.
 •  İnançlara ve farklılıklara saygı göstermek.
 • Öneriye açık planlı programlı sosyal belediyecilik anlayışını benimsemek.

 

POLİTİKALARIMIZ

Katılım

 • Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin esasları doğrultusunda kurum ve kuruluşlar arasında dayanışma esas alınacak.
 • Kent yönetiminde gereksiz bürokrasiden uzaklaşılacak, halkla birlikte kararlar alınacak ve uygulanacak.
 • Yardımlaşma, dayanışma ve bilgilendirme ilkeleri esas alınacak.
 • Bütün çalışmaların odağında halkımızın kimliği ve kültürel değerleri olacaktır.

 

Eşitlik ve Adalet

 • Kentimizde yaşayan bütün bireylerin hakları korunacak, cinsiyet (kadın-erkek), yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayırım gözetilmeyecektir.
 • Herkese eşit hizmet sunulacaktır.
 • Herkes için Adalet ilkesi benimsenecektir.
 • Hizmetlerin sunumunda her türlü ayırımcılık son bulacaktır.

 

Güven

Belediyemiz;İlkesiyle, politikasıyla, katılımcılığıyla, eşitlik, adalet ve hakkaniyetanlayışıyla, Bitlis halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun14 ve 15’inci maddeleri gereği belediyelerin yetki görev ve sorumlulukları şu şekildedir

 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 • Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 • Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 • Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 • Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
 • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 • Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 • Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 • Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 • Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 • Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 • Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 • Borç almak, bağış kabul etmek.
 • Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 • Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 • Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 • Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 • Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 • Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
 • (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
 • Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
 • İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
 • Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
 • Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
 • Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Belediyemiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Bodrum ve Zemin Kata ilaveten 4 katlı 500,00 m2 alan üzerine kurulmuş, toplamda 3000,00 m2’lik idari bina, aynı mahallede Eski Sigara Fabrikası Depoları diye adlandırılan yerde İtfaiye Müdürlüğü, Çarşı merkezinde, Tahakkuk ve  Tahsilat Servisi - Zabıta Amirliği ile Hal Binası,  Hersan Mahallesinde (Eski Sigara Fabrikası) 22.733 m2 alan üzerinde Araç İkmal Bakım ile Toplum Destek Merkezi binası, ve Tatlıkaynak Köyü Mevkiindeki hayvan barınma yerleri olarak belediyemiz genel hizmetini vermektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihçe

tarihi_bitlis_fotoraflar

5000 yıllık, 7000 yıllık tarih gibi. Gerçekte Bitlis tarihi, Neolotik Çağ dediğimiz Yenitaş dönemine kadar uzanmaktadır. Neolitik Çağ, Yenitaş veya Cilalı Taş Devri denilen bu dönem, Ortataş Devri ile Tunç Devri arasındaki arkeolojik dönemdir. Bu dönem M.Ö. 3000 yıllarıyla 9000 yılları arasını kapsamaktadır. Neolitik Çağ, M.Ö. 3000 yıllarında sona ermiştir. Bu tarihi baz aldığımızda Bitlis’in 5000 yıllık bir tarihe ve geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Büyük bir ihtimalle Bitlis’in tarihi bundan daha da eskidir. Bitlis ve yöresi M.Ö. 2000 yıllarında Hititlerin egemenliği altına, M.Ö. 1700 yıllarında da Hurri-Mitanni hakimiyeti altına girmiş ve daha sonra ise asi bir kavim olan Asurlular'ın hakimiyetine girmiştir. Asurlar M.Ö. 2000 yılları ortalarında yukarı Mezopotamya’da egemenlik kurmuş, savaşçı ve vahşi bir milletti. Geçtiği her yeri yakıp yıkma ve yağma etmekle meşhurdu. M.Ö. 1280 yılında Asur Krallarından I. Salmanassar devrinden sonra, Van Gölü çevresindeki dağlık alanlara Urartular yerleşti. Kendilerine merkez olarak Van Gölü'nün Kuzeyindeki Arzankun şehrini seçmişlerdi. Van ve Bitlis yörelerine yerleşen Urartular, Asurluların bölgedeki egemenliğine son verdiği gibi, onların yayılmacı politikalarını engellediler. Urartular’ın Güney komşusu Asurlar yıkıldıktan sonra Ön Asya’da yeni bir güç olarak İskitler (İskit Türkleri) ortaya çıkmıştır. Urartular’ın varlığına son veren İskitler, güneye doğru uzanmaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra Doğu Anadolu ve Bitlis, Medler ile Lidyalılar arasında mücadele alanı olmuştur. Medler'in hakim gelmesiyle Bitlis, Medlerin hükümranlığı altına girmiştir. Bir süre sonra da İran Devleti, Medler’den Persler’e geçmiştir. Artık bu tarihten sonra Bitlis’te Pers hakimiyeti başlamıştır. M.Ö. 331 yıllarında Bitlis, Makedonya Kralı Büyük İskender’in hakimiyetine geçmiştir. Suriye ve Mısır’ı ele geçirdikten sonra Dicle-Fırat boylarına gelen İskender, Perslerle yaptığı savaşta Pers Ahamenid İmparatorluğu'nu kesin bir yenilgiye uğratmış, 331 tarihinde Pers İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır.

İskender’in Pers hakimiyetine son vermesiyle Bitlis, Büyük İskender’in ordularının denetimine geçmiştir. Bitlis’te İskender'den sonra kurulan Selökid Devleti'nin yıkılmasından sonra Doğu Anadolu’ya Partlar hakim olmuştur. M.Ö. 200’de Part Hükümdarı Arsağ’la erkek kardeşi Vağarşak, Bitlis ve Muş dolaylarını kendi egemenlikleri altına aldılar. Roma Hakimiyeti M.Ö. 600 yıllarından beri burada devam etmekteydi. Ama sürekli Bitlis el değiştirdiğinden, bu hakimiyet sürekli olmamıştır. M.Ö. 600 yıllarında Bitlis Romalılar tarafından istila edilmiştir. Bu istila, Urartu döneminin zayıf olduğu zamanlara rastlamaktadır. 639-640 Halife Hazreti Ömer (R.A) zamanında, İran Fatihi Saad bin Ebu Vakkas’ın emri üzerine El-Cezire fatihi İyâz bin Ganem, Anadolu’nun fethi ile görevlendirildi. Bitlis, Ahlat ve Muş dolaylarını fethetmekle görevlendirilmiş olan İyâz bin Ganem 300 kişilik bir ordu ile Ahlat’ı aldıktan sonra, 641 (Hicri 20) yılında Bitlis üzerine yürümüştür.

Her yıl Bitlis patrikliğinden haraç almak kaydıyla, (Ahlat patrikliğinde olduğu gibi) bir sulh antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Bitlis, İslâm Devletleri'nin himayesinde olacak, Patriklik, Bitlis’te bulunan Gayri Müslimlerin mal ve can emniyetini korumak için bir miktar vergi ödeyecektir. IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi Devleti'nin zayıflaması üzerine Bitlis 928 yılında tekrar Bizanslılar'ın eline geçmiştir. Bitlis’teki camilerin minberleri kaldırılarak yerine, birer haç bırakılmıştır. Bunun üzerine yerli halk korkuya kapılarak Bitlis’ten göç etmeye başlamıştır. Birkaç yıl sonra aynı olaylar bu defa Ermeniler'in tahriki üzerine tekrar etmiştir. 9. yüzyılın sonlarına doğru Bitlis, Diyarbakır’da bulunan Mervanoğulları'nın eline geçmiş, Mervanoğullarıyla Bizanslılar arasında bir sınır kenti olmuştur. Selçuklular'ın Anadolu’ya gelmesiyle Mervanoğullarının hakimiyeti sona ermiş, Bitlis ebedi bir Türk yurdu olarak Selçuklular'ın egemenliği altına girmiştir.

Selçuklular, 23 Mayıs 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Meydan Savaşından zaferle çıkmış, Başkenti Nişabur olmak üzere Horasan’da bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Anadolu’ya Türk akınları başlamadan önce Bizans İmparatoru II. Basilius, 1021 yılında Bitlis’i kendi sınırları içine katmıştır. Bitlis 1047 tarihinde ilk defa olarak Selçuklu Hakimiyeti'ne geçmişse de bu durum uzun sürmemiş, kısa bir süre sonra tekrar Mervaniler'in eline geçmiştir. 1064 yılında Aras Nehri'ni geçen Alparslan, Anadolu topraklarına girmeye başladı. Gürcistan ve Nahcivan’ı alarak Ani şehrinde Bizans ve Ermeni birliklerini bozguna uğrattı. Van Gölü havzasına inen Sultan Alparslan, Van, Bitlis ve Muş çevresinde bulunan Türkmen Beylerini de zorlamaya başlayınca bunlar Selçukluya tabi oldular. Bu bağlılığa rağmen şehrin yönetimi Mervanoğullarına bırakılmıştır. 1070 tarihte Selçuklu tâbiiyetini kabul eden Bitlis ve çevresi, Türk boy, oymak ve beylerinin uğrak yeri olmuştur.

1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Savaşı Selçuklular'ın mutlak zaferiyle sona ermiştir. Bu zafer aynı zamanda şimdiki vatan topraklarının ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Müslüman Türk’ün Anadolu’ya giriş kapısı, Malazgirt Meydan Savaşıdır. Bitlis, 1070 yılında Mervaniler'in idaresine bırakılmıştı. Sultan Alparslan’ın vefatından sonra yerine geçen oğlu Sultan Melikşah, kısa bir süre sonra komutanlarından, Diyarbakır Emiri Fahr Al Davla Muhammed B. Cehir’i (Cuhay) Bitlis yöresini fethederek buradaki arazileri Türk emir ve beylerine dağıtmıştır. Bu arazileri alanlardan birisi de, Dilmaç Oğlu Mehmet Bey’dir. Bu kişi Bitlis’in yerli halkı olduğundan Bitlis’in idaresi yerli halka geçmiştir.Böylece 1084 tarihinde, Bitlis tamamen Selçuklu İmparatorluğu’na katılmıştır.

1092 yılında Sultan Melikşah’ın vefatıyla Selçuklu İmparatorluğu içersinde, karışıklık ve saltanat kavgası başlamıştır. Bundan faydalanan Suriye Emiri Tacüddevle Tutuş, Doğu Anadolu ve Diyarbakır bölgesini kontrolü altına almıştır. Gerek bu kişinin hakimiyet zamanında ve gerekse ondan sonra Anadolu’da Beylikler devri başlamış, Bitlis’in yönetimi Dilmaçoğulları (Demleçoğulları) Beyliğine geçmiştir. Bitlis Ata-Beyleri olarak geçen Dilmaçoğulları Beyliği, 1084 yılında kurulmuş, 1192 yılında sona ermiştir. Yukarıda da değinildiği gibi 1084 yılında Bitlis Selçuklu İmparatorluğu’na bağlanmış, yönetimi Selçuklu komutanlarından Dilmaç (Dilmaç, Dimlaç, Demleç) Oğlu Mehmet Bey’in emrine geçmiştir. Bitlis, 1207 yılında Eyyubilerin eline, 1231 yılında da Moğollar’ın eline, 1232 tarihinde de Anadolu Selçuklu Devletinin eline geçerek Selçuklu topraklarına bağlanmıştır.

1243 tarihindeki Kösedağ Savaşı'nda, Anadolu Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasındaki savaşı İlhanlılar kazanmış, bu savaştan sonra Anadolu illerini işgale başlayan İlhanlılar, 1244 tarihinde Bitlis’i hakimiyetleri altına almıştır. Bitlis ve Ahlat’ın içinde bulunduğu bir saha eyalet haline getirilerek, İlhanlı Valileri tarafından yönetilmiştir. Bu arada İlhanlılar, yöredeki hakimiyetlerini sürekli kılmak için çeşitli Moğol boy ve oymaklarını Bitlis ve çevresine yerleştirmiştir. 1365 tarihinden 1469 yılına Bitlis’te Karakoyunlu'lar hüküm sürmüşlerdir. Karakoyunlu Türkmenleri, Baranlı oymağı beyleri olan üç kardeş ile tarih sahnesine çıkmışlardır. En önemli hükümdarları Kara Yusuf Bey Bahadır’dır. Bu kişi Timur öldükten sonra 1405 yıllarında Bitlis’e gelerek, Emir I. Şemsettin’e misafir olmuş ve onu kızıyla evlendirmiştir. Karakoyunlu Devletinde Kara Yusuf gibi önemli olan şahıslardan birisi de Kara Yusuf Bey’in 4. Oğlu Ebü’n-Nasır Pir-Budak Bey Yusuf Bahadır. 1418 yılına kadar 14 yıl Mardin Melikliği'nde bulunmuş, 1411 tarihinde Bitlis’te adına para bastırmıştır. Kız alıp vermeden dolayı Şeref Han sülalesiyle akraba olmuştur. 1467 yılında Karakoyunlu Hükümdarı ve Yusuf Bey’in 5. Oğlu olan Cihan Şah öldürülünce, Karakoyunlu Hakimiyeti Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eline geçmiştir. Bitlis’i egemenliği altına alan             Uzun Hasan, Budak bin Ömer Bey’i, Bitlis beyliğine getirmiştir. Gerek Karakoyunluların ve gerekse Akkoyunlular'ın Bitlis ve çevresinde bulunan en önemli eserleri Koç-Koyun Heykelleridir. Kara ve Akkoyunlu mezar taşları, koyun şeklindeki heykelciklerden ibaretti. Yine bayraklarında koyun resmi bulunmaları nedeniyle bu isimlerle anılmışlardır. Bitlis 1220 - 1670 yılları arasında 450 sene Şerefhan sülalesi tarafından yönetilmiştir. İran kökenli olan bu beylik, iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise Selçuklu ve Osmanlı Hanedanlığına bağlı idi. Şerefhanların soyu İran’daki Kisra Krallarına (İran’daki Sasani Kralları) ulaşır. Çünkü halk arasında bunların Nuşirevan’ın soyundan ve torunlarından oldukları yaygındır.” 450 yıllık Şeref Han sülalesi yönetimi içerisinde Bitlis; İlhanlılar'ın, Celayirler'in, Timurlular'ın, Karakoyunlular'ın, Akkoyunlular'ın, Safaviler'in ve Osmanlıların egemenliği altına girmiştir.
 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Bitlis üzerindeki hakimiyeti 1481 yıllarından itibaren sıklaşmıştır. Özellikle İdris-i Bitlisi’nin Gerek II. Beyazıd’e ve gerekse Yavuz Sultan Selim’e yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak Bitlis’e fazla dokunulmamış, hatta diğer vilayetlerden fazla tolerans tanınmıştır. İdris’i Bitlisi, Şah İsmail’e karşı Mardin’den Erzurum’a kadar olan ve içlerinde Bitlis Şeref Han Beyliği'nin de bulunduğu 25 aşireti Osmanlı Devleti’ne bağlamış, karşılığında Yavuz tarafından bu beyliklere ayrıcalık tanınmıştır. Her ne kadar Bitlis Osmanlı Toprakları'na bağlanmışsa da, bağımsız bir birim (yurtluk-ocaklık) olarak yönetilmiştir.Böylece1514 yılında Bitlis, Osmanlı Devleti’ne bağlanmış oldu.

Rus Çarı, Deli Petro’nun vasiyeti gereği yıllardan beri sıcak denizlere ulaşma hayalleri içinde yaşayan Çarlık Rusya Orduları Birinci Dünya Harbinin başlaması ile harekete geçmiştir. Kısa bir süre içerisinde Doğu Anadolu’nun birçok şehrini işgal eden Rus birlikleriyle ona öncülük eden gözü dönmüş Ermeni çapulcuları Bitlis sınırlarına dayanmıştır. 1915 yılının Temmuz ayının bir Ramazan gecesinde, Ruslar'ın Bitlis’i işgal etmek için Başhan Mevkiine geldiği haberi alınmıştır. Bu haberi alan bütün Bitlis halkı, çocuklarının ellerinden tutarak göç için yollara düşmüştür. Ancak Bitlis’teki Türk Askerinin ve Milis Kuvvetler'in dirayetli savunması sonucunda, Ruslar Bitlis’e giremeyerek geri çekilmiştir. Ancak bu sevinç fazla sürmemiş, Şubat 1916 sonlarında Rus askeri ve Ermeni İntikam Tugayları tekrar Bitlis kapılarına dayanmıştır. Bitlis’i savunan kuvvetlerin toplamı 1400-2000 kişi arasındaydı. Bu birliğin 600 kişilik kısmı milis kuvvetlerden teşekkül etmişti. Piyade Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki Türk birliği, silah, cephane ve asker bakımından kendisinden çok fazla olan Rus ve Ermeni birlikleriyle savaşmak zorunda kalmıştır. Bütün direnmelere rağmen, 3 Mart 1916 günü saat 05’de Bitlis işgal edilmiştir.

İşgalden sonra özellikle Rus birliklerinin içerisinde bulunan ve Ermenileri felakete sürükleyenlerden birisi olan Antranik’in kurmuş olduğu “Ermeni İntikam Tugayları” şehir merkezine dağılarak, zamanında göç edememiş kimsesiz, yaşlı ve hastaları katletmeye başlamışlardır. Bu işgalle beraber Bitlis, ikinci büyük göç olayını yaşamıştır. Göç edemeyip şehirde kalanlar Ermeni kurbanı olurken, göç edenler ise çetin kış şartları altında açlık, sefalet ve çapulcuların kurbanı olmuştur. Göç eden halk, götüremediği 1000’den fazla çocuğunu köprü altlarında, kar kümelerinin yanında ölüme terk etmiştir. Bitlis Geçitleri’nin Ruslar'ın eline geçmesi Türk Genel Kurmayı’nı düşündürmeye yönelmiştir. Bu geçitlerin düşman eline geçmesi; Diyarbakır, Adana, Halep, Bağdat Yolunun düşmana açılması manasına geliyordu. Bitlis’in acil olarak geri alınmasına karar veren Türk Genel Kurmayı, Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermiş ve o tarihlerde Edirne’de istirahatta bulunan 2. Ordunun, öncelikle 2. Orduya bağlı 16. Kolordunun acilen Bitlis Cephesine gönderilmesine karar vermiştir. Bu Kolordunun Komutanlığına Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’i atamıştır. Albaylıktan Generalliğe yükseltilen Mustafa Kemal, 27 Mart tarihinde ilimizi ziyaret etmiş, gerekli talimatları verdikten sonra karargahını kurmuş olduğu Silvan’a geri dönmüştür. Temmuz ayı sonlarında taarruz için tekrar Bitlis’e gelmiştir. 1 Ağustos 1916 tarihinde Mustafa Kemal tarafından taarruz emri verilmiş, 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis sabah 05’de istiklaline kavuşmuştur.

5 ay 5 gün düşman işgalinde kalan Bitlis, savaş sonrası harabeye dönmüştür. Savaşın ağır faturası halen günümüzde çekilmektedir. Savaşla beraber başlayan göç hareketleri, bütün hızıyla günümüzde de sürmektedir.  Bitlis’in kurtuluşu, Türk’ün makus talihinin yenildiği gündür. Bitlis, Birinci Dünya Savaşı'yla beraber Anadolu’da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehirdir. Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır.

Kurumsal Yapı

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Birim Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

 

BELEDİYE MECLİSİ - BELEDİYE ENCÜMENİ&    YÖNETİM KADROSU

 

MECLİS ÜYELERİNİN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

 

Parti

Sayı

Demokratik Bölgeler Partisi

9

Adalet ve Kalkınma Partisi

6

TOPLAM

15

 

BELEDİYE MECLİSİ        

 Ĭ

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 Ĭ

 

 

 

 

 

 

1

İsmail USTAOĞLU

Vali/Belediye Başkanı

Encümen Başkanı

2

Enver AKYOL

Mali Hizmetler Müdürü

Encümen Üyesi

3

Veysi YAMAÇ

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü

Encümen Üyesi

4

Hüseyin ARAS

Hukuk İşleri Müdürü

Encümen Üyesi

 

 Ĭ YÖNETİM KADROSU

 

 

 

EC

                                  

 

 

 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

SIRA NO

İSİM

ADET

1

Bilgisayar

84

2

Yazıcı

33

3

Fotokopi Makinesi

5

4

Kaynak Makinesi

3

5

Kompresör

1

6

Spral makinesi

2

7

Matkap

2

8

Torna

1

9

Pres

1

10

Jeneratör

2

11

Alet Edevat Takımı

46

12

Yangın Söndürme Tüpü

2

13

El Telsizi

10

14

Telsiz Role

5

15

Ses Yayın Cihazı

2

16

Ses Yayın Dağıtım Cihazı

1

 

T0PLAM

20

Spor Salonundaki mevcut Aletler.

SIRA NO

İSİM

ADET

1

Omuz Kası Aleti

1

2

Kanat (koltuk altı) Kasları Aleti

1

3

Plates Topu

17

4

Step Tahtası

20

5

Karın ve Kalça Kasları Çalıştırma Aleti

1

6

Koşu Bandı

6

7

Bisiklet

6

8

Karın Kası Aleti

1

9

Göğüs Kası Aleti

1

10

Bacak Kası Aleti

1

11

Sırt Kası Aleti

1

12

Müzik Aleti

1

13

Dambıl

20

Hizmet Araçları

SIRA NO

CİNSİ

RESMİ

KİRALIK

TOPLAM

1

Binek Araç

6

1

7

2

Minibüs

 

2

2

3

Pic-up Kamyonet

2

4

6

4

Cenaze Aracı

4

 

4

5

Midibüs(27+1)

2

 

2

6

Kamyon

3

2

5

7

Otobüs

3

 

3

8

İş Makinesi

14

1

15

9

Özürlü Aracı

 

1

1

10

İtfaiye Aracı

6

 

6

11

Temizlik Aracı

7

 

7

12

Kanal Açma Aracı

4

 

4

13

Kar Küreme Aracı

2

 

2

14

TIR ( Taşıyıcı Lowbert )

1

 

1

15

Diğer ( Yakıt tankeri, Arazöz)

2

 

2

 

TOPLAM

56

11

67

İnsan Kaynakları

STATÜ

BAYAN

ERKEK

TOPLAM

Memur

7

45

52

İşçi

-

40

40

Sözleşmeli Personel   ( Tam Zamanlı )

-

4

4

Sözleşmeli Personel   ( Kısmı Zamanlı )

-

1

1

Özürlü İşçi

-

4

4

Eski Hükümlü

-

2

2

Terör Mağduru

-

2

2

Hizmet Personeli

13

236

249

TOPLAM

20

334

354

 

Mevcut Memur Kadro Dağılımı

Memur Personel Mevcudu

KADRO ÜNVANI

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Başkan Yardımcısı

-

1

1

Müdür

-

10

10

Zabıta  Amiri

-

1

1

Zabıta Komiseri

-

6

6

Şef

3

1

4

Mühendis

1

4

4

Veteriner

-

1

1

Tahsildar Memuru

1

1

1

Zabıta Memuru

-

2

2

Memur

-

3

3

İtfaiye Eri

-

2

2

Ayniyat Saymanı

-

1

1

Teknisyen

-

2

2

Tekniker

-

2

2

Ambar Memuru

-

1

1

Sivil Savunma Uzmanı

-

1

1

İtfaiye Amiri

-

1

1

Mimar

1

-

1

Sosyolog

1

-

1

Ekonomist

-

1

1

Şoför

-

1

1

Teknisyen Yard.

-

2

2

Hizmetli

-

1

1

Bekçi

-

1

1

Avukat

-

1

-

TOPLAM

7

47

54

 

 

Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

KADRO ÜNVANI

BAYAN

ERKEK

TOPLAM

Şöfor

-

13

13

Operatör

-

5

5

İtfaiye İşçisi

-

1

1

Usta

-

2

2

Muavin

-

1

1

Su İşçisi

-

2

2

Yağcı

-

8

8

Temizlik İşçisi

-

16

16

TOPLAM

-

 

48

48

 

 

Birimlere Göre Personel Dağılımı

BİRİM ADLARI

Memur

Sözleşmeli

İşçi

Hizmet Personeli

Toplam

İnsan Kay.ve Eğt.Müdürlüğü

1

-

-

1

2

Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü

1

-

1

1

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

8

-

2

5

15

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1

-

-

3

4

Zabıta Müdürlüğü

8

-

2

25

35

İtfaiye Müdürlüğü

4

-

8

11

23

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

-

3

47

51

Su İşleri Müdürlüğü

6

1

8

35

50

Destek Hizmetler Müdürlüğü

6

-

17

51

74

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3

-

-

24

27

Fen İşleri Müdürlüğü

6

1

7

23

37

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

3

2

-

7

12

Veteriner Müdürlüğü

1

-

-

4

5

Hukuk İşleri Müdürlüğü

-

1

-

1

2

Özel Kalem Müdürlüğü

-

-

-

3

3

Mezarlıklar  Müdürlüğü

1

-

1

2

4

Hal Müdürlüğü

2

-

-

6

8

TOPLAM

52

5

48

249

354

 

 1. İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ    

 

ENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar

 • Memur Personellere İlişkin Görevler:
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama işlemleri.
 • 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe alınmasına ilişkin işlemler.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 64.,67.ve 84.maddeleri gereğince belediye memurlarını bulundukları kadro dereceleri içerisinde yasal yükselme süresini doldurmuş bulunanlardan, derecelerin yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri,
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekaleten görevlendirme işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 92.ve 94.maddelerine göre açıktan atama işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 74. Maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi gereğince memurların asalet tasdik işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 137. maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırması işlemler
 • Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni kadroların ihdası işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 94.,95.,96.97. ve 98.maddeleri gereğince devlet memurluğunun sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri.
 • Kurumumuzda çalışan memur personelin 5510 sayılı kanunun 48.maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye ayrılması işlemleri.
 • 5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memura yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 36/A-12/d bendine istinaden memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin bu öğrenimine ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak işlemleri.
 • Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya “HİTAP” hizmet takip programına aktarılması işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 125. maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 102-104. maddesi gereğince memur personelin yıllık izin işlemleri
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 109. maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının gönderilmesi işlemleri.
 • İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur personelin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 105. maddesi gereğince memur personelin almış olduğu rapor sürelerine ilişkin işlemler.
 • 657 sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek memurların ücretsiz izne ayrılması işlemleri;
 • 5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen memurların internet ortamında işe giriş işlemlerinin yapılması,
 • 5510 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında çıkış bildirgelerinin verilmesi.

 

 • İşçi Personellere İlişkin Görevler:
 • Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere vasıf ve şartları belirlenen daimi işçi kadrolarına “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınav ile atama işlemlerinin yapılması. İnternet üzerinden işe giriş bildirgelerinin verilmesi.
 • Toplu İş Sözleşmesi gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi
 • Toplu İş Sözleşmesi gereğince işçi personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için

 

 • Komisyonların kurulması iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • İşçi Disiplin Kurulu
 • Emekliliği dolan işçi personelin 506 sayılı kanun gereğince; talepleri üzerine emekli edilmesi; vefat eden işçilerin de işlemlerini yürütmek.
 • 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve Kıdem Tazminatlarının  ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği İŞ-KUR’a bilgi verilmesi.
 • 4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.
 • İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun şekilde yapmaya yetkilidir.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen mevzuatlara uygun tüm görevleri zamanında yapmaktan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 1 inci katında 1 Müdür odası ve 1 servis odası olmak üzere toplam iki oda’da hizmet ve çalışmalarını yürütmektedir.

Örgüt Yapısı

 • Müdür
 • Şef
 • Memurlar
 • Diğer Personel

 

Personel Durumu

1 Müdür, 1 Şef, 1 Personel

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

2 adet bilgisayar

2 adet yazıcı

2 adet telefon bulunmaktadır

Sunulan Hizmetler                                                      

 • Belediyemizde gerek 657 Sayılı Yasa’ya tabii gerekse 4857 Sayılı Yasa’ya tabi olarak çalışan memurların, işçilerin ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49. Maddesi gereğince çalışan sözleşmeli personellerin günlük Resmi işlemleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılarak ilgili evrakları arşiv odasında muhafaza edilip dosyalarına bırakılmıştır.
 • Belediyemizde çalışan memurların her ay terfileri yapılmıştır
 • Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak  4 Tam Zamanlı   Sözleşmeli    1 kısmı zamanlı personelin  sözleşmeleri yapılmış olup, işe giriş işlemleri yapılmıştır.
 • Sosyal Kurumun yeni yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kurumumuzda görev yapan 657 sayılı yasaya tabii memurların Sosyal Güvenlik kurumunun Hitap Programına personellerin gerekli bilgiler işlenmiştir.
 • Belediyemizde Tüm memur ve işçileri yer değiştirme,  yıllık izin, mazeret izini, sağlık raporları ile ilgili evrakları dosyalarına bırakılmış ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır.
 • İş Kurumu Bildirgeleri Bilgisayar Ortamında Bilgiler Bildirilmiştir.
 • 5393 sayılı belediyeler Kanunun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmak üzere mühendis ve Şehir plancısı tam zamanlı ve kısmı zamanlı Avukat sözleşmeli personel olarak çalıştırılması hususunda gerekli Belediye Meclis Kararı alınmıştır.
 • Hastalık raporları sağlık iznine dönüştürülmüştür.
 • Disiplin kurulunca verilen cezalar disiplin kararları,karardefterine işlenmiştir.
 • Mesai ve izinler hakkında birimlere gerekli yazışmalar yapılmış olup, geçmiş yıllara ait izinler kullandırılması sağlanmıştır.
 • 2017-2018eğitim ve öğretim yılında 3308 sayılı yasa kapsamında,Beceri Eğitimine katılan 11 öğrenci ile ve kurumlarınca gerekli sözleşmeler yapılmış, birimlerin ihtiyaçlarına göre  öğrenciler  görevlendirilmiştir.
 • Müdürlüğümüz tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlara,  vatandaşlara, iç ve dış yazışmalara zamanında cevap verilmiştir.

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  

Bütçe ve Mali Bilgiler

Müdürlüğün 2017 Mali yılı Bütçesi toplam 242.426,86TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam Bütçe tutarından 216.635,24TL. harcanma yapılmıştır. 25.791,62 TL.  iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı  0,0048’dir.

 

 1. ÖZEL KALEM YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar

 • Müdürlüğümüzün Görevleri

Özel Kalem Müdürlüğü; Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, Başkanın bütün Kurum, kuruluşlar, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu taleplerini değerlendirilip Programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, Belediye Başkanını ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, Belediye Birimleri arasında Koordinasyonunun teminini sağlamak, Başkanın her türlü yazılı, sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlanmasını takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir.

 

 • Müdürlüğümüzün Yetkili Alanı

Özel Kalem Müdürlüğümüz görev alanına giren bütün Kanunlarda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilerini kullanır.

 

 • Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Özel Kalem Müdürlüğümüz Yasalarda, Yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetki sırasında Belediye Başkanı karşı sorumludur.

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Müdürlüğümüzün 2017 yılı hizmetleri 6 adet bilgisayar,6 adet yazıcı,7 adet telefon ile, 2’si resmi 1 adedi kiralık olmak üzere3 araçla yürütülmüştür.

 

Fiziki Yapı

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler ana hizmet binasından yürütülmüş olup, hizmetlerin ifa edildiği birimler;1 Başkan odası, 1 Başkan Yardımcısı odası, 1 Müdür odası 1 Sekreter odası, 1 Basın ve Halkla İlişkiler odası, 1 beyaz masa, 1 çay ocağı olmak üzere toplam 7 odada hizmet vermektedir. .

 

Teşkilat Yapısı

 

İnsan Kaynakları

Belediye Başkanı / Vali1 Başkan Yardımcısı ( Vali Yardımcısı) 1 Müdür tarafından yürütürken 26.09.2017 tarihinden itibaren  Başkan Yardımcısı değişerek (Çevre ve Şehircilik Müdürü) getirilmiş ve 1 müdür 4 şirket elemanı tarafından yürütülmüştür.

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

 • Belediye Başkanının her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri, ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmıştır
 • Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş katılım sağlanmıştır.
 • Başkanımızın yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara başkanlık makamı adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk yada çiçek gönderilmiştir.
 • Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek, Başkanlık Makamına arz edilmiştir.
 • Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikâh, nişan, töreni ve sünnet düğünlerine katılımı, katılamadıklarına ise telefon görüşmesi ile katılım sağlanmıştır.
 • Belediye Başkanımız ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, katılmadığı cenazelerin ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret ederek taziyelerde bulunmuştur.
 • Belediye Başkanımız heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirler en iyi şekilde ağırlanmıştır.

Macos:Users:ercancaglayan:Desktop:21994347_2102470243318221_7725885964611440393_o.jpg Macos:Users:ercancaglayan:Desktop:24991361_2136850009880244_1271807206465295197_n.jpg

 • Kamu Kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda Başkanımız adına kutlama mesajı ve çiçek gönderilmiştir.
 • Bayramlarda ve özel günlerde sesli mesaj yoluyla vatandaşlarımızın bayramları tebrik edilmiştir.
 • Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, e-mail yolu ile Başkanlık Makamına gelen dilek, istek ve şikayetler ilgili Müdürlere iletilerek tamamına yakını cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır.
 • Düzenli aralıklarla esnaf ziyareti programı düzenlenmiş, başkanımızın il esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, sonuçları takip edilmiştir.
 • Ramazan ayı münasebetiyle başkanlığımız tarafından sivil toplum kuruluşları, siyasi, parti temsilcileri, vatandaş ve belediye çalışanlarına Ramazan iftarı verilmiştir

Macos:Users:ercancaglayan:Desktop:22552929_2112278422337403_6622552526948175693_o.png Macos:Users:ercancaglayan:Desktop:22448571_2110604039171508_9162195814298320843_n.jpg

 • Belediye başkanımız ve başkan yardımcımızın haftada bir belediye birim amirleri ile belediyemizin faaliyet ve çalışmaları hakkında toplantı düzenlenmiştir. Başkanlık Makamına ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, ağırlama hizmetleri yerine getirilmiş ve bu konudaki organizasyonlar yerine getirilmiştir.
 • Belediye Başkanının ağırlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerindeki tüm iş ve işlemler müdürlüğümüzce yerine getirilmesi sağlanmıştır.

 

Bütçe ve Mali İşler

Müdürlüğün 2017 Mali yılı bütçesi 1.575.263,92 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 774.603,71 TL. harcanma yapılmış, 626.500,00 TL. başka birimlere aktarma yapılmış, bakiye kalan 174.160,21 TL. kullanılmayarak iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 0,02’dir.

 1. MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumlulukları

 

 • Mali hizmetler birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:

 

 • Stratejik Yönetim ve Planlama.
 1. Misyon belirleme.
 2. Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
 3. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

 

 • Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme.
 • Yönetim Bilgi Sistemi.

 

 • Malî Hizmetler.
 1. Bütçe ve performans programı.
 2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
 3. İç kontrol.

 

 • İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bufonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur.

 

Mali Hizmetler Biriminin Görevleri

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecekdiğer görevleri yerine getirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolideedilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınauygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak vehizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesinhesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunuhazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinidüzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırımdeğerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gereklibilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak;üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 • StratejiYönetim ve Planlama Fonksiyonu
 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlamasürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek vegenel araştırmalar yapmak.

 

 • Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmekve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üstyöneticiye sunmak.

 

 • Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

 • Malî Hizmetler Fonksiyonu
 • Bütçe ve performans programı;
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarınıizlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

 • Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 • Malî istatistikleri hazırlamak.

 

 • İç kontrol;
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 

Bütçenin Hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, mali hizmetler birimi tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimlerine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.

 

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak

mali hizmetler birimleri tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

 

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak strateji geliştirme birimleri tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

 

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi mali hizmetler birimi tarafından yürütülür.

İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren

bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler biriminebildirilir.

Malî Kontrol İşlemleri

Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi,iş ve işlemlerin çekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

            İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması içingerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

            Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, mali hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak  malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafındanbelirlenir.

            İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Bakanlıkçabelirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, mali hizmetler  biriminin ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üstyöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur

            Mali hizmetler birimi tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılıgörüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler birimi tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

 

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları idarenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede mali hizmetler birimine gönderilir. mali hizmetler birimleri tarafından bu kayıtlar idare bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvellerihazırlanır.

 

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

Muhasebe hizmetleri, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlarailişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya ve Bakanlığa bildirir.

 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.

 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.

 

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Faaliyet raporları, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporununhazırlanmasında esas alınmak üzere, mali hizmetler birimine gönderilir Mali hizmetler birimi tarafındanharcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici ile bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan üst yönetici tarafından onaylanır.

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevi
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye  Kanunu, 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun  ve bu yasalara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin her türlü  iş ve işlemlerini yürütür.
 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetki Alanı

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde kanunlar dahilinde yetkilidir.
 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sorumluluğu
Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve belediye başkanının yetki devri yapmak suretiyle başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

 

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel yapı:

Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında 1 Müdür odası, 1 Muhasebe Yetkilisi odası, 1 Muhasebe Servisi, Belediye Hizmet Binası Giriş Katında  Tahakkuk ve Tahsilat Şeflikleri ve Servislerinin bir arada olduğu hizmet odasında,  Şehir Merkezinde Eski Belediye hizmet binasında 1. katta Tahsilat Servisi olarak hizmet çalışmalarını yürütmektedir.

 

Örgüt Yapısı

 

 

 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 15 bilgisayar 7 yazıcı 2 fotokopi makinesi, 6 telefon bulunmakta, mali hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde bilgisayar ağı bulunmakta ve tüm mali iş ve işlemler elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Ancak "EBYS Elektronik Bilgi YönetimSistemi" uygulamasına en kısa zamanda geçilmesi gerekir.

 

Sunulan Hizmetler

 • Belediye Başkanlığımız 2016 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Belediye Meclisinde görüşülerek 04.04.2016 tarih ve 31 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 56’ıncı maddesi gereği raporun bir örneğini İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
 • 2017 mali yılı içerisinde belediyemiz birimlerinden 2018 yılına ait bütçe hazırlık teklifleri alınmış ve 2018 mali yılı ve izleyen 2 yılbütçesihazırlanarak Belediye Encümenine sunulan bütçe incelenerek 06.09.2017 tarih ve 75 nolu kararıyla görüşünü, Belediye Meclisine sunmuş ve Belediye Meclisimizin 10.11.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanmıştır
 • 2017 mali yılı içerisinde 2018 yılı için belediyemiz gelirlerine ait birimlerin teklifleri alınmış ve bu doğrultuda hazırlanan Gelir Tarifesi Belediye Meclisimizin 11.12.2017 tarih ve 80nolu kararı ile onaylanmıştır.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında gelen resmi yazışma yapılmış İlgili makam ve birimlerden gelen tüm resmi yazılara  zamanında cevap verilmiş ve  her hangi bir yazışmada gecikmeye neden olunmamıştır.
 • Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki 2886 sayılı yasa kapsamında ihale edilerek satışı yapılan bir kısım gayrimenkullerintahsilatı yapılarak belediyemize gelir sağlanmıştır.
 • 2017 yılı içerisinde genel tahsilat tahakkuk işlemlerine devam etmiş 7020 S.K. kapsamında belediye borçlarının yapılandırması yapılmış ve alacakları ile ilgili 1000 mükellef hakkında yasal takibat başlatılmıştır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 • Mali Hizmetler Yönetimi olarak hizmet götürdüğümüz tüm alanlarda bulunan vatandaşlarımızı kayıt altına almak ve ortak sicil oluşturarak en hızlı bir şekilde kimlik ve diğer bilgilerine ulaşarak tüm iş ve işlemlerin seri ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak.
 • Belediye gelirlerinin hızlı ve seri bir şekilde tahsil edilmesi için gerekle alt yapı ve personel istihdamını gerçekleştirmek.
 • Mali Hizmetler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 18’inci maddesi ile Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol standartları Tebliği gereği ve idarece hazırlanan Uyum Eylem planı doğrultusunda, Belediyemizde bulunan tüm birim ve Harcama Yetkililerin mali karar ve işlemlerinin, Üst Yönetici onayıyla Mali Hizmetler Birimi tarafından yapılan, Ön Mali Kontrol sürecinin titizlikle uygulanmasına devam edilmesi.
 • Öncü ve örnek belediyecilik anlayışıyla yasalar doğrultusunda adil, hakkaniyetli, şeffaf, kararlı, ayırım yapılmaksızın kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Elektronik Bilgi Yönetim Sistemine (EBYS) ivedilikle geçilmesinin sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE İŞLEMLERİ           

 

 • İş ve İşlemler
 • Yıllık devir işlemleri yapılmış olup, 2016 yılı kesin hesap cetvelleri çıkarılmış ve zamanında

belediye encümen ve meclisince gündeme alınıp karara bağlanmıştır.

 • 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 25’inci maddesi gereği bir önceki yıl gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon çalışmasını yaparak tamamladığı raporu meclis başkanlığına sunmuştur. 
 • Ödemelerde tanzim edilen Evrakların eksik ve noksanlıklarına dikkat edilerek düzenli bir şekilde muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • Ödemlerde kişi borçları sorgulanmış ve yasa gereği bu sistem yılı içerisinde de devam ettirilmiştir.
 • Cari yıl içerisinde İlgili birimler tarafından tanzim edilen tüm evrakların muhasebe kayıtları yapılmış, ödenenler dışındaki tüm giderler bütçe emanetine alınmıştır.
 • Cari yıl içerisinde İlgili birimler tarafından ihtiyaç görülen ödenek aktarmaları  yapılarak muhasebeleştirilmiştir.
 • Bütçe ödeneklerinin üzerinde ödeme yapılmamasına dikkat edilmiş ve tüm ödemeler ödenek çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
 • Cari yıl içerisinde 4640yevmiye evrak tanzim edilmiştir.
 • Personellerin aylık maaş ve ücretleri zamanında ilgili bankadaki hesaplarına yatırılmıştır.
 • Resmi kurumlara yapılan ödemelere dikkat edilmiş, kredi taksitleri zamanında yatırılmış
 • S.G.K ve Vergi Kesintileri zamanında ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
 • Yıl sonu işlemlerinden olan Bütçe-Muhasebe Kayıtlarının kapanma işlemleri yapılmıştır.
 • Gelir bütçesi içerisinde yer alan net gelirimiz 5.354.083,92TL. olarak gerçekleşmiştir
 • Gider bütçesi içerisinde yer alan giderimiz 44.769.028,50TL. olarak gerçekleşmiştir.
 • 2018yılına 1.915.521,58 TL. nakit devretmiştir.

 

 • Tahakkuk 
 • Müdürlüğümüz bünyesinde Tahakkuk ve Tahsilât işlemleri gerçekleştirilen Kira, Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergileri Tahakkuku için gerekli Servis düzenlemesi yapılmış gerekli personeller görevlendirilmiş ve bu hususta tüm kayıtların Bilgisayar ortamına aktarılması doğrultusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarımız devam etmektedir. 
 • Belediyemize ait dükkanların 2017 yılına ait kira tahakkuku yapılmıştır.
 • 2017 mali yılı sonu itibarıyla 1220ilan reklam mükellefi için sicil kaydı oluşturulmuş
 • 2017 mali yılı sonu itibarıyla Çevre temizlik vergisi mükellefi olarak toplam 1274 sicil kaydına ulaşmıştır
 • 2017 mali yılı sonu itibarıyla645 sicil emlak vergisi olmak üzere toplamda 10363 sicil kaydı oluşturulmuştur
 • Belediyemiz birimleri tarafından tahakkuk ettirilmesi istenilen çeşitli gelirler için sicil kayıtları oluşturulmuş ve  genel tahakkuk   işlemleri yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇO

A K T İ F

2017 CARİ YIL

 

P A S İ F

2017 CARİ YIL

1

DÖNEN VARLIKLAR

23.712.997,87

 

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

15.085.988,35

10

HAZIR DEĞERLER

2.341.272,47

 

30

KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

2.882.849,13

102

BANKA HESABI

2.071.520,28

 

300

BANKA KREDİLERİ HESABI

2.882.849,13

109

BANKA KREDİ KART. ALACK. HESABI

269.752,19

 

32

FAALİYET BORÇLARI

4.470.163,55

12

FAALİYET ALACAKLARI

15.138.128,52

 

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

4.470.163,55

120

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

4.101.244,17

 

33

EMANET YABANCI KAYNAKLAR

1.070.952,25

121

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HES

9.691.950,61

 

330

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

661.512,90

122

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALC

1.344.933.74

 

333

EMANETLER HESABI

409.439,35

14

DİĞER ALACAKLAR

38.716,78

 

36

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

6.539.576,32

140

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

38.716,78

 

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

57.154,27

15

STOKLAR

1.343.594,50

 

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

72.658,05

150

İLK MADDE VE MALZEME HESABI

1.343.594,50

 

362

FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT

661.149,97

16

ÖN ÖDEMELER

60.744,77

 

363

KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI

123.472,00

 

162

BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES.

58.744,77

 

368

VADESİ GEÇMİŞ,ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VER

5.615.142,03

165

MAHSUP DÖNEMİNE AKT.AVANS VE KREDİLER  HESABI

2.000,00

 

38

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

132.447,10

19

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

4.790.540,83

 

381

GİDER TAAHHUKLARI HESABI

132.447,10

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HES.

4.790.540,83

 

4

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

16.273.371,68

2

DURAN VARLIKLAR

161.911.907,28

 

40

UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR

8.142.976,71

22

FAALİYET ALACAKLARI

4.175.289,85

 

400

BANKA KREDİLERİ HESABI

8.142.976,71

220

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

599.607,39

 

43

DİĞER BORÇLAR

6.184.771,23

222

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALC

3.575.682,46

 

438

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ

6.184.771,23

24

MALİ DURAN VARLIKLAR

4.897.631,86

 

47

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

1.896.685,38

240

MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HES

4.397.631,86

 

472

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

1.896.685,38

241

MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE

500.000.,00

 

48

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

48.938,36

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

152.838,985,57

 

481

GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

48.938,36

250

ARAZİ VE ARSALAR HESABI

46.014.537,56

 

5

ÖZ KAYNAKLAR

154.265.545,12

251

YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ HES

6.631.678,18

 

50

NET DEĞER

116.653.220,16

252

BİNALAR HESABI

85.764.069,76

 

500

NET DEĞER HESABI

116.653.220,16

253

TESİS  MAK. VE CİHAZLAR HESABI

147.400,54

 

57

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI

28.576.596,32

254

TAŞITLAR HESABI

6.340.313,00

 

570

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI

28.576.596,32

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

664.372,06

 

58

GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI

(1.053.279,90)

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN  HESABI (-)

2.984.304,70

 

580

GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET HESABI (-)

(1.053.279,90)

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES.

10.260.919,17

 

59

DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI

10.089.008,54

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

0,00

 

590

DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI

10.089.008,54

260

HAKLAR HESABI

267.983,78

 

 

 

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

(267.983,78)

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI

185.624,.905,15

 

PASİF TOPLAMI

185.624,.905,15

9

NAZIM HESAPLAR

3.420.129,28

 

9

NAZIM HESAPLAR

3.420.129,28

90

ÖDENEK HESAPLARI

680.971,50

 

90

ÖDENEK HESAPLARI

680.971,50

900

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS.

680.971,50

 

901

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI

45.450.000,00

91

NAKIT DIŞI TEM. VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI MENKUL

2.739.157,78

 

905

ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI

44.769.028,50

910

ALINAN TEMİNATLAR MEKTUBU HS.

2.739.157,78

 

91

NAKİT DIŞI TEM.VE KİŞ.AİT MENKUL KIY.HS.

2.739.157,78

 

 

 

 

911

ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HS.

2.739.157,78

NAZIM AKTİF TOPLAMI

3.420.129,28

 

NAZIM PASİF TOPLAMI

3.420.129,28

GENEL TOPLAM

189.045.034,43

 

GENEL TOPLAM

189.045.034,43

 

 

Genel Tahsilat Tablosu

2017 YILI GİDER BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ

9.543..781,81

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERİ

1.664.178,58

MAL VE HİZMET GİDERLERİ

25.815.389,93

FAİZ GİDERLERİ

1.060.000,00

CARİ TRANSFERLER

1.167.274.,68

SERMAYE GİDERLERİ

2.926.700,00

YEDEK ÖDENEK

3.272.675,00

TOPLAM YILI  GİDER BÜTÇESİ (TL.)

45.450.000.,00.

 

 

2017 yılı içinde gider bütçe 45.450.000,00 TL. 0lup, % 99,luk bir gerçekleşme ile 44.769.028,50 TL. düzeyine ulaşmıştır. Gider bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında analizleri aşağıdaki gibidir

 

 • 01 Personel Giderleri;Personel Giderleri kalemi için9.543.781,81TL. bütçe ayrılmıştır. Yılı içinde 294.004,48TL. aktarma yapılarak 9.837.786,29 TL. olmuştur.Bu kalemin bütçesi 9.570.263,81 TL. olarak gerçekleşmiştir.Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 21’dir

 

 • 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri;Bu gider kalemi için 1.656.203,31 TL. bütçe ayrılmış45.449,93 TL. aktarma ile birlikte 1.701.653,24 TL olup, bu kalemin bütçesi 1.701.653,24TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 3,8’dir

 

 • 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri;Mal ve hizmet alımları gider kalemi için 25.815.389,93 TL. bütçe ayrılmış3.306.554,47 TL. aktarma ile birlikte 29.121.944,40 TL olup, bu kalemin bütçesi 29.121.944,40TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 65’ tır.

 

 • 04 Faiz Giderleri;Belediyemizin yıl içerisinde borçlandığı iç kredi faiz ödeneklerinin takip edildiği bir gider kalemidir. Bu gider kalemi için 1.060.000,00 TL. bütçe ayrılmış536.613,,09 TL. aktarma ile birlikte 1.596.613,09 TL. olup, bu kalemin bütçesi1.596.613,09TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.Faiz giderlerinin toplam bütçe gider gerçekleşmesi içerisindeki payı % 03 düzeyindedir.

 

 • 05 Cari Transferler;Sosyal sorumluluğun gereği dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, birliklere üye aidatları ile iller bankası üye aidatlarından oluşmaktadır. Cari transfer gider kalemi için 1.167.274,78 TL. bütçe ayrılmışolup, 1.158.774,78TL. bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 2,5’tür.

 

 • 06 Sermaye Giderleri;Yatırım niteliğindeki kalemlerde oluşmaktadır.Bu gider kalemi için 2.926.700,00 TL. bütçe ayrılmış olup. 1.619.779,18TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye giderlerinin toplam bütçe gider gerçekleşmesi içerisindeki payı % 02 düzeyindedir.

 

 • 09 Yedek Ödenekler;Yedek Ödenek kalemi için 2.738.925,00 TL. ayrılmış olup, ödeneği biten bütçe tertibi kalemlerine 2.730.025,00 TL. aktarma yapılmıştır.

 

 

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

01 VERGİ GELİRLERİ

4.882.428,80

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER

9.738.071,20

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARİLE  ÖZEL GELİRLER

1.402.500,00

05 DİĞER GELİRLER

28.317.000,00

06 SERMAYE GELİRLERİ

1.110.000,00

TOPLAM (TL.)

45.450.000,00.

 

 

2017 yılında gelir bütçesi 45.450.000,00 TL. olup, % 110 ‘lık bir gerçekleşme ile 50.354.083,92TL.düzeyine ulaşmış93.037,17TL. red ve iadeler düşülerek,50.261.046,75 TL. olarak gerçekleşmiştir.

 • Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler ile Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 5 ana gelirden oluşmaktadır.

 

 • Vergi Gelirleri; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve Harçlardan oluşmaktadır. 2017yılı vergi gelirleri için 4.882.428,80 TL. tahminde bulunulmuş, yılı içinde vergi gelirleri tahsilatı 3.151.884,17 TL olarak gerçekleşmiştir.Kesinleşen bütçe gelirine oranı % 6,93 dür

 

 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;Mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. 2017 yılı gelirleri için 9.738.071,20 TL. tahminde bulunulmuş, yılı içindeteşebbüs ve mülkiyet gelir tahsilâtı 7.490.774,90 TLolarak gerçekleşmiştir. Kesinleşen bütçe gelirine oranı % 16' dır

 

 • Alınan Bağış ve Yardımlar;Hazine yardımları, muhtelif kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. 2017 yılı gelirleri için 1.402.500,00 TL. tahminde bulunulmuş, yılı içindebağış ve yardımlar gelir tahsilatı 5.030.000,00 TLolarak gerçekleşmiştir.Kesinleşen bütçe gelirine oranı % 11' dir

 

 • Diğer Gelirler;En önemli payı 29.139.517,55 TL. ile genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar oluşturmaktadır,kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan 2017 yılı gelirleri için 28.317.000,00 TL. tahminde bulunulmuş, yılı içindediğer gelir tahsilatı 30.251.893,80 TLolarak gerçekleşmiştir.Kesinleşen bütçe gelirine oranı % 66' dir

 

 • Sermaye Gelirleri;Taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmaktadır. 2017 yılı vergi gelirleri için 1.110.000,00 TL.tahminde bulunulmuş, yılı içindesermaye gelir tahsilatı 4.429.531,09 TLolarak gerçekleşmiştir. Kesinleşen bütçe gelirine oranı % 09' dur

 

 

 

2017 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR / GİDERİ (TL.)

2017  YILI NET GELİRİ

50.261.046,75

2017  YILI GİDERİ

44.769.028,50

RET VE İADELER

93.037,17

2018 YILINA DEVİR

1.915.521,58

GELİR/GİDER FARKI

5.585.055,44

 

 • Bütçe Uygulama Sonuçları
 • 2017 mali yılı faaliyetleri için 45.450.000,00 TL olarak hazırlanan ve  meclisce onaylanan 2017 yılı gelir gider bütçesinin yürürlüğe konulması ile başlanılmıştır.         
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitlis Belediyesinin 2017 mali yılı gider bütçesi toplamı 45.450.000,00 TL’dir. Gider bütçesi tutarından 44.761.979,34 TL. si kullanılmıştır. Bütçeye oranı % 99dur
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitlis Belediyesinin 2017 mali yılı gelir bütçesi toplamı 45.450.000,40 TL’dir. Yılı içinde tahmini gelir bütçesi tutarından 50.354.083,92 TL. net gelir elde edilmiştir.Bütçeye oranı % 110dur
 • Mali yıl içerisinde gelir ve gider hesaplarının muhasebeleştirilmesinde 4640 adet yevmiye kaydı oluşturulmuştur.
 • 2017 mali yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi toplam 1.377.332,17 TL olarak hazırlanarak karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 1.377.148,54 TL. harcama yapılmıştır. iptal edilen bütçe ödeneği 183,63 TL. olup, harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı % 0,03’dir.

2017 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI (TL.)

01 VERGİ GELİRLERİ

3.151.884,17

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

7.490.774,90

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

5.030.000,00.

05 DİĞER GELİRLER

30.251.893,80

06 SERMAYE GELİRLERİ

4.429.531,05

BRÜT GELİR TOPLAMI

50.354.083,92

RET VE İADELER

93.037,72

NET GELİR TOPLAMI

50.261.046,75

 

 

2017 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI

PERSONEL GİDERLERİ

9.570.263,81

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERİ

1.701.653,24

MAL VE HİZMET GİDERLERİ

29.121.944,40

FAİZ GİDERİ

1.596.613,09

CARİ TRANSFERLER

1.158.774,78

SERMAYE GİDERİ

1.619.779,18

TOPLAM

44.769.028,50

 

2017 YILI SONU BORÇ LİSTESİ (TL.)

VAKIFLAR BANKASI MÜD.

1.294.523,04

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

5.165.434,20

EMEKLİ SANDIĞI PİRİM BORCU

203.535,00

TOKİ  BAŞKANLIĞINA

185.394,92

(6736-7020)YAPILANDIRMA ( SGK, Emekli Sandığı)

13.219.805,25

PİYASA ÖDEMELERİ + ÇEŞ.BORÇ.

4.161.608,00

VERGİ DAİRESİ KDV BORCU

90.795,51

SENDİKA ÜYE AİDATLARI

246.934,44

DAKA PAYI

131.680,04

BİKA PAYI

327.823,85

DEVLET SU İŞLERİ

14.706.854,58

İLLER BANKASI KANALİZASYON İKRAZ KREDİSİ

6.845.986,26

İLLER BANKASI İÇME SUYU İKRAZ KREDİSİ

2.864.106,47

İLLER BANKASI DİĞER KREDİ BORÇLARI (Araç Alımı – Hal Binası Yapımı –Arsa Kamulaştırma  ve Personel Ödemeleri – Parke ve Bordür Taşı Alımı)

2.100.000,00

NET BORÇ TOPLAMI

51.585.127,58

 

 1. YAZI İŞLERİ YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Görev Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

 • Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.
 • 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar, ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini uygun araçlarla yayınlatır.
 • 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.

 

Müdürlük Yetkisi

Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununca verilen yetkiler ve gerekse anılan yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 • Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil eder.
 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 • Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılır.
 • Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

 

Yazı İşleri Büro Sorumlusunun, Yetki ve Sorumluluğu

 • Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin ( (a, b, c, d, ) fıkralarında belirtilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir.
 • İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıklar müdüre bildirir.
 • Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve müdüre bilgi verir.
 • Bürodaki tüm iş ve işlemlerin (meclis ve encümen kalemi, kurye ve kayıt memurlarının görevlerinin)sağlıklı yürümesinden müdüre karşı sorumludur.
 • Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf onayını alır.
 • Büronun temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları müdüre bildirir.

 

Meclis Kaleminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Müdürlüğe gelen meclis evraklarına göre, Meclis toplantısı için gündemi hazırlar,gündemin duyurulmasını sağlar ve meclis üyelerine en az 3 gün öncesinden tebliğ eder. Meclisçe onaylanan teklifleri karar haline getirir, ilgili müdürlüklere karar suretlerini zimmetle gönderir. İki karar aslını Valiliğe gönderir. Onaylanan karar asıllarını düzenli ve sırasıyla arşive alır. Toplantıda görüşülen konuları meclis toplantısı esnasında kayda alır. Toplantı sonrasında kayıtları deşifre eder, tutanak haline getirir ve sırasıyla arşive alır. Alınan kararları internette yayınlatır. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Encümen Kaleminin Görev Yetki ve Sorumluluğu

Müdürlüğe gelen Encümen evraklarını kayıt eder, gündem hazırlar ve toplantıya gönderir, toplantıdan çıkan evrakları karar haline getirir, imzaları tamamlatır, karar suretlerini ilgili müdürlüğüne gönderir, karar asıllarını dosyalar. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Kayıt Memurlarının Görev Yetki ve Sorumluluğu

 • Gelen ve giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. Demirbaşa kayıtlı eşyaları korur, yıl sonu sayımını yapar. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur. Kayıt memuru müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydederek örnek çıkarır.
 • 4109 sayılı kanuna istinaden müracaatta bulunan asker ailelerinin müracaatlarına dosya oluşturur, karar alınmak üzere encümene sevk eder, kararları ilgilisine tebliğ ederek maaş bağlanması kararlaştırılan dosyaları ilgili müdürlüğe gönderir.
 • Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Kuryenin Görev Yetki ve Sorumluluğu

Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile gönderir ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Fiziksel Yapı

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 1 inci katında 1 Müdür odası ve 1 servis odası olmak üzere toplam iki oda’da hizmet ve çalışmalarını yürütmektedir.

 

Örgüt Yapısı

 • Müdür
 • Şef
 • Memurlar
 • Diğer Personel

 

Personel Durumu

1 Müdür, 1 Personel

Bağlılık

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya yazılı olarak yetki devri yaparak görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

Personel Durumu

1 müdür, 2 hizmet alım personeli

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde Bilgisayar ağına bağlı sistem üzerinden tüm kayıt işlemleri yapılmakta ve sisteme bağlı olarak Müdürlüğümüzde  toplam 2 adet Bilgisayar,  2 adet yazıcı ve ayrıca 1 adet Fotokopi Makinesi bulunmaktadır.

 

Sunulan Hizmetler

 • Belediye Meclis Çalışmaları

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince; 01 OCAK 2017 tarihinden 31 ARALIK 2017 tarihine kadar Belediye Meclisi 12 kez olağan, 3 kez olağanüstü olmak üzere toplam 15 kez toplanmış, bu toplantılarda muhtelif konularda 83 adet karar alınmıştır. 2017 Yılı içerisinde alınan bu kararlar süresi içerisinde yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birim ve kurumlara zimmet karşılığında gönderilmiştir

 

2017 YILINDA ALINAN MECLİS KARARLARI 

Mali Konular

İmar Konuları

Tarifeler

Diğer

Toplam 

Karar Sayısı

20

41

1

21

83

 

IMG_7040

 

 

 

 

Belediye encümeni en az haftada bir toplantı yaparak Belediye Başkanı tarafından encümene havale edilen yazı ve konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

2017 YILINDA ALINAN ENCÜMEN KARARLARI 

Mali Konular

İmar Konuları

Cezalar

Diğer

Toplam

Karar Sayısı

24

101

3

17

145

 

Evrak Kayıt İşlemleri

 • Gelen Evrak: 2017 yılı içerisinde Belediye Başkanlığımıza intikal eden 3157 Adet Muhtelif konulu Evraklar ilgili birimlere havaleleri yapılarak sistem üzerinden kayıtları yapılmış ve zimmet karşılığında gereği yapılmak üzere ilgili Birim Müdürlüklerine teslim edilmiştir.
 • Giden Evrak: 2017 yılı içerisinde Belediye Başkanlığımız ve ilgili Birimleri tarafından 1548 Adet resmi evrak birimimize ulaşmış, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve ilgili şahıslara gönderilmek üzere tanzim edilen tüm evrakların kaydı yapılmış ve bu evraklar süresi içinde zimmet veya posta yolu ile ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Dilekçe: 2017 yılı içerisinde Belediyemize Vatandaşlar tarafından 2381 adet dilekçe verilmiş olup,Bu dilekçeler ilgili birimlere gereği yapılmak üzere zimmet karşılığında teslim edilmiştir.

 

Bütçe ve Mali İşler

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2017 Mali yılı Bütçesi toplam 127.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam Bütçe tutarından 110.703,95 TL.   Harcanma yapılmıştır. 2017 mali yılı bütçesinin bakiye kalan 16.296,05 TL.si  kullanılmayarak Bütçede tasarruf sağlanmıştır.

 

 

 • KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

 • Toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanattan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 • Yaratıcı olmak ve yeni fikirleri geliştirmek,
 • Sosyal yardıma ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir olmak,
 • Toplumun kentsel parçalanmasına karşı kentsel bütünleşmeyi sağlayacak değişim ve gelişimlerden yana olmak,
 • Her bireyin Belediye tarafından sağlanan kültür ve sanat etkinliklerinden yararlanmasını bir hak olarak benimsemesi,
 • Deneyim paylaşımını öne çıkartarak ulusal ve uluslararası ölçekte, kültürel zenginliğinin arttırılması paylaşılmasına olanak sağlamak,
 • Kentte yaşayan her bireyin, her alanda yönetime katılımcı olmasını sağlayacak hareketli modelleri geliştirmek,
 • Kentsel ölçekte verilecek tüm hizmetlerden dil, din, cinsiyet ve etnik ayrım yapılmadan, kültürler arası iletişimin sağlanmak,
 • Tarihine sahip çıkarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara koruyarak ve yaşatarak tanışmasına önem vermek,
 • Engelli bireylerin ve yakınlarının yaşamaktan mutluluk duyacakları ulaşılabilir kaliteli bir yaşam sağlamak,
 • Tüm hizmetlerin verilmesi sürecinde, toplumsal bir hizmet verildiği bilinciyle hareket etmek ve çalışanların bir ekip olarak bu ideal üzerinden kolektif harekâtını sağlamak,
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider,
 • Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.
 • Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler ışığında hayata geçirilir.
 • Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına destek olur.
 • Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar.
 • Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir.
 • Mahallelerde birimler (mahalle kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür.
 • Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına etkinlikler hazırlar.
 • Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar.
 • Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Başkan veya görevlendirdiği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar.

 

Yetki Görev ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

 • Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak.
 • Personelle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek.
 • Personeli yönetmek ve yönlendirmek, yetişmesini sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek,
 • Personeli, her türlü kurs ve çalışmaları denetlemek; kontrol etmek.
 • Sosyal - Kültürel faaliyetlerle ilgili projeler geliştirmek ve Başkanlığa sunmak.
 • Sosyal yardım kapsamındaki çalışmaları organize etmek; iş ve işlemlerini takip etmek.
 • Yayın faaliyetlerini (Dergi, kitap vb.) organize etmek ve yürütmek.
 • Yıllık, aylık çalışma programları; aylık, haftalık faaliyet raporlarını Başkanlığa sunmak.
 • Faaliyetlerle ilgili gerektiğinde Başkanlığa bilgi vermek, öneri ve tekliflerde bulunmak.
 • Bütün çalışmaları, ilgili başkan yardımcısıyla koordineli bir şekilde yürütmek.
 • Personelle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin koordinasyonu ve takibini yapmak.
 • Bağlı birimlerin tüm gelir giderlerinin takibi ile harcama yetkilisi olarak görev yapmak.
 • Bağlı birimlerin organizasyon, faaliyet ve etkinliklerine onay vermek.
 • Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
 • Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
 • Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
 • Şehrimiz halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlar da sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
 • Değişik, Mesleki - Sosyal ve Kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, mültivizyon, sinevizyon ve slâyt gösterimleri sunmak.
 • Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.
 • Gençler ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açmak.
 • Sanat ve Bilim Akademisi açar.
 • Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.
 • Ev kadınlarına yönelik çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerilerini geliştirici Meslek Edindirme Kursları ile ÖSS, OKS, Bilgisayar, Yabancı Dil Kursları açmak, kurslar düzenlemek.
 • Gençlik, Kadın ve Çocuk komisyonları, oluşturmak.
 • Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapmak.
 • Beldenin muhtaç ailelerine imkânlar dâhilinde maddi ve manevi yardımda bulunmak.
 • Çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun değişik kesimlerine yönelik her türlü iyileştirme programları düzenlemek; spor etkinlikleri, yarış ve yarışmalar tertip etmek.  Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve bölge okullarıyla, yapılacak faaliyetlerde işbirliği yapmak.
 • İhtiyaç duyulması halinde Şehrimiz halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlayarak, bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek ve kitlelere duyurulmasını sağlamak.
 • Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenleyerek Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.
 • Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlamak.
 • Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 • Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.
 • Yaşlılara yönelik çeşitli etkinliklerle topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
 • Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
 • Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme.
 • Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personele katılımını sağlar.
 • Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak, Şehrimizin kültür düzeyinin gelişmesi ve yükselmesi için yurtiçi ve yurtdışı görevler almak, seminerlere katılmak.

 

 

 

Kuruluş

Bitlis Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Bitlis Belediye Meclisi’nin 07.01.2010 tarih ve 13 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Teşkilat Yapısı

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü;

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Birim Müdür Vekili, 1 Sosyolog,  3 Büro Personeli hizmet vermektedir.

 1. Basın ve Halkla ilişkiler Alt Birimi,

Birim bünyesinde 2 Personel çalışmaktadır.

 1. Evlendirme Memurluğu;

Evlendirme Memurluğu bünyesinde 1 Evlendirme Memuru, 2 büro Personeli çalışmaktadır.

 1. Toplum destek Merkezi ve Bilgi Evi,

Bilgi evi bünyesinde bir eğitmen ve bir personel hizmet vermektedir. Toplum Destek merkezinde, 1 Spor Eğitmeni ve 4 büro personeli görev yapmaktadır.

 1. Kültür Merkezi, 5 görevli personel bulunmaktadır.
 2. Kadın Dayanışma Merkezi, 1 geçici personel görevli olup Müdürlük personeli sorumluluğundadır.
 3. Kütüphane, 1 personel görevlidir.

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Alt birimler müdürlüğe bağlı olup çalışmalarını müdürlük bünyesinde yürütürler.

 

 • Evlendirme Memurluğu

            Evlendirme amacıyla müracaat edenlerin evlilik işlemlerini evlendirme yönetmeliği çerçevesinde yapar.

Nikâh akitleri yapılan çiftlerin, uluslar arası aile cüzdanları adlarına tanzim edilerek nikâh akdinden sonra imza karşılığı kendilerine teslim eder.

Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

 

 • Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
 • Başkanlık Makamının ve Belediye icraatlarının muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli elemanlarla izlenmesini, derlemelerin görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve bunların basın kuruluşlarına ve halka dağıtılmasını sağlamak,
 • Belediyemizin basın, TV ve Radyolarla olan ilişkisini sağlamak, basında çıkmış olan haberlerle kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak, genel ve yerel basında belediyemiz ile ilgili haberlerin yayınlanmasını sağlamak, yayınlanan haberlerin arşivlenmesini yapmak.
 • Belediye çalışmalarının tanıtımı amacı ile görüntüler elde edip arşivlemek, kullanıma hazır tutmak. Belediye hizmet ve faaliyetleriyle ilgili haber hazırlayıp basın kuruluşlarına servis yapmak.
 • Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve alınan cevapları ilgililerine bildirmek,
 • Belediyemizin abone olduğu gazete (yerel basın dahil), dergi ve benzeri yayınları önceden okuyarak gündem hakkında makamı bilgilendirmek,
 • Basın kuruluşları ile diyalogları geliştirmek amacıyla belediyemizi temsilen girişim ve ziyaretlerde bulunmak,
 • Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklerini takip etmek.
 • Belediye hizmetlerini kamuoyuna anlatmak, tanıtmak maksadıyla dergi, gazete, broşür, bülten v.b. yazılı ve görsel yayınlar hazırlayıp, yayınlamak.
 • Belediyemizde işi olan vatandaşlara rehberlik yapmak, onların işlerinin takibine yardımcı olmak.
 • Kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 • Kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.
 • Belediyemiz birimlerinin, hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmak.
 • İlimiz Mahalle Muhtarlıklarını, fabrika ve işyerlerini, kahvehane ve parklarda halkla yüz yüze görüşerek ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
 • Belediyemizin faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurulması ile ilgili dokümanların dağıtımını yapmak, yaptırmak.
 • Halkla İlişkiler konusunda örnek çalışmaların dokümanlarını temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak, çalışmalar yapmak, Belediyemize uyarlamak ve arşivlemesini yapmak.
 • Belediyemizin faaliyet ve etkinliklerini tanıtmak amaçlı, reklam kuruluşları ile iletişim kurmak ve ilan reklam vermek, bu birim sorumluluğundadır.

 

 • Kadın Dayanışma Merkezi

            2 katlı olan Merkezde, 3 ofis, 1 depo, 4 adet sınıf, mutfak ve lavabo bulunmaktadır.

Bitlis’de yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca Belediyenin kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak, merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kişi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek, konusunda görevli birimdir. Merkezde kadınlara yönelik 4 adet el sanatları kursu bulunan merkezde yıl içersinde kadınlara yönelik eğitim, seminer ve etkinlikler düzenlenmektedir.

 

 • Kütüphane

Evinde ders çalışma ortamı, yeterli kaynak bulamayan öğrencilere derslerine yardımcı olmak bunun yanında diğer sosyal faaliyetlerden yararlandırmak, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak için müdürlüğümüz tarafından kitaplıklar oluşturulmaktadır.Kitaplıklarımızda zaman zaman yazarlar ile söyleşiler, kütüphane öğrencilerinin hazırladığı ve katıldığı belirli gün ve haftalar etkinlikleri, kitap dağıtımı, eğitsel kurslar, öğrencilere kültür turları, şiir okuma yarışmaları düzenlenmektedir.

 

 • Toplum Destek Merkezi

Sosyal ve Kültürel etkinlikleri halkın hizmetine sunulması için hazırlanan 4 katlı bir hizmet binasıdır; genelde çocukların ve kadınların faydalandığı merkezde, bilgisayar odası, kütüphane, bilardo, langırt, masa tenisi gibi salon sporları bulunmaktadır. Kadınlara hizmet veren 1 adet spor salonu bulunmakta ve yıl içersinde yaklaşık150 kadın spor salonundan ücretsiz faydalanmaktadır. Ayrıca müzik, resim ve tiyatro kurslarımızda çocuk ve gençlerin hizmetine sunulmuştur. Bu kurslarımızdan da yıl içersinde yaklaşık 100 genç ve çocuk faydalanmaktadır. Aynı zamanda toplantı salonunda kadın ve çocuklara yıl içersinde çeşitli eğitim ve seminerler verilmektedir.

 

Fiziksel Yapı

 • Belediye binasının 4. katında bulunan birimimiz iki bölümden oluşmaktadır. Müdür odası ve çalışan personel servisi olmak üzere, yaklaşık 120 m² bir alana kurulmuştur.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Toplum Destek Merkezi ve Arap Köprüsü Bilgi Evi mevcuttur.
 • Toplum Destek Merkezi, sosyal ve kültürel etkinlikleri halkın hizmetine sunulması için hazırlanan 4 katlı bir hizmet binasıdır;
 1. Giriş katında engelliler için dizayn edilmiş bir oyun ve oturma salonu mevcuttur. Engelli bireylere uygun lavabo bulunmaktadır. Aynı katta sorumlu odası da mevcuttur.
 2. 1. kat  kadınlara yönelik olup kurs görmeleri için 3 adet sınıf mevcuttur. 2 adet sorumlu odası, 1 adet kütüphane ve bilgisayar odası, 1 adet eğitim salonu, 1 adet dinlenme odası, 1 adet mutfak, 1 adet kreş ve lavabosu mevcuttur.
 3. 2. kat gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanılan 5 adet sınıf mevcuttur. Kütüphane, mutfak, toplantı salonu, oyun salonu, mescit ve lavabo mevcuttur.
 4. 3. Kat da ise sergi salonu, spor salonu, kafeterya, mutfak, depo, 2 oda, mescit ve lavabo bulunmaktadır.

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Sıra

Malzeme

Adet

1

Omuz Kası Aleti

1

2

Kanat (koltuk altı) Kasları Aleti

1

3

Plates Topu

17

4

Step Tahtası

20

5

Karın ve Kalça Kasları Çalıştırma Aleti

1

6

Koşu Bandı

6

7

Bisiklet

6

8

Karın Kası Aleti

1

9

Göğüs Kası Aleti

1

10

Bacak Kası Aleti

1

11

Sırt Kası Aleti

1

12

Müzik Aleti

1

13

Dambıl

20

 

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve servisinde 5 adet masa bilgisayarı, 1 adet yazıcı ve 3 adet sabit telefon mevcuttur.
 • Evlendirme Memurluğunda, 2 masa bilgisayarı, 1 adet Uluslar arası cüzdan yazıcısı ve 1 adet yazıcı bulunmaktadır.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde, 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 3 fotoğraf makinası, 1 kamera, 1 televizyon bulunmaktadır.
 • Kadın Dayanışma Merkezinde, 1 adet masaüstü bilgisayar ve 1 adet yazıcı bulunmaktadır.
 • Arap Köprüsü Bilgi Evinde, Bilişim teknolojisi odasında 6 ve eğitmenimizin odasında 1 adet bilgisayar mevcuttur.
 • Toplum Destek Merkezinde, Eğitim amaçlı ve personellere ait kullanılan toplamda 25 Bilgisayar ve Slâyt Gösterimi için Projeksiyon cihazı mevcuttur.
 •  

Basın ve Halkla İlişkiler Alt Birim Faaliyetleri

 • 2017 yılında 55 gelen, 65 giden evrakın gereği yapılmıştır.
 • Belediyemizle ilgili basın bildirileri hazırlanmıştır.
 • Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması amacıyla afiş, billboard, tanıtım katalogu ve broşürler hazırlanarak 127 adet billboard tasarımı yapılıp astırılmıştır.
 • 1000 adet duvar takvimi ve 1000 adet masa takvimi tasarım ve görselleri hazırlanıp yaptırılmıştır.
 • 2000 adet “2017 yılı Bitlis Belediyesi Faaliyet Bülteni” hazırlanıp dağıtılmıştır.
 • Bitlis Yerel Gazete ve Televizyon Kuruluşlarında Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler, günlük Basın raporu haline getirilerek Başkanlık Makamına yazıcıdan çıktılar alınarak elden ulaştırılması ve gelen yerel gazeteler ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.
 • 125 Adet kamera çekimi yapılmış olup bu çekimler, birimlerin isteği üzerine arşive konulmak üzere geri kalan 74 adedi ise montajı yapılarak yerel televizyonlara haberi yayınlamak üzere elden teslim edilmiştir.
 • 350 adet haber yapılmış, haber gerekli fotoğraf çekimleri de yapılarak haberi ile birlikte mail yolu ile Bitlis Belediyesi basını yanı sıra yerel ve ulusal basına gönderilmiştir.

 

Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri

 • Toplam 351 Adet evlenme iş ve işlemleri yapılmıştır.
 • Başka evlendirme memurlarının da evlenme yapabilmesi için 2016 yılı içerisinde Toplam 12 Adet evlenme izin belgesi verilmiştir

 

 Kadın Dayanışma Merkezi Faaliyetleri

 • 4 el sanatı kursundan toplamda 138 kadın faydalandı.
 • Kurslarımız, İğne Oyası, Ahşap Boyama, Kokulu Taş ve Dikiş- Nakış kurslarından oluşmaktadır. Merkez dışında 4 adet el sanatı kursumuzu, 2 tanesi Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde, 2 tanesi Evlendirme Memurluğu binasında kadınlara hizmet vermektedir. Bu kurslarımızdan da yıl içersinde 100 kadın hizmet almıştır.
 • Merkezde yıl içersinde kadınlara yönelik sağlık, spor ve toplumsal farkındalıkla ilgili 20’nin üzerinde eğitim ve seminer verilmiştir.
 • Yaklaşık 150 kadına il dışı gezi, piknik ve kahvaltı programları düzenlenmiştir.

 

Genel Faaliyetlerimiz

 • Sarıkamış Şehitlerini anma Günü münasebetiyle Nemrut’ta kayak festivali yapıldı.  1000 adet sucuk ekmek ve ayran dağıtıldı.
 • BETAV kayak festivali düzenlendi. kayak montu,  salopeti ve kayak takımı verildi.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Mahallelerde karanfil dağıtıldı.

IMG_9819 727A4859

 

 • 21 Mart Salı günü Nevruz kutlaması yapıldı.  Tavuklu Pilav ayran ve çeşitli ödüller veridi.

IMG_0459

 

 • Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Merkez Ulu Camiinde İkindi namazına müteakip erkeklere, Toplum Destek Merkezinde kadınlara Mevlidi Şerif okutuldu. kutuldu.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, ayakta duran insanlar, düğün ve takım elbise

 

 • Toplum Destek Merkezinde oluşturduğumuz Tiyatro Ekibi Merkeze bağlı Kavakdibi ve Üçkardeş köylerinde “ Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın” sloganıyla başlattığı etkinlikle öğrencilere Hacivat- Karagöz adlı tiyatro gösterisi yapıldı.
 • Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTH) ile ABD’ndeki Bill ve Melinda Gates Vakfının iş birliği ile sürdürülmekte olan “Herkes İçin Kütüphane Projesi” kapsamında Toplum Destek Merkezinde kadın sağlığı platformu tarafından uzaktan eğitim programıyla profesörler tarafından kadın sağlığı eğitimi verilmektedir.
 • TOKİ 4.Etapta bulunan Kültür Merkezinde 02.05.2017 Salı günü Ahşap boyama ve İğne Oyası, kursu açıldı. Nikâh salonunda nikâh şekeri ile ilgili kurs açıldı.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, oturan insanlar ve iç mekan Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar

 

 • Belediyemiz ve Bitlis Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte ilimizdeki yaşlı ve yalnız yaşayan  vatandaşımıza günlük öğlen ve akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmaya başlandı.
 • Toplum Destek Merkezinde spor kursuna katılan 80 Kadın Gezi amacıyla Veysel Karani Hazretlerini ziyaret ederek mesire alanına geçip piknik yaptı.
 • Yıl boyunca TOKİ 1. Etapta bulunan evlendirme dairesi ile Toplum Destek merkezinde Halk Sağlığı Merkezi ile ortaklaşa yürütülen kadınlara yönelik eğitimler verilmektedir.
 • Bitlis Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 45 esnafımız daha önce yapılmış Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde görmek için Gaziantep iline götürüldü.
 • Birimimize bağlı Toplum Destek Merkezinde, Çocuk Meclisi kurulacağından 25.11.2017 Cumartesi günü tanışma toplantısı yapıldı.
 • Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 49.’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Belediyemizin açmış olduğu kurslar da stant açarak yapmış oldukları ürünlerini sergilediler.

49. tatvan doğu anadolu fuarı el sanatları bitlis belediyesi ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 • Ramazan Etkinlikleri düzenlendi.
 • İki farklı yerde 30 gün boyunca 1500 kişiye iftar yemeği verildi. 400 aileye sıcak yemek gönderildi.
 • 01 Haziran Perşembe günü Abdurrahman ÖNÜL konseri,
 • 10 Haziran Cumartesi günü Recep ARSLAN konseri, 
 • 15 Haziran Perşembe günü Sedat UÇAN konseri,
 • 17 Haziran Cumartesi günü Muzaffer GÜRLER konseri, verildi.
 • 20 Haziran Salı günü Kadir Gecesi münasebetiyle Hafız Alper KANDERUN ile Mustafa DUMAN Kur’an-ı Kerim ve Mevlid programı yaptılar.

                  IMG_1644

 • 15 Temmuz Şehitleri Anma gününde anmanın yapılacağı meydana 2000 adet bayrakla donatıldı katılımcılara etli pilav ve ayran verildi. 16 Temmuz günü halkımıza kebap ayran dağıtımı yapıldı.
 • Engelli Hizmet Aracımız 25 engelli ve 8 diyaliz hastasına her gün hizmet vermektedir.

20108680_2065509790347600_5230200230506778055_n IMG_8130

 

 • Ahşap kursları, el sanatları kursları iğne oyası kursları verildi.

IMG-20170808-WA0011 IMG_0019

 

 • Muharrem ayı münasebetiyle Ulu Camii önünde  Aşure dağıtımı yapıldı.
 • 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı için MNG İlköğretim ve Fatih İlköğretim Okullarına 1. Sınıflar için Yardımcı Kaynak Kitap, kırtasiye ve kıyafet dağıtımı yapıldı. 

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve açık hava IMG_0122

 

 • İlimizin tanıtımı amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe etkinlik alanında 30 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında Bitlis Tanıtım Günleri düzenlendi.

IMG_0335 IMG_0351

 

 

 • Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak belediye personellerine madde bağımlılığı ile alakalı eğitim verildi.
 • 10.12.2017 Pazar günü Çocuk Meclisi Başkanlık seçimi yapıldı.
 • 16-17 Aralık Tarihlerinde çocuklara yönelik olarak Sadri Alışık Tiyatrosunun oynadığı La Fonten Orman Mahkemesinde adlı Tiyatro oyununu sergiledi.
 • Belediyemiz Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülü arasında imzalanan protokolle ilimizde 15 adet 4-6 yaş grubu kreş açıldı.  

Görüntünün olası içeriği: 36 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

 

 • İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edindirmek için yürüttüğü ‘Herkesin Bir Kitabı Olsun’ adlı proje kapsamında öğrencilere 200 adet kitap desteği verildi ve okuma etkinliğine katılım sağlandı.
 • İlimizden Antalya iline yarışma için giden bilardo oynayan sporculara destek amaçlı yakıt yardımı yapıldı. Yıl içerisinde çeşitli Spor kulüplerine ve Kuran Kursu öğrencilerine malzeme, gıda ve benzeri destekler verildi.
 • Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ‘Biz Anadolu’yuz’ projesi kapsamında 750 öğrencinin Antalya iline gidiş geliş masrafları belediyemizce karşılandı.
 • Yıl boyunca il genelinde taziyelere çay şeker ve yemek yardımı yapıldı yapılmaya devam ediliyor.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 250 adet eşofman takımı ihtiyaç sahibivatandaşlara dağıtıldı.

 

Bütçe ve Mali Bilgiler

 • Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele yapılan toplam ödeme tutarı 761.784,11TL’dir
 • Eğitmenler için % 20 Asgari ücret fazlası, Destek Hizmet Personeli ise % 10 Asgari ücretin fazlası ödeme yapılmıştır.
 • Çalıştırılan personel sayısı 50’nin altında kaldığı için Engelli personel alımına gidilmemiştir.
 • Mal ve hizmet alımları için ayrılan bütçe 1.987.704,96 TL. Olup toplam harcanan 1.977.683,52 TL olmuştur. 10.021,44 TL iptal edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 1. BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Görev Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

 • Bilgi işlem Müdürlüğünün asli olan hizmetlerinin neler olduğunu tespit edip, personeli ile görev dağılımını yaparak çalışmaları kontrol etmek
 • Belediyenin diğer tüm müdürlükleri ile Bilgi işlem Müdürlüğü arasındaki diyalogları sağlamak
 • Belediye müdürlük, servislerine hizmet veren uygulama yazılımların sağlıklı çalışmalarını kontrol etmek
 • Yeni projeler hakkında idareye bilgi vermek, maliyet hesabı yaparak, onaylanan projenin hayata geçirilmesini sağlamak
 • Müdürlüklerin mevcut donanımlarının bakım ve onarımında gerekli işlemlerin yapılmasını

sağlamak, kontrol etmek, ihtiyaç duyulan parçaların temin edilmesini sağlamak .

 • Sistemin sağlıklı çalışması için gerekli önlemleri almak, kontrol etmek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
 • Direkt olarak Başkan’a bağlıdır 
 • Görev ve         sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkana karşı sorumludur
 • Yazılım Personeli, Donanım Personeli ve Büro Elemanı kendisine bağlı bulunan kadrolardır

 

Görev ve Sorumluluklar

 • Belediyenin mevcut olan tüm donanımların bakım ve onarımını yapmak 
 • Donanımların ağ yapılarını kurmak ve takip etmek
 • Network ağ  kablolama işlemlerini yapmak ve işlevselliğini test etmek
 • Müdürlüklerin donanım ihtiyaç ve sorunlarını tespit edip, yardımcı olmak
 • Tespit edilen donanımsal arızalarda Bilgi işlem Müdürüne bilgi vermek
 • Harita ve GIS ortamındaki işlemleri, verileri ile projeleri hazırlamak
 • Servislerden gelen donanım sorunlarını çözmek
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

Bağlılık

 • Direkt olarak Başkana bağlıdır 
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten

Başkana karşı sorumludur

 

Personelin Görev ve Sorumlulukları

 • Bilgisayar sistemlerinin bir bütün olarak etkin çalışmasını sağlamak, sistemin sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm getirmek
 • Bilgisayarların günlük çalışmalara ait kontrolleri, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak
 • Bilgisayar sistemlerinin dinamik olarak gelişmesini sağlamak, alınacak donanımın teknik özellilerini belirlemek
 • Yerel ağ yönetim çözümleri, ağ yapıları, protokolleri, mimarileri ve güvenli inin etkin ve verimli olmasını sağlamak
 • Belediyenin iç ve dış müdürlükleri arasında Internet üzerinden erişim sağlayarak iletişim ağının kurulmasını sağlamak
 • Belediyeye ait WEB sitesinin güncelleştirilmesini sağlamak 
 • Yazılım ve donanım teknolojileri hakkında araştırma yapmak
 • Kent bilgi sistemi kurmak ilgili müdürlükler ve kamu kuruluşlarıyla elektronik ortamda veri koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları yürütmek
 • Güvenlik kamerası kurulum ve kayıtların sağlanması
 • İç ve dış yazışmalar
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

 

Organizasyon

 • Direkt olarak Müdür’e bağlıdır 
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur

 

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

Müdürlüğün idare binası 3'inci katta 1 müdür, 1 servis odası, 1teknik servis  ile 1 sistem odası olmak üzere toplam 4 odada hizmet vermektedir.

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi İşlem Müdürlüğünde bulunan ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan Donanım ve yazılımlar.

S.No

Cinsi

Sayısı

1

Fiziksel Sunucu ( Server )

3

2

Storage Ünitesi

1

3

Yönetilebilir Switch

5

4

Workstation  ( İş İstasyonu )

1

5

Firewall ( Güvenlik  Duvarı )

1

6

Log  Analyzer (  Log  Kaydedici )

1

7

42U Kabin

1

8

9U Kabin

1

9

Masaüstü Bilgisayar

2

10

Yazıcı

2

11

Scanner A3

1

12

Etiket Printer

1

13

Cart Printer

1

14

Windows Server İşletim Sistemi

2

15

Windows  İşletim Sistemi

5

16

Windows Office

5

17

Nod 32 Antivirus

2

18

Telefon

2

19

Metro Modem

1

20

VPN Modem

1

21

Belediye Otomasyonu

1

22

Web Sayfası

1

24

Klima

1

25

Kamera Kayıt Cihazı

2

26

Güç Kaynağı

2

 

Teşkilat Yapısı

İnsan Kaynakları

Personel İstihdamı : 

Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 4 personel tarafından yapılmaktadır.  1 Müdür ve 3 hizmet personeli alımı ile çalışmaktadır.

 

Personel Eğitim Durumu:

Memur: Yüksekokul

Hizmet Personeli: Yüksekokul

Hizmet Personeli: Lise

 

FAALİYETLERLE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

 • Birimlerin Donanım ihtiyaçlarının Karşılanması:

Yıl içerisinde Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda Bilgisayar, Yazıcı, Toner ve Kartuşlar gerek ihale veya ambar kayıt durumuna göre birimlerimizin hizmetine sunulmuştur.

 

 • Belediye Otomasyon Sistemi ( EŞKOM ) :

Belediyemiz 2015/39904 İhale Nolu gereğince alımı yapılan WEBMOS yazılımda ki  ektik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında çalışmalar dan netice alınamayınca 17/07/2017 tarihinde yazılım değişikliğine gidilerek eski Yazılım Firması olan EŞKOM  ile yapılan anlaşma doğrultusunda  sistemdeki aksaklıklar giderildi. 2017 yılı sonu itibariyle otomasyondaki sorun ve sıkıntıların aşılmış oldu.  Belediyemiz Hizmetlerinde aşağıdaki modüller bulunmaktadır.

 • Bütçe Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Encümen ve Meclis  Kararları Modülü
 • Personel  Maaşları ve Özlük  Modülü
 • Satın Alma Modülü
 • Taşınmaz Modülü
 • Taşınır  Modülü
 • Çözüm  Masa Modülü
 • Zabıta Modülü
 • Evlendirme Modülü
 • Genel Tahakkuk  Modülü
 • Gelir Modülü
 • Tahsilat Modülü
 • Yazı İşleri Evrak Modülü
 • İcra ve Dava Takip  Modülü
 • Sosyal Doku Analiz Modülü
 • Araç Takip Modülü
 • Kent Bilgi Sistemi Modülü
 • SMS Modülü
 • Hal Takip Modülü
 • Adres ve Etiket  Modülü
 • Randevu Modülü

 

 • Büro İşlemleri
 • 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan iç ve dış yazışma  aşağıda belirtilmiştir.
 • Gelen Evrak İç Yazışma                    :  33
 • Gelen Evrak Dış Yazışma                  :  16
 • Doğudan Temin  Alımı  İşlemleri      : 14 Adet
 • İhale İşlemleri                                    : 1 Adet

 

 • 2018 Yılı Projeleri
 • Veri Bankası;

Belediye bünyesinde ilimizde ait sayısal veriler ile sözel verilerinin çalışması yapılarak sosyal doku analizi bilgilerinin oluşturması kaydedilmesi, güncellenmesi için paydaş kuruluşlarla ortak hareket edilmesi ve sağlıklı bilgilerin edinmesi mevcut verilerin ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına tek bir veri merkezinden kullanılmasının sağlanması. 

 • Yazılım Projesi  ;

Belediyemiz  İçişleri Bakanlığı’nın E-Belediye projesi kapsamında Pilot Belediye olarak yer aldı ve 2018 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Elektronik Belge  Dokümanı , Ruhsat Modülü ve  Encümen ve Meclis Kararlar Modüllerini Şubat Ayı Sonuna Kadar kullanımı sağlanacaktır. 

 • Donanım Projesi ;

Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılan  Bilgisayar ve  yazıcıların  günüm şartları ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenerek  görüntü kirliliğinin azaltılacağı  70 Adet Bilgisayarın Kurulumu hedeflenmektedir..

 • Lisanslama Projesi

Belediyemize kullanılan Microsoft Server , Microsoft Windows , Microsoft Office , Auto Cad , Net Cad , Active Directory yapısı için lisanslama, Antivirus Lisanlama , Firewall, Log Analyzer , User eXtention Protocol lisanslarının yapılması  hedeflenmiştir.

 • E- Bitlis Projesi

Belediyemizin resmi web sayfası üzerinden İlimizin tanıtımına, Turizmine ve Kent Rehberliğine  katkı sağlamak adına Her yönüyle Bitlis ilimizin bilgilerini ve görsellerinin yer alacağı bir Web dizayn edilmesi ve ettirilmesi  hedeflenmiştir

 • Kiosk Projesi

Belediyemiz iş ve işlerinin Belediye ye gelmeden   ilimizin en çok kulanım veya istihdamı mevcut alanlarına ATM tarzı yapılar oluşturularak  mükelleflerce  iş ve işlemlerini kolayca yapmaları sağlanacaktır.

 1. Yeni Hükümet Konağı alanına 3 Adet
 2. Üniversite Kampus yerleşkesine 2 Adet
 3. Şehir Merkezine 2 Adet
 4. Kurubulak Mevkii 1 Adet
 5. Atatürk Mahallesi 1 Adet
 6. Beşminare Mahallesi Toki 2 Etap 1 Adet
 7. Beşminare Mahallesi Toki 4 Etap 1 Adet
 • Seyir Terası Kamera Projesi ;

İlimizin en yüksek tepesi konumunda olan Şerif Bey Mahallesinde Bulunan  ve Belediyemize ait seyir terasından ilimizin görüntüsünü  web sayfamızdan 24 saat canlı göstermek için yüksek özelikli 2 adet  harekeli kamera kurulması

 • Digital  Arşiv ve Belge Yönetim projesi

Belediyemizin evrak ve belgelerinin  birim arşivinden çıkartılarak   sayısal anlamda  geriye dönük işlem yapılması ve Kuruma gelen Resmi Belge , Evrak ve Müdürlüklerce işlem gören belgelerin orijinal haliyle dijital ortama alınması ve  muhafazası amaçlanmıştır.

 • Bilgi Evi Projesi

 İlimiz sınırları içinde  Belediyemize bağlı  ulaşılması kolay mevkilerde çocuk ve  yetişkinlerin  internet ortamında kontrollü bir şekilde  teknolojiyi düzgün kullanma , internet Cafe ortamından uzak tutmak , araştırma ve geliştirme yöntemlerine katkı sağlamak adına  ilk hedef öğrenim çağındaki öğrencilerin  , akademik , yüksek öğrenim gören öğrencilerin veya akademisyenlerin   güvenli ortamda  zaman geçirecekleri bir mekan oluşturmak

 • Beyaz Masa Projesi;

Belediyemizce 24 saat hizmet anlayışıyla, Belediyemize  ulaşan tüm istek, şikayet ve   görüşleri değerlendirerek  çözüm üretip, elde edilen  veriler doğrultusunda  kaynakların daha verimli  kullanılmasına hizmet eden  birim olarak hedeflenmektedir.

 • Evleniyorum ( Canlı Nikâh ) Projesi

Belediyemiz evlendirme memurluğunca kıyılan resmi nikâhların nikâh merasimlerinin Belediyemiz Web Sayfasından canlı olarak izlenilmesi sağlanacaktır.

 • Belediye Muhtarlık Projesi

Mahalle Muhtarlarımızın Belediyemize gelmeden Belediyemize iletmeleri gerek istek ve önerilerini yapabileceği bir alanın oluşturulması ve yine mahalle sakinlerinin mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini Belediyemize ulaştırabilecekleri bir alanın oluşturulması hedeflenmektedir.

 • Kurumsal Kimlik Projesi

Belediyemizde yazılı, görüntülü temsil etme biçim ve şekil yöntemlerine ilişkin kurumsal kimlik düzenlemesi yapılarak markalaşmayı hedeflemekteyiz.

 • Taşınmazların Dijitalleştirilmesi Projesi;

Belediyemizin ilimiz sınırları içinde kullanımı ve tasarrufu belediyemize ait taşınmazlar olan binalar, yollar, arsalar, araziler, çeşmeler, köprüler vb. yerlerin dijital ortama alınması hedeflenmektedir.

 • WEB Ortamında Doğrudan Temin Alım Projesi;

Şefaat hesap verebilirlik adına Belediyemizin Doğrudan Temin Alımlarıyla ilgili Beledimizin Web sayfasında alımlarla ilgili bilgilerin, teklif davetlerinin , teklif bilgilerinin ve nihayet sonuç işlemlerinin görünmesi ve yürütülmesi için yazılımın yapılması

 

Bütçe ve Mali Bilgiler

Müdürlüğün mali yılı bütçesi toplam 654.907,14TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bütçe tutarından 575.407,77TL. harcanma yapılmıştır. Bakiye kalan 79.499,37TL.  kullanılmayarak iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı %1,28 dİr.

 

 

 

 

 

 1. DESTEK HİZMETLER YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Bitlis Belediyesi'nin amaçları, politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan, kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan, birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan, kurumun onarım ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan, Belediye'nin yemek, temizlik ve personel servislerini karşılayan taşeron firmaların kontrolünü sağlamaktan, Güvenlik hizmetlerini sevk ve idare etmekten, bu birimlerden düzenli olarak bilgi almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlenmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten, Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmekten, tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamaktan, Belediye merkez binası içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmekten, ayniyat saymanı aracılığı ile Belediye'ye mevcut imalat ve üretimlerini kullanmaya, sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın girip çeşitli sebeplerle çıkmasını ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten, Belediyeye yapılacak ayni bağışlarla ilgili gerekli işlemleri takip etmekten.

Bitlis Belediyesi'nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonomikliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamaktan, Bitlis Belediyesine bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin yurtiçi ve yurt dışı satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarda fiili denetimi sağlamaktan, müdürlüğe intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan;

Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler, kamyonetlerin bakım onarım ve tamiratlarının yapılmasını sağlamaktan, Belediye'nin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin imal edilmesi, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktan, biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, biriminin imkânları ile yapılamayan bakım onarımları amirinin bilgisi dâhilinde kurum dışında yaptırmaktan sorumludur.

Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:

 

 • İdari İşler  Birimi
 • Belediye’ye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve data hatları abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlanmasını, düzenli ve sağlıklı olarak verilebilmesini sağlamak ve denetimini yapmak,
 • Belediye binasına vatandaş geliş gidişlerinin sürekli denetimi ve kat sekretaryalarının çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,
 • Haberleşme işlemlerinin (telefon, cep telefonu, internet, data, el ve araç telsizleri) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili (teknik destek sağlayacak Bilgi İşlem vb.) müdürlüklerle etkin işbirliğini gerçekleştirmek,
 • Belediye binalarında bulunan çay ocaklarının işletilmesini sağlamak,
 • Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yapmak, yaptırmak,
 • Asansörlü belediye binalarının asansörlerinin periyodik fenni muayenelerinin yapımını takip etmek,
 • Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının düzenlenmesini, bayraklama, platform, süsleme, afiş ve pankart asılması, sinevizyon sistemi ve ses tesisatının kurulmasını, taşınmasını sağlamak,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

 

 • Satın Alma İşleri Birimi
 • Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak,
 • Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun malzemelerin kullanılmasının temin edilmesi, Tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Biriminde kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı olarak satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satınalma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Müdürlük ihtiyacı olarak satınalım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

 

 • Makine İkmal İşleri Birimi
 • Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin kiralama işlemlerini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis aracı hizmetlerini satın almak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye'ye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fuıl-oıl, doğalgaz vb) ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak.
 • Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Atölyenin tesis, makine ve teçhizatının bakım ve onarımının yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesini sağlamak,
 • Belediye'nin çeşitli birimlerinin faaliyetlerinde kullanılan, çöp sepetleri, tören tribünleri, bayrak direği, nöbetçi kulübeleri vb. imalat işlerinin yapılması ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Belediyeye ait araçların ve iş makinelerinin planlı ve arızi bakımlarının yapılması ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin yapılmasını, arızalı olduğu bildirilen araç ve iş makinelerinin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kendisine daha önceden haber verilen eğitim, toplantı vb. organizasyon programlarına uygun olarak, servis araçlarının hazır bulundurulması, bu organizasyonlara katılacakların, istenen saatte belirlenen yere bırakılması ve organizasyon sonrasında yine belirlenen saatte Belediye'ye veya belirlenen yerlere bırakılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Araçların bakım ve onarım hizmetlerini yürüten çalışanların çeşitli eğitimler alması, yetiştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Malzeme kullanımlarındaki hataları engelleyici önlemler alınmasını sağlamak,
 • Merkez bina garajının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenlemek,
 • Hizmet dışı bırakılacak veya hurdaya ayrılacak araç ve iş makinelerinin her türlü işlemlerini yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Başkanlığa ait araçları 237 Sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak sevk ve idare etmek,
 • Özellik arz eden iş araçlarının şoförlerini eğitmek,
 • Herhangi bir trafik kazasında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek,
 • Arızalı olan araç ve iş makinelerinin onarımları için gerekli yedek parçaları temin etmek, temin edilen yedek parçaların kullanımına uygun olup olmadığını kontrol etmek,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

 

 • Müdürlüğün Görevi

Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemize ait;

 • Satın alma işleri
 • İdari işler
 • Makine ikmal ve bakım onarım işleri
 • Alım, satım, kiralama,kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler.

 

 • Müdürlüğün Sorumluluğu

Yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasındabelediye başkanına ve başkan yardımcısına karşıda sorumludur.

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Müdürlüğün idare binası 2'inci katta 1 müdür, 1 servis odası ile ilimiz Hersan Mahallesinde Saha Amirliği bünyesinde bakım ikmal atölyeleri ile garajlardan oluşur.

 

Teşkilat Yapısı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 71 adet muhtelif bilgi ve teknoloji kaynağı mevcuttur. Bunlardan 7’si iletişim amaçlı olarak kullanılmakta geri kalanı muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

 

SIRA NO

CİNSİ

SAYISI

1.

BİLGİSAYAR

7

2.

YAZICI

3

3.

FOTOKOPİ MAKİNASI

1

4.

KAYNAK MAKİNASI

3

5.

KOMPRESÖR

1

6.

SPRAL MAKİNESİ

2

7.

MATKAP

2

8.

TORNA

1

9.

PRES

1

10.

JENERATÖR

2

11.

ALET EDEVAT TAKIMI

46

12.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

2

 

TOPLAM

71

 

 

 

Hizmet Araçları

Müdürlük bünyesinde 58 araç resmi  13 araç (iş makinası) özel (kiralık) olmak üzere toplam 71 araçla hizmet vermektedir.

Sıra No

Aracın Cinsi

Resmi

Kiralık

Toplam

1.

Binek Araç

6

1

7

2.

Minibüs

 

2

2

3.

Pic-up Kamyonet

3

4

7

4.

Cenaze Aracı

4

 

4

5.

Midibüs(27+1)

2

 

2

6.

Kamyon

3

3

6

7.

Otobüs

3

 

3

8.

İş Makinesi

15

1

16

9.

Özürlü Aracı

 

1

1

10.

İtfaiye Aracı

6

 

6

11.

Temizlik Aracı

7

2

9

12.

Kanal Açma Aracı

3

 

3

13.

Kar Küreme Aracı

2

 

2

14.

TIR ( Taşıyıcı Lowbert )

1

 

1

15.

Diğer ( Yakıt tankeri, Arazöz)

3

 

3

 

TOPLAM

58

13

71

 

İnsan Kaynakları

Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri toplam 73 personel ile yürütülmekte bu personellerin 5’i memur,  19 işçi ve 49 şirket elemanı olarak görev yapmaktadır.

 

Sunulan Faaliyet ve  Hizmetler

 • Bakım ve onarım
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin bakımları yapılarak yıl boyunca aktif bir şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır.
 • Başkanlığımız merkez binası ve ek hizmet binalarının iç ve dış bakım ve onarımları yapıldı.
 • Belediyemiz tüm hizmet binalarının her türlü elektrik, haberleşme arızası ve tamir-bakım gibi hizmetler i müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
 • Başkanlığımız hizmet binasında bulunan asansör ve klima sistemlerinin her türlü bakım ve onarımı müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

 

 • Kiralama ve hizmet alımı
 • Kar temizleme  çalışmalarında kullanılmak üzere  6  adet lastik tekerlekli yükleyici (loder), 1 adet  Kazıyıcı yükleyici ve 1 adet greyder açık ihale usulu ile kiralanmıştır.
 • Birimimiz bünyesinde ve diğer birimlerde görevlendirilmek üzere 13 araç, iş makinesi ve 126  hizmet alımı personeli ihalesi yapılmıştır.

 

 

 

 • Satın alma hizmetleri
 • Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan her türlü akaryakıt müdürlüğümüzce sağlandı ve dağıtımı yapıldı. 2017 yılı içinde 340.533litre akaryakıt tüketilmiştir. Kullanılan yakıtın,   335.224  litresi Euro Dizel  5.309 litresinde benzin olarak kullanılmıştır.
 • Başkanlığımıza ait tüm birimlerde kullanılan demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçları müdürlüğümüzce temin edildi (Birimlerin Taleplerine Göre).
 • Başkanlığımıza ait tüm Kırtasiye malzemeleri Müdürlüğümüz tarafından temin edildi (Birimlerin Taleplerine Göre).
 • Belediyemiz ihtiyacına yönelik araç ve iş makinesi alımı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 • Belediyemizin bütün birimlerine imkanlar dahilinde, destek hizmeti sunarak görev ve hizmetlerini bu bağlamda icra etmeyi amaç ve hedef olarak belirlemiştir.
 • Belediyemizin hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım hizmetlerin azami verim , asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi.
 • Fatura ödemeleri zamanında yapmak
 • Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak. Belediyemizin gerçekleştirdiği organizasyonlarda tören yerlerinin hazırlanması ve teknik çalışmalarını yapmak.
 • belediyemizdeki diğer müdürlüklerin ihtiyaçlarının temin edilmesi
 • Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işleminin yapılmasını , kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.  
 • Müdürlüğümüz hedefleri arasında; günümüz teknolojik kaynak, araç ve gereçlerden  yararlanılarak daha modernize edilerek kaliteli bir hizmet politikasını sürdürmektir.
 • Mevcut iş makinelerini revize ederek kullanılacak duruma getirmektir.

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Bütçe ve Mali Bilgiler

Müdürlüğünmali yılı bütçesi toplam 10.881.530,00TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde1.212.395,31TL. aktarma yapılarak toplam 12.093.925,31TL. olmuştur.Bütçe tutarından 12.022.047,21TL. harcanma yapılmıştır. Bakiye kalan 71.878,10TL.  kullanılmayarak iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı  0,24 dür.

 

 

 1. FEN İŞLERİ YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

 • Yetki  Görev ve Sorumluluk

Fen İşleri Müdürlüğü kanun ve yönetmelikte belirtilen görevleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmasını sağlar Yasal dayanak ve mevzuatlarla verilen görev yetkiler kapsamında Yapı, Tesis, onarım, inşaat, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, yatırım projelerinin hazırlanması, bu işlere ait ihale işlemlerinin hazırlanması, kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi, park bahçe ve mezarlık düzenlenmesi, yol düzenlenmesi, kanalizasyon hizmetlerinin verilmesi, kışın karla mücadele çalışma programı kapsamında Belediyemiz sorumluluk altındaki tüm cadde ve sokakların ulaşıma açık tutulması, acil affet durumunda tedbir ve önlemler almak gibi görev ve yetkilere haizdir.

 

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48.maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • Kendi hizmet alanı içine giren işlerin bağlı birimlerin çalışma programları da dâhil edilerek yıllık yatırım ve çalışma programını yapmak, bütçesini hazırlamak ve Belediye Başkanının onayına sunmak,
 • Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili birimlerce hazırlanan 5 yıllık imar programı kapsamında öngörülen yeni yolların imar planına uygun olarak açılması ile ilgili ön çalışma yapmak, kamulaştırma işlemlerini yapmak, projelendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak onaylatmak ve yolların açılmasını sağlamak,
 • Gerek açılan yeni yolların ve gerekse sorumluluk alanındaki tüm cadde ve sokakların önemine ve durumuna göre (Stabilize, Kilitli beton parke, beton kaplama, asfalt) gibi malzemelerle kaplanmasını sağlamak,
 • Sorumluluk alanındaki tüm yolların, tretuvarların, bordürlerin, kanaletlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Yol kaymalarını önlemek ile yol genişletmeleri yapmak amacıyla yapılan ön çalışmalarla uygun görülecek alan ve kısımlarda istinat duvarı yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyemize ait hizmet binaları veya inşaatlarının her türlü yapım ve onarım işlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.
 • Yıllık çalışma ve yatırım programı kapsamında Belediyemizce yapılacak olan inşaatlarda ihtiyaç duyulacak kum, çakıl, çimento, demir vs. gibi malzemelerin miktar tespitinin yapılması ve yasal mevzuatlar çerçevesinde temin edilmesini sağlanması ve stoklanması,
 • Acil affet durumlarında ilgili kurum, kuruluşlarla koordinasyon sağlanması, işbirliği yapmak ve kendisi ile ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak çalışma yapmak,
 • Kış aylarında Belediyemiz sınırları içindeki tüm yerleşim birimlerindeki cadde ve sokakların, Eğitim, sağlık ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluş yollarının yaya ve taşıt ulaşımına açık tutulmasını sağlamak. Karla mücadele çalışma programı kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yasal mevzuatlar çerçevesinde piyasadan araç, gereç, iş makinesi ve personel temin etmek ile tuzlanmalara karşı tuz stoku yapmak,
 • Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemize ait inşaat ve işyerlerinde çalışan Müdürlüğe bağlı işçilerin iş güvenliğini sağlamak ve tedbirler almak,
 • Fen İşleri Müdürlüğüne ait çalışmaların daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç görülmesi halinde yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmet alımı kapsamında araç, gereç, iş makinesi ve personel temin ve tedarik etmek.
 • Belediyemiz birimlerinin kendi alanlarında hazırlayacakları sosyal kültürel gelişmelere yönelik projeler ile yapı, tesis, bakım ve onarım gibi her türlü projelerin uygulama aşamasında araç, gereç, personel ve teknik desteğin verilmesini sağlamak.
 • Belediye Meclisi ve Encümenin yasal mevzuatlara uygun olarak müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili alacakları kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Kentsel ve arkeolojik sit alanlarında bulunan ve bu alanlar dışında kalan bireysel
 • olarak korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen sivil mimarlık yapılar ile anıtsal yapılara ilişkin hazırlanacak röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin uygulama aşamasında ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş, kurul ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğinin sağlanarak gerekli desteğin verilmesini sağlamak Görev ve yetkilerine haizdir.

 

 

 • Teknik Büro
 • Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca Fen İşleri Müdürlüğünün yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylatmak.
 • Yatırım projelerinin hazırlanması ve onaylama sürecine kadar olan mevzuat gereği tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 • Fen işleri hizmet alanındaki yapım işleri ilgili ihale işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve proje uygulamasında kontrollük ve denetim hizmetlerini yapmak.
 • Fen İşleri Müdürlüğüne ait kurum içi ve kurumlar arası resmi yazışmaların yapılması, gelen resmi yazıların cevaplandırılması, vatandaşların sorunları ile ilgili gelen dilekçe ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Belediyemiz sınırları içinde yatırımcı kurum ve kuruluşların yatırım çalışmalarını izlemek, Belediyemiz altyapı tesislerini etkileyecek çalışmalarda gerekli kontrol ve koordinasyonu sağlamak ve bu kurum ve kuruluşların çalışmalarında olumsuzlukların görülmesi halinde müdahale etmek, çalışmalar esnasında tahrip olacak alt ve üstyapı tesislerinin yeniden yapılmasına protokollerin yapılması bu protokollerin birim müdürü ve Belediye Başkanının onayına sunulması görevini üstlenir.

 

 • Park Bahçeler
 • Müdürlük kontrol ve denetiminde öngörülen bütçe doğrultusunda kendi hizmet alanı ile ilgili yıllık çalışma programı hazırlamak, park ve çevre düzenlemesi, çocuk parkları, mesire alanları, peyzaj düzenlemelerine ilişkin ön çalışma, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bağlı Müdürlüğe onaylatmak.
 • Onaylanmış projelerin uygulanması takibini, denetimini ve kontrolünü yapmak ve projeye uygun fiziki gerçekleşmenin sağlanması.
 • Kendi hizmet alanındaki proje uygulamalarında inşaat yapım malzemeleri hariç (Çocuk oyun grupları, oturma bankları, aydınlatma, gazebo, kamelya, ağaç, süs bitkileri, çiçek) vs. gibi malzemelerin alımına ilişkin araştırmaların yapılması, alımının sağlanması ve yerlerine monte edilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi.
 • Çocuk parkları dâhil olmak üzere Mevcut parklar ile mesire alanlarının bakım onarımının yapılması, temizlik hizmetlerinin yapılması, oyun gruplarının tamir ve bakımlarının yapılması veya yenilenmesi, bu alanlardaki malzemelerin korunması için tedbir alınması işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
 • İmar planında park ve mesire alanları olarak ayrılan alanların tespit edilmesi, bu alanlarda ön çalışma yapılması, arazi arsa temin edilmesi, bu amaca yönelik kamulaştırma işlemlerinin yapılması, uygulama projelerinin yapılması, onaylatılması ve fiziki uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.
 • Kendi hizmet alanları ile ilgili kurum içi ve kurumlar arası resmi yazışmaların yapılması, vatandaşların şikâyet ve taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması,
 • Haftalık aylık ve yıllık olarak yapılan çalışmalara ait faaliyet raporlarının hazırlanarak bağlı müdürlüğe sunma görev ve yetkilerine haizdirler.

 

 • Kanalizasyon Amirliği
 • Kendi hizmet alanı ile Müdürlük tarafından yapılan bütçe doğrultusunda kendi yatırım ve yıllık çalışma programını hazırlamak ve bağlı müdürlüğe onaylatmak.
 • Tüm yerleşim birimlerindeki kanalizasyon şebeke ve ana kolektör hatlarının ile kontrol bacalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, takip ve denetimini yapmak
 • Kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim birimleri, yeni oluşan yerleşim birimleri ve açılan yeni yolların kanalizasyon hattı yapımı için ön etüt çalışması, projelendirmesi, uygulanması işlemlerinin yapılması.
 • Bakım onarım ve yeni hat döşemelerindekullanılmak üzere büz, baca kapakları ile bunların monte ve yapımında kullanılacak malzemelerin alınmasını sağlamak ve muhafaza etmek,
 • Şebeke ve kolektör hatlarında ve hanelerde meydana gelen arızalarda müdürlüğümüze gelen şikâyetler doğrultusunda anında müdahale etmek ve ihtiyaç halinde belediyemiz imkânları doğrultusunda yeni hatlar döşenmesi.

 

 • Sevk ve İdare Amirliği
 • Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve sorumluluğunda çalışma programı kapsamında işçilerin görev dağıtımını, sevk idaresini, takibini kontrol ve denetimini sağlamak.
 • Saha Amirliğinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altındaki araç gereç ve iş makinelerinin günlük iş programları müdürlüğün talimatı ve bilgisi dâhilinde görev dağılımını, takibini, kontrol ve denetimini sağlamak.
 • Belediyemize ait inşaatların sürekli takibini yapmak, malzeme ihtiyacını temin edilmesini ve işyerlerine teslim edilmesini sağlamak. (Kum, Çakıl, Taş, Kazma, Kürek ve Demir vs. gibi)
 • Günlük yapılan işlerin sonucunu haftalık olarak rapor halinde Müdürlüğe sunmak.
 • İlimizde daha önce öngörülmeyen nokta ve bölgelerde oluşan parke, duvar, yol, kanalet vb. gibi tahribatların bakım ve onarım yapım işini yapmak.
 • Müdürlük talimatı ve bilgisi dâhilinde kurum içi birimlerin hizmet alanları ile ilgili
 • Personel, araç, gereç desteği ile ilgi görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

 

Fiziksel Yapı

Belediyemiz hizmet binasının 3’üncü katında 1 müdür 1 servis ve 2 teknik büro odası ile Hersan Mahallesi Eski sigara Fabrikası binasında 1 sevk ve idare amirliği ve 1 kanalizasyon amirliği odası olmak üzere toplam 6 odada hizmet vermektedir.

 

Teşkilat

Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 • Müdür
 • Teknik Büro Şefliği
 • Park ve Bahçeler Şefliği
 • Sevk ve İdare Amirliği
 • Kanalizasyon Amirliği

 

Personel Durumu

S.NO.

UNVANI

SAYISI

1

Müdür

1

2

İnşaat Mühendisi

2

3

Mimar

1

4

Ziraat Mühendisi

1

5

Tekniker

1

6

İşçi

30

 

TOPLAM

36

 

Sunulan Hizmetler

 • Duvar Yapım İşi

İlimiz genelinde tüm cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan yerlerde duvar yapım çalışması yapılmıştır. Bu yıl içerisinde toplam 11.000 m³ lük duvar imalatı yapılmıştır.

 1. Kültür Sitesi parkı
 2. Hüsrevpaşa Mahallesi 1206. Sokak duvar yapımı
 3. Atatürk mahallesi  eski karakol altı
 4. Taş mahallesi 5000’lik su deposu yolu
 5. Taş mahallesi 5000’lik  su deposu altında yeni açılan yol
 6. Taş mahallesi nüzil anayol altı üstü duvar yapılması
 7. Sekizağustos mahallesi toplum merkezi yeni açılan yol
 8. Sekizağustos toplum merkezi yol üstü
 9. İnönü mahallesi dideban üst yol
 10. İnönü mahallesi yeşil cami caddesi yolu
 11. Yükseliş mahallesi şerpik cami karşısı ve alt yol
 12. Hüsrevpaşa mahallesi plus city yolu üst park duvarı
 13. İnönü mahallesi kızılmescit karsısı
 14. 8 Ağustos mahallesi kantere yolu

IMG_8645

IMG_3328

İnönü Mahallesi Dideban Üst Yol

Taş Mahallesi Yeni Açılan Yol

 

 • Parke Yapım İşi

Mahallelerimizin değişik bölgelerine toplam  35.000 m2 kilitli parke döşeme işi yapılmıştır.

 1. Beşminare mahallesi toki 3. Etap rampası
 2. Hüsrevpaşa mahallesi devlet hastanesi acil çıkışı
 3. Hüsrevpaşa mahallesi üsküdar parkı
 4. Atatürk Mahallesi gökmeydan camiinden idris-i bitlis okuluna kadar yol
 5. Saray mahallesi ilçe minübüsleri için park yeri yapılması
 6. Hersan mahallesi kükürtlü sokak
 7. Beşminare mahallesi ergin komut okulu bahçesi
 8. Yükseliş şerpik cami sonrası yolun devamı
 9. Gazibey mahallesi sapkor bozulan yol sökülüp tekrar yapıldı
 10. Beşminare mahallesi  TOKİ evlendirme müdüğürlüğü bahçesi
 11. Beşminare mahallesi  Gönençler  Halı Saha arkası yol
 12. Atatürk mahallesi askerlik şubesi karşısı
 13. Atatürk mahallesi yıkılan karakol önü kaldırım yapılması
 14. Beşminare mahallesi KYK kız yurdu önü kaldırım yapılması
 15. Hüsrevpaşa mahallesi valilik önü kaldırım yapılması
 16. Atatürk mahallesi eski öğretmenevi karşısı
 17. Atatürk mahallesi Orman Müdürlüğü yolu
 18. Atatürk mahallesi Avciller sokak
 19. Beşminare mahalleis TOKİ-4 Etap Kültür Merkezi girişi  önü

IMG_1677

IMG_7717

Yükseliş Mahallesi Şerpik Camii Sonrası Yolun Devamı

Atatürk Mahallesi Orman Müdürlüğü Önü

 

IMG_8920

IMG_0039

Saray Mahallesi İlçe Otogarı Garay Yeri

Hersan Mahallesi Kükürtlü Sokak Parke Yenileme

 

 • Asfalt Yapım İşi

Mahallelerimizin değişik bölgelerine altyapı kazılarından dolayı oluşan tahribatları gidermek için 22.000  ton sıcak asfalt serme işlemi de yapılmıştır.

 1. Zeydan Kat Sokak üst yol
 2. Yeni hal binası çevre düzenlemesi
 3. Beşminare mahallesi toki 3. Etap yolu
 4. Beşminare Mahallesi toki 2. Etap arkası yol
 5. Yükseliş Mahallesi mezarlık yolu( teleski yolu)
 6. Hüsrevpaşa Mahallaesi cezaevi yolu
 7. Yükseliş Mahallesi Şeyh hasan ile mermutlu arası
 8. Hüsrevpaşa Mahallesi cezaevi yeni açılan yol
 9. Hüsrevpaşa Mahallesi TOBB Okulu yan yol
 10. Hüsrevpaşa Mahallesi kültür sitesi yolu
 11. Taş Mahallesi Mermutlu Sokak yol
 12. Hersan Mahallesi dinge sokak alt yapı yol
 13. Taş Mahallesi otolar sokak
 14. Sekizagustos Mahallesi tünel sonrası yolda asfalt dökümü
 15. Saray mahallesi tahşut yolu
 16. Sekiz ağustos mahallesi kadriler mezarlığı orta yol
 17. Hersan mahallesi kilise yolu ( arap köprüsünden kilise meydanına kadar)
 18. Yıldız petrol ile batarya kavşağı arası
 19. Sekiz ağustos mahallesi güzel dere caddesi
 20. Gazibey mahallesi sapkor yolu
 21. İnönü Mahallesi bağlantı ile üst yol (hasbahçe ve dideban üst yol)
 22. Hüsrevpaşa mahallesi plus city yolu ve alt yola bağlantı yolu
 23. Hüsrevpaşa mahallesi 1206. Sk
 24. Sekiz ağustos mahallesi 403. Sk( Kantara sokak)
 25. Hüsrevpaşa mahallesi ahmet eren bulvarı ana yol(doğalgaz)

IMG_0026

IMG_0100

Hersan Mahallesi Kilise Köyü Yolu

Taş ve Yükseliş Mahallesi Anayol

 

IMG_0739

IMG_2083

8 Ağustos Mahallesi Güzeldere Caddesi

Hüsrevpaşa Mahallesi Kültür sitesi-Köy Yolu

 

IMG_9993

IMG_9097

Hüsrevpaşa Mahallesi Plus City Yolu

Beşminare Mahallesi Toki 3 Anayol Bağlantısı

 

 • Araç Trafiğine Açılan Yollar (Yeni Açılan Yollar)

İl genellinde imar planında yol olarak gözüken fakat halihazırda araç trafiğine açık olmayan 5 farklı bölgelerde yeni yollar araç trafiğine açılmıştır.

 1. Sekizağustos mahallesi çevre yoluyla bağlantı yolu yapılacak
 2. Sekizağustos mahallesi toplum merkezi yanı ve devamı getirilecek
 3. Yükseliş mahallesi son durak yeni yol yapılması
 4. Taş mahallesi 5000’lik su deposu altı alternatif yol açılması
 5. Hüsrevpaşa mahallesi yeni cezaevi yolu

 

IMG_0252

DSC_6763

Taş Mahallesi Alternatif Yol Açılması

8 Ağustos Mahallesi Çevre Yolu Bağlantı Yolu

 

 • Diğer Çalışmalar
 1. Gazibey Mahallesi çarşı merkezi kaldırımlarının sökülüp yeniden yapılması
 2. Dört Sandık Cami altı kanalın kutu menfez ile kapatılması
 3. Basketbol sahası yapılması
 4. Perde duvar yapılması; Evlendirme Müdürlüğü bahçe duvarı, Üsküdar Parkı, Hal binası   
 5. Atatürk Mahallesi Küllütepe Taziye  Evinin onarılması ve mefruşatının yenilenmesi
 6. Arap Köprüsü mevki prefabrik öngerilmeli beton köprü yapılması
 7. Merdiven yapılması
 1. Sekizağustos Mahallesi Güzeldere Sokak üzeri 2 adet demir profillerle merdiven yapılması
 2. Zeydan Mahallesi Kat sokak ile Apsal ağa bağlantı merdiveni
 3.  MüştakbabaMahallesi Şerefiye Cami arkası  merdiven yapımı
 1. Muhtelif yerlere korkuluk yapılması ve onarılması
 2. Terk edilmiş harabe ve uyuşturucuların barınağı olmuş binaların yıkılması

IMG_7520

IMG_0231

Gazibey Çarşı Merkez Kanalizasyon Yapılması

Yeni Hal Binası Çevre Düzenleme

 

IMG_0149

IMG_0322

Yeni Hal Binası Çevre Düzenleme

Hüsrevpaşa Mahallesi Doğal Gaz Üstü Kaplaması

 

 

IMG_3351

IMG_8056

Gazibey Mahallesi Nur Caddesi Kaldırım Onarılması

Saray Mahallesi Arap Köprüsü Mevkii Köprü Yapılması

 

IMG_9719

IMG_0730

Zeydan Mahallesi Merdiven Yapılması

Hüsrevpaşa Mahallesi Üsküdar Parkı Çevre Duvarı

 

 • Park ve Bahçeler Çalışmaları
 • Çarşı mevkiinde merdivenlere yapılan çiçekliklere, mevsimlik çiçeklerle peyzaj çalışması yapıldı.
 • Parkların küçük onarım ve yapım işleri yapıldı.

     a) Kömüs mesire alanında Mescit ,Çatılı piknik masaları ve alanda küçük onarımlar yapıldı.

     b)Engelli parkında Gazebo ve pergolaların bakım ve onarım işleri yapıldı.

     c)Halis Kanar Parkında Gazebo ların bakım ve onarımı yapıldı.

     d)Mevlüt Demiröz Parkının Çatılı Piknik Masaları ve kırılan büyük kamelyanın bakım ve onarımını yapıldı.

     e) Mahalle aralarındaki küçük onarımlar yapıldı.

 • Belediyenin yeşil alanları ve parkların otlarının biçilmesi ve temizleme işlemleri yapıldı.

     a)Belediye hizmet binası çevresinin düzenli olarak çim biçme yapıldı.

     b) Halis kanar parkının ot biçme işlemleri yapıldı.

     c)Kurubulak parkının ot biçme işlemine  yapıldı.

     d) Zeydan parkının ot biçme işlemi yapıldı.

     e) Kömüs mesire alanın ot biçme işlemleri yapıldı.

     f) Mevlüt Demiröz parkının ot biçme işlemi yapıldı.

     g)Toki Vahit kiler engelsiz yaşam parkının çim biçme işlemi yapıldı.

 • Belediyemize ait yeşil alanlarda ağaç budama ve ilaçlama işlemi yapıldı.

     a) Belediye hizmet binası çevresindeki ağaçların budanma ve ilaçlama işlemi yapıldı.

     b) İtfaye Binası Çevresindeki ağaçların ilaçlama çalışması yapıldı.

     c) Kurubulak parkında budama işlemi yapıldı.

 • Orta refüjün otomatik sulama sistemi ,çimlendirme ve çiçeklendirme çalışması yapıldı..
 • Fen lisesinin ve diş hastanesinin ön kısmında otomatik sulama sistemi ve çiçeklendirme çalışması yapıldı.
 • Belediyemize ait bazı parkların rutin temizlikleri yapıldı.
 1. Halis kanar parkının rutin temizlikleri yapıldı.
 2. Mevlüt Demiröz parkının rutin temizlikleri yapıldı.
 3. Zeydan parkının rutin temizlikleri yapıldı.
 4. Kömüs mesire alanın rutin temizliği yapıldı.
 5. Engeli yaşam parkının rutin temizliği yapıldı.
 6. Toki Vahit Kiler Şehir Parkının rutin temizliği yapıldı.
 7. Tahsin Koçi ,Özel İdare ,Koçmar Parkının rutin temizlikleri yapıldı.
 • Belediyemize ait belli park alanlarında oyun gruplarında oluşan hasarlardan dolayı ,eski oyun grupların sökümü yapılarak yerine yeni oyun grupları montajı yapıldı. TOKİ bölgesinde 8 adet yeni çocuk  oyun grubu kuruldu. Tahsin Koçi parkı, Koçmar parkında yeni çocuk oyun grupları kuruldu.
 • Belediyemize ait eski Üsküdar parkının sökülerek yerine yeni park yapıldı. Plus City mevkiinde  küçük çaplı bir park alanı kuruldu.
 • Belediyemiz ve Valilik hizmet binası arasında kalan yaklaşık 150.000 m2 alanın dere peyzaj projesi hazırlandı. Belediyemize ait yapılmak üzere 3 adet yeni park alanları projesi hazırlandı.

 

IMG_3672

IMG_9495

Hüsrevpaşa Mahallesi Orta Refüj Çiçeklendirme

Hüsrevpaşa Mahallesi Üsküdar Parkı Yapılması

 • Sokak Sağlıklaştırma.

 

Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yazılı tarihi çok eskiye dayanan Bitlis, türkülere konu olmuş Beş Minare ‘si, mistik dokusu, camileri, medreseleri, tarihi evleri ve kaleleriyle açık hava müzesi görünümünde. Bitlis Belediyesince "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla sokak ve caddelerde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sokak ve caddeler ile dükkânların dış cephe giydirmeleri kentin tarihi dokusu göz önünealınarak onarılıyor.

Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri Kadim Kent Bitlis'in kalkınması için beyin jimnastiği ve fikir muhasebesi yaptıklarını söyledi.

 

 

 

 • Karla Mücadele Kapsamında Yapılan Çalışmalar

İl genellinde 2017-2018 sezonu içerisinde 75 personel ve 28 iş makinesi ve binek araçlarıyla karla mücadeleye karşı hazır halde beklenilmektedir. Olumsuz hava şartları neticesinde maliyetin artması kaçınılmazdır. Bu kapsamda buzlanmaya karşı 300 ton tuz kullanıldı.

 

MAHALLE BAZINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Atatürk Mahallesi
 • Gökmeydan Camiinden İdris-i Bitlis okuluna kadar yol parke kaplaması yapılması
 • Askerlik şubesi karşısı parke kaplaması yapılması
 • Yıkılan karakol önü kaldırım yapılması
 • Eski öğretmenevi karşısı parke kaplama yapılması
 • Orman Müdürlüğü yolu parke kaplaması yapılması
 • Avciller sokak parke kaplama yapılması
 • Eski karakol altı duvar yapılması
 • Yıldız petrol ile batarya kavşağı arası asfalt kaplama yapılması
 • Küllütepe Taziye  Evinin onarılması ve mefruşatının yenilenmesi

 

 • Beşminare Mahallesi
 • TOKİ 3. Etap yolu asfalt kaplaması yapılması
 • TOKİ 2. Etap arkası yol asfalt kaplaması yapılması
 • TOKİ 3. Etap rampası parke yapılması
 • Ergin Komut Okulu bahçesi parke yapımı
 • Devlet hastanesi acil çıkışı parke yapımı
 • TOKİ evlendirme müdürlüğü bahçesi parke yapımı
 • Gönençler  Halı Saha arkası yol parke yapımı
 • KYK kız yurdu önü kaldırım yapılması
 • TOKİ-4 Etap Kültür Merkezi girişi  önü parke yapımı
 • Evlendirme müdürlüğü bahçe duvarı ve çevre düzenlenmesi yapımı

 

 • Hersan mahallesi
 • Kilise yolu asfalt kaplaması yapılması
 • Arap köprüsü ile Hersan Camii arası asfalt kaplamasının yapılması
 • Kükürtlü sokak parke kaplaması yapılması
 • Dinge sokak asfalt kaplamasının yapılması

 

 • Hüsrevpaşa mahallesi
 • Cezaevi yolu asfalt kaplama yapılması
 • Cezaevi yeni açılan yol asfalt kaplaması yapılması
 • Cezaevi yeni açılan yol asfalt kaplama yapılması
 • Plus city yolu ve alt yola bağlantı yolu asfalt kaplaması yapılması
 • 1206. Sk asfalt kaplama yapılması
 • Ahmet Eren Bulvarı ana yol(doğalgaz) asfalt kaplama yapılması
 • Devlet hastanesi acil çıkışı parke kaplama yapılması
 • Devlet hastanesi acil çıkışı parke kaplaması yapılması
 • Valilik önü kaldırım yapılması parke kaplaması yapılması
 • 1206. Sokak duvar yapımı
 • Plus city yolu üst park duvarı yapımı
 • Kültür Sitesi parkı duvar yapımı
 • Yeni cezaevi yolu yeni yol açılması
 • Kültür sitesine yağmur kanalı yapılması

 

 • İnönü Mahallesi
 • Hasbahçe ve Dideban üst yol asfalt kaplamasının yapılması
 • Dideban üst yolda duvar yapılması
 • Kızılmescit Camii yanı merdivenlerinin bazalt kaplama ile kaplanması
 • Gazibey  mahallesi
 • Sapkor yolu asfalt kaplaması yapılması
 • Sapkor bozulan yol sökülüp tekrar yapıldı
 • Çarşı merkezi kaldırımlarının sökülüp yeniden yapılması
 • Gazibey mahallesi yeşil cami caddesi yolu duvar yapılması
 • Çevre yolu 2 ayrı yola çıkma asfalt serilmesi

 

 • Muştakbaba  mahallesi
 • Şerefiye cami arkası  merdiven yapımı
 • Mırcatlık Mezarlığı karşısına duvar yapılması

 

 • Saray mahallesi
 • Tahşut yolu asfalt kaplaması yapılması
 • İçe münübüsleri için parke kaplaması ile park yeri yapılması
 • Arap Köprüsü mevki prafabrik öngermeli beton köprü yapılması
 • Yeni hal binası çevre düzenlemesi yapılması
 • Yukarı Tahşut ara sokağa beton dökülmesi

 

 • Sekizağustos Mahallesi
 • Tünel sonrası yolda asfalt dökümü
 • Kadriler mezarlığı orta yol asfalt kaplaması yapılması
 • Güzel dere caddesi asfalt kaplaması yapılması
 • 403. Sk( Kantara sokak) asfalt kaplaması yapılması
 • Toplum merkezi yeni açılan yol duvar yapılması
 • Toplum merkezi yol üstü duvar yapılması
 • Kantere yolu duvar yapılması
 • Güzeldere sokak üzeri 2 adet demir profillerle merdiven yapılması
 • Çevre yoluyla bağlantı yolu yapılacak
 • Toplum merkezi yanı ve devamı getirilecek

 

 • Şemsi Bitlis mahallesi
 • Çarşı içi kaldırımların onarılması
 • Fatiha yokuşu altında merdiven yapılması
 • İğneciler hamamı merdiven onarılması
 • Şemsi Bitlis Okulu altı duvar yeniden yapılması ve onarılması
 • Hatuniye Camii arkasında duvar onarılması

 

 

 • Taş mahallesi
 • Mermutlu Sokak yol asfalt kaplama yapılması
 • Otolar Sokak asfalt kaplama yapılması
 • 5000’lik su deposu yolu duvar yapılması
 • 5000’lik  su deposu altında yeni açılan yol duvar yapılması
 • Nüzil anayol altı üstü duvar yapılması
 • 5000’lik su deposu altı alternatif yol açılması
 • Dört sandık cami altı kanalın kutu menfez ile kapatılması

 

 • Yükseliş Mahallesi
 • Mezarlık yolu( teleski yolu) asfalt kaplaması yapılması
 • Şeyh hasan ile mermutlu arası asfalt kaplaması yapılması
 • Şerpik cami sonrası yolun devamı parke yapılması
 • Şerpik cami karşısı ve alt yol duvar yapılması
 • Son durak yeni yol yapılması

 

 • Zeydan Mahallesi
 • Kat sokak teleski yolu asfalt kaplama yapılması
 • Kat sokak ile Apsal ağa bağlantı merdiveni yapılması

 

 • Genel Çalışmalar
 • İlimiz genelinde vatandaşların talebi üzerine hafriyatların makinelerle alınması.
 • İlimizde kullanıma uygun olmayan eski yapı ve metruk binalar madde bağımlılarına mesken olmasını önlemek için giriş ve çıkışlarının kapatılarak kullanımına engel olunmuştur.
 • Kış aylarında buzlanmaya karşı önlem alabilmek için tuzlama çalışmaları yapılmıştır.
 • Ttorbalı soğuk asfalt yama malzemesi ile bozulan yollar doldurulmuştur.
 • Sevk ve idare amirliğinin görev ve sorumlulukları olan Su İşletmesi Müdürlüğünün çalışmalarından, kanalizasyon çalışmalarından, vatandaşlarımız kendi çalışmalarından ve hava koşullarından dolayı       mevcut yolların ve duvarların bozulması sonucu onarılması, iyileştirilmesi çalışmaları yapmaktır.
 • Sevk ve İdare Amirliğinin bu çalışmaları doğrultusunda 2017 yılı içerisinde 300 ton dökme kaya tuzu,         5000 m2 kilitli parke, 95 ton torbalı soğuk asfalt yama malzemesi, 80 kamyon (2000 ton) mıcır, 25      kamyon (625 ton) kum ve 2500 torba çimento kullanılmıştır.
 • İlçe ve köylerden gelen kanalizasyon şikâyetlerinde kanalizasyon araçlarını bölgeye gönderilerek      yardımlar yapılmıştır.
 • Kanalizasyon Amirliği çalışmaları doğrultusunda 2017 yılı içerisinde 4000 metre kanalizasyon borusu ve      bağlantı elemanları kullanılmıştır.
 • Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan sevk ve idare amirliğinin görev ve sorumlulukları olan Su      İşletmesi Müdürlüğünün çalışmalarından, Kanalizasyon çalışmalarından, vatandaşlarımız kendi      çalışmalarından ve hava koşullarından dolayı mevcut yolların ve duvarların bozulması sonucu onarılması,      iyileştirilmesi çalışmaları yapmaktır. Mevcutta bulunmayan ama ihtiyaç duyulan yeni yolların gerekli      prosedürler yerine getirildikten sonra açılması aynı amirliğin görevleri dâhilindedir. Sıcak asfaltla      kaplaması yapılmış yollarda oluşan çukurlar torbalı soğuk asfalt yama malzemesi ile doldurulmuştur.
 • Bahse konu olan bu çalışmalar günlük çalışmalarla yapılmaktadır. Haftalık olarak müdahale edilmiş  çalışmalar ortalama 65 adet olup 2017 yılı içerisinde toplamda 2450 noktaya müdahale edilmiş ve gerekli   çalışmalar yapılmıştır.
 • Durak yerlerinin yapılması ve birçok yerlerde korkuluk yapımı.

Yapılması Planlanan Hizmetler

 • Muhtelif cadde ve sokaklarda duvar yapımı
 • Muhtelif cadde ve sokaklarda parke yapımı
 • Muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt kaplaması yapılması
 • İller Bankası aracılığı ile Bitlis genelinde yarım kalan kanalizasyon alt yapısı yenilenmesi
 • Gazibey Mahallesi Ulu Camii önü sokak sağlıklaştırma çalışmasının tamamlanması

 

İhaleler

 • 2017/672723 Kum , Çakıl , Mıcır,Bordür Ve Kilitli Parke Taşı Mal Alım İşi
 • 2017/617998 Fen İşlerine Bağlı Sevk Ve İdare Amirliği Bünyesinde BakımOnarın ve Kanalizasyon      Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere 26 Gün Süre İle 15 Adet Personel Hizmet Alım İşi
 • 2017/533088 12 Ay Süre İle Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Sevk İdare Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde 20       Adet Personel Çalıştırılması Ve 2 Adet Araç Kiralama Hizmet Alım İşi
 • 2017/509824 Kış Sezonunda Kullanılmak Üzere 300 Ton Sanayi Tipi Dökme Tuz Alımı
 • 2017/447609 S,S,13 Nolu Belediye Özel Halk Otobüsü Garajı Köprü Yapım İşi
 • 2017/390108 150000 M2 'Lik Alan Üzerinde Rekreasyon Alanları, Piknik Alanları İçin Hazırlanacak           Proje  Kapsamında Peyzaj Projesi, Elektrik,Makine, 3 Boyut Animasyon, Uygulamaya Yönelik  TeknikŞartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Proje Hizmet Alım İşi
 • 2017/357043 Bazalt Kaplama Mal Alımı
 • 2017/320397 Muhlelif Cadde Ve Sokakların (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi
 • 2017/315131 12000 M2 8 Cm'lik Kilitli Beton Parke Taşı Mal Alımı
 • 2017/285730 Mevsimlik Çiçek Mal Alım İşi
 • 2017/255315 Muhtelif Mahallerde 10000 M3 Duvar Yapım İşi
 • 2017/252757 Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda 16000 M2 Kilitli Beton Parke Döşenmesi
 • 2017/248227 Belediyemize Ait Parklarda Kullanılmak Üzere 17 Kalem Park Malzemesi Alım
 • 2017/223762 Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Orta Refüj 20000 M2'lik Alanın Sulama Sistemi  ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi
 • Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı 2017/189348 İlimiz Merkez Muhtelif Cadde Ve Sokaklarındaki İhtiyaçDuyulan Bölgelerde Merdiven ve Perde Duvar Yapım İşi
 • 2017/163024 Arifbey Caddesi ve Nurullah Eren Caddesi Kanalizasyon Altyapı Yapım İşi
 • 2017/154444 Yeni Hal Binası Çevresinin (BSK) Bitümlü Sıcak Kaplamasının ve Drenaj Hattı Yapım İşi

 

Temel İlkeler

 • Karar alma ve uygulamalarda şeffaflık,
 • Hizmetlerin sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk esasının ön planda tutulması,
 • Kurum içi organizasyon ve kentimizi ilgilendiren konularda ve kararlarda katılımcı olmak,
 • Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin olması
 • Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirliğin esas alınması,
 • Hazırlanan yatırım projelerine sağlanan tüm finansman desteğinin aynı yatırım projesinde etkin ve verimli kullanmak

 

Bütçe ve Mali Bilgiler

 • Müdürlük bünyesinde bulunan her türlü çalışmaların harcamaları Müdürlük için ayrılan bu bütçeden harcanır.
 • 2017 yılında Fen İşleri Müdürlüğü için ayrılan bütçe 8.984.170,84 TL olup, bu bütçenin 8.957.508,65 TL’lik kısmı 2017 yılında harcanmış, kalan 26.662,19 TL’lik kısmı ise iptal edilmiştir.

 

 1. SU İŞLETMESİ YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar:

 • Su İşletmesi Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 48, Maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 • Su İşletmesi Müdürlüğü, mevcut su kaynaklarını kullanarak Müdürlük ile abonelik sözleşmesi imzalayan her şahsa içilebilir su temin etmekle sorumludur.
 • 5393 sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların müdürlük ile ilgili kısımlarını yerine getirmekle sorumludur.
 • Su İşletmesi Müdürlüğü Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu tarifeleri resmi Kurumlar ve Ticarethanelerde 1 aylık, diğer abonelerde 2 aylık dönemler halinde endekslerin  okunarak faturalandırılıp abonelere tebliğ edilmesiyle sorumludur.
 • Su İşleri Müdürlüğü şehit, gazi ailelerine ve özürlülere tarifeler üzerinden belli bir indirim yapılmasını sağlar.

 

Müdürlük Yetkisi

 • Su İşletmesi Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri yürütmekle sorumludur.
 • Su İşletmesi Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 • Su  İşlerinin Tahakkuk Amiri,  Harcama Yetkilisi  ve  Müdürlük  personelinin  1. Sicil  ve Disiplin amiridir.
 • Su İşletmesi Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

 

 • Abone İşleri Şefinin Görev ve Yetkileri
 • Müdürlüğün yönetiminde, Müdürden sonraki yetkilidir.
 • Su İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki birimler (Abone İşleri Birimi, Abone Takip Birimi, Su Arıza Birimi) arası koordinasyonu sağlar. İşleri organize eder,  personelleri denetler.
 • Müdürlük  ile abonelik  sözleşmesi  imzalayan  şahıs  veya  kurumlardan  gerekli evrakları temin ederek arşivlemekle sorumludur.
 • İşleri  organize  eder, personelin  belirlenen  ölçülerde  çalışmasını  ve  yapılan  görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Müdüre bildirir.
 • Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Müdüre bilgi verir.
 • Abone işleri servisindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden Müdüre karşı sorumludur.
 • Servisin temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları Müdüre bildirir.
 • Su İşletmesi  Müdürü'nün  kendilerine  tevdi  ettiği  görevleri        tam  ve  noksansız   olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

 • Abone Takip Şefinin Görev ve Sorumlulukları
 • Belediye sınırları içerisindeki tüm konut, işyeri, bahçe gibi yerlerden Müdürlükten izinsiz su temini yapılıp yapılmadığından sorumludur.
 • Abone  takip birimindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden  Müdüre karşı sorumludur.
 • Servisin temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, birimdeki personelleri denetler, olumsuzlukları Müdüre bildirir.
 • Kayıt altına alınan su sayaçlarının mühür kayıtlarını ve bilgilerini arşivlemekle sorumludur.
 • Sayaçlardan geçmeyen hatların iptali ve kullanıcılarına ceza kesilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmakla sorumludur.
 • Su İşletmesi Müdürü'nün kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

 • Su Arıza Şefinin Görev ve Sorumlulukları
 • Tüm su hatlarının, su depolarının ve terfi depolarının sağlıklı işleyişiyle sorumludur.
 • Su Arıza birimindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden  Müdüre karşı sorumludur.   
 • Depolara gelen tüm suları depolarda klorlamayla sorumludur.
 • Abonelik sözleşmesi imzalayan şahıs veya kurumlara şebekeden  hat bağlamakla mesuldür.
 • Arıza biriminin personelleri denetler,  olumsuzlukları Müdüre bildirir
 • Su İşletmesi Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Fiziksel yapı

Su İşleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Zemin. katında 1 Müdür odası, Abone İşleri, Su Arıza ve Abone Takip Şeflikleri ve Servislerinden oluşmaktadır. 1 Adet JCB Kazıyıcı, 4 Adet Su Arıza Aracı , 1 Adet Abone Takip Aracı ile birlikte toplam 53 Personelle halkımıza hizmet vermekteyiz.

 

Örgüt Yapısı

 • Yapılanlar, Amaç ve Hedefler:

Su İşletmesi Müdürlüğümüzce mevcut içme suyu şebekesi ve depolarında yapılan çalışmalar, su tahakkuku ve tahsilatı işlemleri, abone takip ve kontrol işlemleri ile ilimiz merkezde yeni yapılacak İçme suyu şebeke hatları ve depoları ile ilgili çalışmalar ele alınmıştır.

            İlimiz Merkezde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan içme suyu temini doğal yer altı su kaynaklarıyla karşılanmaktadır. İlk şebeke çalışması 1948 yılında yapılmış, bilahare yerleşim yerlerinin genişlemesi ile 1974 ve 1980 yıllarında ilave kaynak ve şebeke hatları sisteme dahil edilmiştir. En kapsamlı çalışma 1987 yılında başlayıp 1993 yılında hizmete alınmıştır. İller Bankası aracılığıyla yapılan ve o günün şartlarında mükemmel bir alt yapı (su ve kanalizasyon) çalışması yapılmıştır. 1930 rakımı olan Duap Yaylasından 15 km 400 mm’lik AÇB (asbest) boru döşenerek oluşturulan isale hattı, şehir merkezinde 1 adet 5000 m³, 4 adet 1250 m³ lük depolara aktarım yapılarak ilimizin su ihtiyacı karşılanmıştır.

Nüfus artışı ve yerleşkelerin genişlemesi ile mevcut sistemin ihtiyaca cevap vermemesi, altyapı borularının ömrünü doldurmuş olması nedeniyle 2007 yılında kapsamlı bir rapor hazırlanarak İller Bankasına sunulmuştur. İller Bankası ve Belediyemiz teknik personelleri tarafından yapılan arazi çalışmaları neticesinde, içme suyu alt yapısının değişmesine karar verilmiştir.  2009 yılına kadar rasat tetkik işlemleri akabinde proje çalışmaları bitirilmiştir. 2011 yılında proje iki kısma bölünerek kaynak rehabilitesi, ana isale hatları, depolar ve depolar arası bağlantılar D.S.İ. tarafından, depolardan sonraki şebeke hatları ile abone bağlantıları İller Bankası aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür. D.S.İ. ve İller Bankası tarafından yapılan ihaleler sonucunda ihaleleri alan yüklenici firmalar 2012 yılında yapım işlerine başlamışlardır. D.S.İ. tarafından yapılan iş 2015 yılında bitirilerek Belediyemize teslim edilmiştir. İller Bankası tarafından yapılan iş ise üç yıllık süre zarfında %31’ lik kısmı bitirilebilmiş ve akabinde İller Bankasınca iş tasfiye edilmiştir. Kalan işlerin yapımı için İller Bankası ve Belediyemizce yeni proje çalışmaları bitirilmiş olup, İller Bankasınca 11.12.2017 tarihinde ‘’Bitlis (Merkez) Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi’’ olarak ihale edilmiştir. 2018 yılında altyapı çalışmalarına yeniden başlanılacak olup işin en geç 2019 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

Cazibeyle su almayan Beşminare Mahallesi Toki Bölgesinde 7 adet, Başhan bölgesinde 2 adet ve Zeydan Mahallesi üst bölgesinde 1 adet olmak üzere toplamda da 10 adet sondaj kuyusuna bağlı terfili içme suyu kaynağı bulunmaktadır.

Şehrimizin önemli miktarda içme suyu temininin yapıldığı Döktil Çelik Borularla yenilenen Duap Ana İsale hattı 2015 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Yeni isale hattında meydana gelen aksaklıklar anında müdahale edilerek arızalar giderilmiştir. Beşminare Mahallesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Zeydan Mahallesi Üst kısımlarda yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacı sondaj kuyu motorları ile karşılanmakta ve bu motorlarımız günlük rutinler halinde bakımları yapılarak olası su kesintilerini önüne geçilmiştir. Eski olan şebeke hatlarında meydana gelen kayıp kaçağın önüne geçebilmek, mevcut asbest boruların değişiminin yapılması ve arızası mümkün olmayan eski şebeke borularının değişimleri yapılmış, ayrıca yüklenici firmalar tarafından meydana gelen arızalar ile Müdürlüğümüz 185 su arıza hattına gelen bütün şikayetler değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır. 2017 yılında Su Arıza Şefliğince toplam 621 adet su arızası yapılmış, şebeke arızalarında, deplase edilmesi gereken boruların değişiminde ve isale hatlarında kullanılmak üzere toplamda yaklaşık 1173 metre (80 mm- 500 mm çaplı) şebeke borusu kullanılmıştır. Şebeke boruları dışında yaklaşık 3926 metre (20 mm- 63 mm çaplı) abone arızalarına bağlı abone hattı borusu ve buna bağlı ek malzemeler kullanılarak eskileriyle değiştirilmiştir.

 Karasal iklim kuşağında bulunan ilimizde yaz aylarından itibaren kış ayları dahil yer altı su seviyesi düşmekte dolayısı ile mevcut kaynaklarımıza ek kaynak bulunması zarureti oluşmuş ve aşağıda belirtilen mevkilerde ek su çalışması yapılarak gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca İlimizin yeni yerleşim alanlarına yeni şebeke hatları döşenmiş ve değiştirilmesi gereken şebeke hatlarının değişimi çalışmaları yapılmıştır.

 • Beşminare Mahallesi Toki 1. Etapta 3 Adet Sondaj Kuyusu Açma Çalışmaları Yapıldı.
 • Açılan 1. Sondaj Kuyusundan Toki 3. Etap  bölgesini beslemek için yaklaşık 2500 metre 110 mm PE100 borularla şebeke döşendi.
 • Açılan 2. ve 3. Sondajdan Toki 1. Etapta bulunan DY1 terfi ve İçmesuyu deposuna yaklaşık 920’ er metre olmak üzere toplam 1840 metre 160 mm lik PE100 borularla 2 adet isale hattı döşendi.
 • İlimiz Hersan Mahallesi Karadere Mevkiinde 110 mm lik PE100 borularla yaklaşık 300 metre deplase işlemi gerçekleştirildi.
 • İlimiz Merkez Başhan Mevkiinde yaklaşık 234 metre PE100 160 mm borularla İsale Hattı değişimi yapıldı.
 • Çevre yolu yapımı esnasında hasar gören 500 mm ana isale hattını koruma amaçlı istinat duvarı çalışması bitirildi. İsale hattı tamiratı yapıldı.
 • Çevre yolu kapsamında Toki 1. Etapta bulunan DY1 deposu ana şebeke deplase işleminde yaklaşık 200 metre 200 mm lik PE100 borularla şebeke döşeme çalışması yapıldı.
 • Başhan su kaynakları ve sanat yapıları kapsamında 8 m³ lük Toplama Odası yapımı bitirildi. 50 m³ lük depo yapıldı.
 • İlimiz Belminare Mahallesi. Toki 4. Etaptan Merit Otel Mevkiine kadar 950 metre 110 mm lik PE100 Şebeke çalışması yapıldı.
 • İlimiz Belminare Mahallesi. Toki 4. Etaptan Organize Sanayi Bölgesine 300 metre 110 mm lik PE100 borularla şebeke hattı döşendi.
 • İlimiz Çarşı Merkezde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 160 mm lik PE100 borularla 318 metre ana şebeke hattı döşendi.
 • Yine İlimiz Çarşı Merkezde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 1478 metre 110 mm lik PE100 borularla Tali Şebeke Hattı döşendi.
 • Çarşı Merkezde döşenen hatlara bağlı 165 adet Abone bağlantısı gerçekleştirildi.
 • Son 1 yıllık süreçte ana şebeke ve abone şebekesi olmak üzere toplam 621 adet su arızası yapıldı. Su arızalarına bağlı 3976 metre abone borusu (20-63 mm arası), 1173 metre şebeke borusu (70-500 mm arası) kullanıldı.

 

 • İlimiz Merkez genelinde su sıkıntılarına anında müdahale edebilmek için 7/24 saate dayalı vardiya sistemi uygulanmıştır. Vatandaşlarımıza sağlıklı su verebilmek amacıyla su depolarımızda gerekli temizlik çalışmaları yapılmış ve otomatik klorlama cihazlarıyla 24 saat kesintisiz depolarımızda klorlama yapılmıştır. Depolarımızdaki su seviyeleri nöbetçi ekiplerce kontrol edilmekte, depolarda, maslaklarda, kaptajlarda, plakajlarda, havuzlarda, isale hatlarında, şebeke ve vanalarda görülen eksiklik ve  aksamlara anında müdahale edilerek 7/24 saate dayalı hizmet verilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Abone Takip Şefliğince yapılan denetimlerde bağ-bahçe ve izinsiz kullanım olarak 314 adet kaçak su tutanağı ve 658 aboneye çağrı tutanağı tutulmuştur. Yapılan bu denetimlerle 2017 yılında toplam 1256 adet su aboneliği yaptırıldığı, su abonelerinin sayaç değişiminin engellenmesi için 1785 adet su sayacında mühürleme işlemleri yapılmıştır. 2018 yılında özellikle yaz aylarından itibaren yer altı su seviyesinin düşmesinden dolayı Duap ve Celikan İsale hatlarına ek su aktarım çalışmaları, Zeydan Mahallesi Mevkiinde, Zeydan ve Saray Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1000 m³’ lük depo yapılması, Zeydan Mahallesinde yapılması planlanan 1000 m³ içmesuyu deposuna Duap Ana İsale Hattından yaklaşık 3550 metre 200 mm lik PE100 borularla isale hattı yapımı, İlimiz Toki Bölgesinde 2 Adet Sondaj Kuyusu Açma ve sık sık tekrarlanan elektrik arızalarının giderilmesi maksadıyla sondaj motorlarına ait bir adet hücre kabin binasının yapılması, Eski olan 1954 ve 1987 yapımı ilimiz merkez şebekesinde meydana gelebilecek arızalar ile ek su ilave çalışmaları için gerekli duyulan malzemelerin alım ihalesinin yapılması ve 11.12.2017 tarihinde İller Bankası Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan ‘’Bitlis (Merkez) Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi’’ kapsamında içmesuyu altyapı şebekesinin tamamen değiştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.      
 • 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında 1256 adet su aboneliği yapılmıştır                                                                 

Atatürk Mah. 500 mm likana isale hattındameydana           Atatürk Mah. 5000 m³ lük ana depo önünde oluşan

gelenpatlamadan sonraarıza giderildi                                          500 mm lik isale hattıbetonla beslenerek deplasesi yapıldı.     

Su İşletme Müdürlüğümüzce İçme Suyudepolarında           Toki 4. Etap ile Organize Sanayi  Bölgesinde1250 mt.

kullanılmak üzere sıvı klor alımı gerçekleştirildi                   PE100 borularla yeni şebekehattıdöşendi.

Klor Deposu

 

 

SCADA sistemine ait Dideban Tepesindeki verici   Arıcılık mevkii hayvan barınağına 300  mt.yeni abone

direklerinin bakımı yapıldı.                                                            şebeke hattı döşendi.

 

 

Malzeme alım ihalesi kapsamında teslimalınan içme          Kent Ormanında bulunan DY3 2500 m³ lük içme

suyu boruları.                                                                                     suyu deposu aktif hale getirildi.        

 

 

Beşminare Mah. 3 adet   sondajçalışmasıyapıldı.                 Beşminare Mahallesi yeniaçılan sondaj kuyularına

                                                                                                              ait  motorlarının montajı yapıldı.

 

 

Çarşı Merkez Hal Önü 160 mm PE100Şebeke Hattı            Çarşı Merkez Kazım Dirik Caddesinde borularla Ana döşeme çalışmaları yapıldı.                                                 şebeke hattı içme suyu  altyapıçalışmaları yapıldı.

Çarşı Merkez Yeni hat döşeme çalışmalarına başlanıldı2. 12.07.2017

 

 

Hersan Mahallesinde yaklaşık 300 metre mm lik PE100     Çarşı  Merkez  Mutki  Durağı  önü 160 110 PE100  borularla  şebeke  hattı döşemesi yapıldı.                                               borularla yeni ana şebeke değişimi yapıldı.

 

Çarşı Merkez Arifbey  Caddesi  110 mm   lik PE100             Sondaj  ihalesi  kapsamında alınan elektrik malzemeleri

borularla yeni  şebeke hattı döşeme çalışmaları yapıldı         alımı yapıldı. (Trafo,kablolar panolar vs.

Sondaj İhalesi Kapsamında Trafo ve Elektrik Malzemeleri Alımı Gerçekleştirildi1.29.07.2017

 

 

Toki  1. Etap  sondajlara ait elektrik kablo hatları döşendi   Toki  1. Etapta yapılan 3 adet yeni  içmesuyu sondaj

                                                              kuyusu hizmete açıldı

 

 

Başhan  su  kaynaklarına  ait  50 m³  lük  içmesuyu deposu Başhan  su  kaynaklarına  ait  8  m³  lüktoplama odası

 yapıldı.                                                                                                               yapımı tamamlandı.

 

 

 

Başhan su kaynakları  rehabilitasyon işlemleri tamamlandı Yapımı tamamlanan Başhan kaynaklarında dolgu                                                                                                           işlemleri yapıldı.

 

 

Toki 1. Etapta açılan yeni sondaj kuyusundan2500 metre    Sokak  Sağlıklaştırılması kapsamındaNurullah Eren

uzunluğunda 110 mm’lik borularlaşebekeçalışması yapıldı.  Caddesinde yeni içmesuyuşebeke çalışması yapıldı.   

 

  Sokak  Sağlıklaştırılması  kapsamında  Ayakkabıcılar        Sokak  Sağlıklaştırılması  kapsamındaÇarşı Merkezde

Sokakta yeni içmesuyu şebeke çalışmaları yapıldı.                  içmesuyu altyapı çalışmaları yapıldı.

 

DY1 İçmesuyu Deposu  ana çıkış şebekehattının 200         2017 yılı boyunca ani gelişen arızalaramüdahale edildi.

metrelik kısmı çevre yolu yapımı nedeniyle deplase edildi.    

 

 

Sıklıkla karşılaşılan asbest boru arızalarına müdahale i       DM1 5000 m³ lük Ana İçmesuyu Deposuönü ile 500            edildi.                                                                                    mmlik  İsale  Hattını  korumaamaçlı şev ve palye                                                                                                                  çalışması yapıldı                                                                              

 

 

Duap Yaylasında ısale hattına zarar veren  dere                    Toki  1. Etap DY1  içmesuyu deposunu besleyen isale

suyu ıslah edilerek isale hattı koruma altına alındı.                                  hatlarının depo üstü topraklama işlemleri yapıldı.

 

 

İçmesuyu Depo temizlikleri ve dezanfektasyon işlemleriyapıldı.                                                                                                     

 

 

Zeydan Mahallesi  DM7içmesuyu deposunu besleyen    Sekiz Ağustos  Mahallesi  Kuran  Kursumuhtelifşebeke

sondaj  motorunun  söküm,  bakım ve onarımı yapıldı           arızası giderildi

.                                                                                                            

25.11.2017.Zeydan Mahallesinde Arızalanan Sondaj Motorunun Onarımı1 29.11.2017.Sekizağustos Kuran Kursu Yanında Arıza Çalışması1

 

 

İnönü Mahallesinde döşenenpik borudaarıza tespit               Saray Mahallesi Ana Şebeke Hattı yaklaşık 35 metre

cihazıyla tespitedilerekonarımı yapıldı                                        deplase  edilerek koruma altına alındı.        

02.12.2017.Saray Mahallesi Yaklaşık 35 Metre Ana Şebeke Hattı Değiştirildi.

 

Başhan mevkii  Asbest boruda  oluşan ve şebekeyi                Toki 3. Etapta kötü hava şartlarında yapılan su

tıkayan  kök  çıkartılarak  şebeke  borusunun onarımı            arıza çalışması.

yapıldı.

 

Mali Bilgiler:

2017 yılı için5.446.898,73-TLtahakkuk gerçekleştirilmiş, tahakkuka bağlı olarak 3.270.806,19-TL tahsilat yapılarak, tahakkuk ve tahsilat oranı %61,49 olarak belirlenmiştir.

 

Su İşletmesi Müdürlüğünün2017 yılı gideri aşağıda sıralı şekilde belirtilmiştir.

2017 Yılı Toplam Ödenek                                         :   6.565.325,00-TL

2017 Aktarma İle Eklenen                                        :        37.000,00-TL 

2017 Yılı Gideri                                                        :   6.580.216,92-TL

İptal Edilen Ödenek                                                  :        22.108,08-TL                           

 

 

 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 • Arazinin halihazır kullanım biçimini saptar,
 • Kentin ve süregelmekte olan, kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak, kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirler,
 • Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirler ve bunu haritalar üzerinde işaretler,
 • Yapılaşmayı sürekli izleyerek, saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlar,
 • Aykırı davranışların  saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak, aykırılıkların giderilmesini sağlar,
 • Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak, kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlar,
 • Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak, yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler alır,
 • Hizmet amaç ve hedefleri, yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirir,

 

 •  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirler, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirir ve ek kaynak gereksinimi varsa bunların sağlanması yoluna gider,
 • Çalışma planlaması yapar, yıllık ve aylık planlar yapar, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtir,
 • Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturur, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılım bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanır,
 • Çalışmalardaki  ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenler,
 • Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirir,
 • Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlar,
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından , başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırır,
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, arşiv, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli, düzenli ve yararlanmaya hazır tutar,
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belde bazında veri tabanı oluşturur ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirir ve irdeler,
 • Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirir ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlar,
 • Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlar ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirir,
 • Konut envanteri ve projeksiyonları yapar ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirler,
 • Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirir, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem verir ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptar,

 

Müdürlüğün Yetkisi                                                                 

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 • Müdür birimini Başkanlık Makamına karsı temsil eder.
 • Başkanlık Makamının gözetimi ve denetimi altında, mevzuat gereği uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar, bütçe ile uyumlu hedefler, programlar geliştirir ve uygulatır.
 • Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlüğün; sevk ve idare edilmesini, organize edilmesini ve her türlü çalışmasını düzenler.
 • Diğer Müdürlükler ile koordinasyonu sağlar.
 • iş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve tüzükler ile Başkanlık Makamının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar ve gerekli tedbirlerin alınmasını temin eder.
 • Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Eş Başkanlarına ve Eş Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur.

 

 

 

 

 

İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Bitlis Hüsrevpaşa Mahallesindeki idari binasının 3'üncü katında 1 müdür odası 2 servis odası 1 arşiv odası olmak üzere 4 oda hizmet vermektedir.

 

Örgüt Yapısı

Yasa ve Yönetmelikler

 • 5393 Sayılı Belediye Yasası
 • 3194 Sayılı İmar Yasası
 • 3194 Sayılı İmar Yasası ile bağlantılı yasalar
 • 3194 Sayılı İmar Yasası ile bağlantılı yönetmelikler
 • Kamu mali yönetimi ve kontrol mevzuatı
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme yasası
 • İhale mevzuatı
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Resmi gazete, dergi ve yayınlar.

 

 

İnsan Kaynakları  

Sıra

Adı Soyadı

Ünvanı

Adedi

1

Zekeriya URFAN(Görevlendirme)

Müdür Vekili

1

2

Özgür BAŞAR(Kadrolu)

 

İnşaat Mühendisi

1

3

Barış SAYINTA(Kadrolu)

Harita Mühendisi

1

4

Naim ŞİPALLI(Sözleşmeli)

Şehir Plancısı

1

5

Vefa BAKIRCIOĞLU(Kadrolu)

Teknisyen

1

6

Safa SERDAR(Sözleşmeli)

Jeoloji Mühendisi

1

 

 

 

7

Servet YÜĞÜNT

Fırat KOÇYİĞİT

Tekin GÜNERİ

Okan UCA

Salih ERDİL

Neşe ALAN

Gökçen ÖZTÜRK

 

 

 

Taşeron Elemanı

 

 

 

7

 

 

Teknolojik Kaynaklar

S.No

Ürün Adı

Adedi

1

Masa Üstü Bilgisayar

8

2

Arşiv Odası

1

3

Diz Üstü (Laptop) Bilgisayar

2

4

Hp Lazer Jet Yazıcı

2

5

Çalışma Masası

8

6

Müdür Masası

1

7

Çalışma Koltuğu

11

8

Misafir Koltuğu

10

9

Dosya Dolabı Kapaklı

3

10

Telefon

3

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Faaliyet ve Proje Bilgiler

Faaliyet

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

31 adet yapı ruhsatı başvurusu.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

12adet yapı kullanma izin belgesi başvurusu.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

1200 adet imar durum bilgisi verilmiştir.(ekspertizler ve ilgililere bilgilendirme için verilenler dahil)

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

7 adet 18. madde işlemi yapılmıştır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

86 adet ifraz-tevhid-ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

2 adet ruhsata aykırı inşaat yıkılmıştır

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

77 adet Belediye Meclisi Kararı vardır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında

137 adet Belediye Encümeni kararı vardır.

Proje Bilgileri 

S.N

PROJENİN ADI

PROJENİN DURUMU

 

1.

Bitlis Merkez Gazibey Mahallesi, Arif Bey Sokak ve tarihi Bitlis Kalesinin etrafında bulunan dükkânların Sokak Sağlıklaştırma yapım işi

Yer teslim tarihi:29.06.2017

Geçici Kabul:15.11.2017

Maliyeti:5.241.118,26TL

 

 

2.

İlimiz Merkez imar planı ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerindeki yapılara 2981 sayılı Gecekondu Kanununa göre düzenlenen Tapu Tahsis Belgelerinin tapuya dönüştürülmesi işi

Yer teslim tarihi:20.07.2017

Geçici Kabul: Henüz yapılmadı.

Maliyeti:60.000,00TL

 

 

3.

Atatürk Mahallesi (Batarya Kavşağı), Hüsrevpaşa Mahallesi ve Beşminare Mahallesi (Turizm Bölge Sınırlarına Kadar) sınırlarını kapsayan yaklaşık 1135 hektarlık alanda kısmi revizyon imar planı işi

Yer teslim tarihi:19.06.2017

Geçici Kabul: yapılmadı.

Maliyeti:60.000,00TL

 

 

4.

İlimiz Merkez imar planı ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki yapılara 2981 sayılı Gecekondu Kanununa göre düzenlenen Tapu Tahsis Belgelerinin tapuya dönüştürülmesi işi

Yer teslim tarihi:31.10.2017

Geçici Kabul: Henüz Yapılmadı

Maliyeti:100.500,00TL

 

Mali Bilgiler

 • Müdürlük 5018 sayılı yasa kapsamındabirim bütçe çağrısına istinaden, bütçe tasarısını hazırlayıp süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2017 mali yılı bütçesi 1.985.400,00 TL, ödenek konulmuş, bunun 1.959.659,09 TL’ si harcanmış 20.000,00 TL aktarma ile verilmiş geriye 5.740,91 TL ödenek iptal edilmiştir.

 

 

 1. ZABITA YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumlulukları:

Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanı Bitlis  Belediyesi sınırları ve ilgili Kanunların işaret ettiği alanlardır.

 

Müdürün Görevleri

 • Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 • Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
 • Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
 • Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,
 • Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
 • Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iș ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Belediye Başkanı, üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek.
 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
 •  Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
 • Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,
 • İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanınakarşı sorumludur.
 • Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
 • Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,
 • Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerinedevretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.) 18)
 • Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir.
 • Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
 • Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
 • Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
 • Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dışkuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarlaiș birliği sağlamak,
 • Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Başkan, Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
 • Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) vermek,
 • Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak,
 • Müdürlük yazışmaları imzalamak,
 • Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,
 • Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,
 • Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Müdürlük arşivinioluşturmak, arşivçalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,
 • Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 • Personel arasında görev yazılı olarak dağılımını Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde gerçekleştirmek.
 • Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmaktır.
 • Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
 • Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazışmalar yaparak bilgi vermek,
 • Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araştırma ve görüşmeleri yürütmekle birinci dereceden Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.
 • Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
 • Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalıma raporlarını düzenleyerek Başkanlık Makamına sunmak,

 

Zabıta Müdürlüğünün Sorumluluğu

Zabıta Müdürünün Sorumlulukları-Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapısı

Hüsrevpaşa Mahallesi Hizmet Binasının 4. Katta 1 Zabıta Müdürü ve 1 personel servisi ile çarşı merkezinde 2 amir odası 1 servis odası olmak üzere toplam 5 odada hizmet vermektedir.

 

İnsanKaynakları

SIRANO

ÜNVANI

ADEDİ

1

Zabıta Müdürü

1

2

Zabıta Amiri

1

3

Zabıta Komiseri

6

4

Zabıta Memuru

-

5

Zabıta İşçi

1

6

Zabıta Destek Personeli

24

 

TOPLAM

33

 

1- Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek, 2- Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek 3- Personele ilgili tüm yazışmaları yapmak, 4- İdari İşler Birimi ile iș ve işlemleri ortaklaşa yürütmek, 5- Yasalar doğrultusunda yapılacak iș ve işlemlerle ilgili Yazı İşleri Biriminden destek almak, 6- Bütçe ve performans programlarını oluşturmak, Faaliyet programını Ceza ve takip Birimi ile birlikte hazırlamak, 8- Personelin eğitim ve geliştirilmesi ile iș ve işlemleri yürütmek, 9- Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iș ve işlemlerini takip etmek

 

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar:

Sıra no

Cinsi

Adedi

1

Ford transit marka 14+1Minibüs  Araç

1

2

Ford 4+1 araç Binek Araç

1

3

El telsizi

9

4

Bilgisayar

5

5

Ses yayın dağılım cihazı (hoparlör)

20

 

Sunulan Hizmetler:

 • Yolda Kalanlar: Muhtelif zamanlarda yolda kalan kişilerin gidecekleri yerlere ulaşa bilmeleri konusunda bilet veya nakdi yardım talep edenler vatandaşlara gerekli yardımlar yapılarak gidecekleri adreslere nakilleri işlemleri yapılmıştır.
 • Kuaför ve Güzellik Salonları: Kuaför ve Güzellik Salonlarının Denetimleri İl Sağlık Müdürlüğü Personelleri ile koordineli olarak denetimleri yapılmaktadır
 • Seyyar Satıcılarla Mücadele Çalışması : Çarşı merkezinde Mıntıkalarda görevli  ekibimiz 08.00 – 17:00 saatleri arasında görev yaparak seyyar faaliyetlerine mani olmaya çalışmaktadır. Usulsüz yer işgalleri yapılması trafik akışının engellenmesi, sattıkları mamullerin sağlıklı olup olmadığının denetlenmesi, haksız rekabete neden olunması ile ilimizde ekonomi ve ticaretin gelişmesini engelleyen seyyar satıcılıkla etkin şekilde mücadele edilmiş; ses yükseltici cihazlarla yapılan gürültü kirliliği engellenmiş olup, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İzinsiz İşgal fiilinden işlem yapılarak para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.
 • Gecekondu ve İmarla İlgili Çalışmalar :3194 sayılı İmar Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği hükümlerince belediye sınırlar içerisinde bulunan alanlarda İmar Mevzuatına Aykırı ve Kaçak Yapılaşma ile ilgili denetimler İmar Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir.
 • İşyeri Denetimleri:Müdürlüğümüz, Belediye sınırları içerisinde faaliyet yürüten Lokanta, Fırın, Kasap, Okul Kantinleri, Toplu Yemek Üretim Yerleri, Unlu Mamuller, Market, Büfe v.b. tüm işyerlerini Tarım İl Müdürlüğü Personelleri ile koordineli olarak denetimleri yapılmaktadır.

IMG_1780 IMG_0994

 

Et ve et ürünleri denetimi

IMG_1940 IMG_1980

 

 • Yer İşgal Harçları Çalışmalar: İlimiz merkezde pastane önlerinde  Yerli Dondurma satışı olmak üzere, Pepsicola, Cocacola, Ülker Golf, Panda, Magnum bayilerinden işgaliye ücretleri tahakkuk ettirip tahsil edilmiştir
 • Sebze Hali Çalışmaları: Hal İçerisinde araç park edilmesinin engellenmesi, Esnafların denetimlerinin yapılması, Sebze ve Meyve getiren araçların Kontrol edilmeleri çalışmaları ve Hileli satış yapmak, intizam ve kurallara uymamak. yüksek sesle bağırarak satış yapmak.  Kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak, başka bir yere izinsiz sergi açmak, izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların görünümünü engellemek vb. çalışmalar yapılmaktadır
 • Ruhsat Birimi İle İlgili Çalışmalar:  İlimiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması için ruhsatsız iş yerlerine gerekli tebligatlar yapılmış, süre hitamında iş yerlerini ruhsatlandırılma çalışmaları rutin olarak devam etmektedir
 • Su İşleri Müdürlüğü İle İlgili Çalışmalar: Kaçak Su kullanımın engellenmesi ve yeni Abone Kayıt işlemleri uygulaması üzerine kurulan denetim ekibine bir zabıta personeli görevlendirilerek; 7020 sayılı yasa kapsamında Su Borçlarını Taksitlendirme yapan vatandaşlarının taksitlerinin ödemeleri konusunda gerekli anonslar yapılarak Halkı bilgilendirme broşürlerinin dağıtımları yapılmıştır.
 • Dilencilerle ilgili Çalışmalar:Geçmiş dönemden bu güne kadar büyük sorun olarak görülen dilenciler konusunda yapılan çalışmalarda büyük oranda azalma olurken bu sorun çözülünceye kadar çalışmalarımız devam edecektir.Yıl boyunca İlimiz Rah-Ova Üç Yol Mevkiine çevre illerden gelerek çadır kurmaya yeltenen şahıslara izin verilmeyerek şehir merkezi dışına çıkartılmışlardır. İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yapılması: Başkanlık Makamı tarafından Müdürlüğümüze havalesi yapılan yardım talep dilekçelerine istinaden gerekli tahkikatları yapılmış olup gereğinin yapılması üzerine Belediye Encümenine havaleleri yapılmıştır.

IMG_0888 IMG_0846

 

 • Ramazan ve Kurban Bayramı Çalışmaları: İlimizde Faaliyet gösteren Fırıncı, Lokantacı, ve Çay Ocağı işletmecisi Esnaflarımıza Nöbetleşme Sistemi getirilerek nöbet gününe riayet etmeyen esnaflara hakkında yasal işlemler yapılmaktadır.Kurban Bayramı döneminde, 2 adet kurban satış yerinde gerekli kontrol ve denetimler yapılarak halkın daha hijyenik ve güvenilir şekilde kurban kesmeleri sağlanmıştır. Kurban kesiminden kaynaklanan atıkların, bulaşıcı hastalığa meydan vermemesi ve çevre görüntü kirliliği oluşturmaması için Zabıta Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile organize bir şekilde tüm kurban ve satış alanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işlemi sağlanmıştır Bölge içerisindeki ahır, çiftlik ve işletmelerin kontrolleri yapılmıştır.

IMG_3066 IMG_0488

 

 • Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmaları: Yıl Boyunca İlimiz merkezinde yapılan çalışmalarda yardımcı olundu. İlimiz merkezde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkililerine işyerlerinden ve malikânelerinden  çıkan çöp, evsel atık ve hafriyatları Belediyemizin belirlemiş oldukları alanlara dökmeleri konusunda rutin olarak denetim ve uyarılar yapılmıştır.
 • Zabıta Müdürlüğü Destek Personel Alımı: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 40 kişilik personel alımı ihalesi yapıldı.
 • Büro Çalışmaları: Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle büromuzda dikkate alınmakta ve evrakın gereği personel tarafından yapıldıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir. Ayrıca telefonla ve Beyaz masaya gelen şikâyetler büro personeli tarafından derhal ilgili ekibe bildirmekte ve takibi yapılmaktadır.
 • Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları: Belediye Başkanlığı Saha Amirliğinin İlimiz genelinde yapmış olduğu Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmaları hususunda işyeri ve evlerinin dam ve çatılardaki karların zamanında  temizletilmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmakta uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktadır.
 • Kabahatler Kanunu Uygulamaları: Zabıta Personelleri tarafından Kabahatler Kanununa aykırı davranışta bulunan Resmi Kurum, Kuruluşlar, Esnaflar ve Vatandaşlar Gerçek ve Tüzel Kişiler İdari Para Cezaları uygulanmaktadır

 

 1. TRAFİK İŞLERİ
 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarına yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek.
 • Yetkili organlar tarafından tespit edilen durak yerleriyle karayolumeydan, sokak, yol üzerindeki araç park yerlerinde denetimleri ve işlemleri yapmak.
 • Yetkili organlarca belirlenen kara, deniz ve demiryolu üzerindeki her türlü toplu taşıma araçlarıyla taksilerin sayılarını bilet tarifelerini zaman ve güzergahlarını denetlemek.
 • Kanunlarda belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden yetkili makamca uygun görünenleri yürütmek. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli önlemleri almak.
 • Belediyelerce dikilen trafik levha ve işaretlerine verilen hasarları tespit etmek.
 • Hat ve Plaka Devirleri: 5393 Belediye gelirleri kanun tasarısında Hat ve Plaka devirleri yapılmış olup gerekli ücretler tahsil edilmiştir.

 

 • ÇALIŞMALAR:
 • Öncelikli sorumluluğumuz halkımızın can ve mal güvenliği bu kapsamda halkımıza en iyi bir şekilde hizmet verebilmek için bütün gücümüzle çalışmaktayız. Trafik ışıkları ve Sinyalizasyon: İlimizin Belirli kavşaklarına sinyalizasyon ışıklandırma sistemini kurdurarak trafik akışının daha düzenli çalışmasını sağlamaktadır.
 • Okul Servis Aracı: zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek amacıyla Servis araçlarında yeni uygulamaya geçilmiştir.
 • Çarşı merkezinde Mıntıkalarda görevli  ekibimiz 08.00 – 17:00 saatleri arasında görev yaparak seyyar faaliyetlerine mani olmaya çalışmaktadır. Yanlış Araç parklarına hemen müdahale edilip  trafik akışının engellenmemesi, konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 • Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmalar: İlimizde ve sınırları içerisinde bulunan alanlarda yapılan, altyapı, yol, çevre düzenlemesi vb. çalışmalarda koordinasyon sağlanmış olup; Asfaltlama ve diğer çalışma yapılan konularda cadde ve sokaklarda trafik ve çalışma bölgesinin güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca İlimiz Arap Köprüsü Kilise mevkiine İnşaat hafriyatı dökülmemesi konusunda yıl boyunca rutin olarak kontroller başlatılmıştır.
 • Su İşleri Müdürlüğü İle İlgili Çalışmalar: Şehir suyu şebekesi hattı kazı çalışmaları kontrol altında tutulmuş, gerekli trafik  önlemleri alınmış, kazı sonucu çıkan hafriyatların belirlenen döküm sahalarına nakledilmesi sağlanmıştır.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmaları: Yıl Boyunca İlimiz merkezinde yapılan çalışmalarda gerekli trafik önlemleri alınarak çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir.
 • Başı Boş Dolaşan Hayvanlar: İlimiz ana arter yol üzerinde ve Protokol yolu güzergahlarında başıboş dolaşan hayvanların Ana Yol Güzergâhlarından uzaklaştırılmaları konusunda rutin kontroller yapılmaktadır
 • Durak ve Yolcu Bekleme Yerleri: Şehir içi kitle taşımacılık yapılan duraklar yerlerine kapalı klimalı durakları getirilerek bu alanda vatandaşın soğuktan korunması sağlanmıştır.

IMG_0749 IMG_0793

 

Toplu taşıma araç şoförlerini bilgilendirme semineri

IMG_9052 IMG_9057

 

 • Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları: Belediye Başkanlığı Saha Amirliğinin İlimiz genelinde yapmış olduğu Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları kapsamında gece ve gündüz olmak üzere gerekli  görevlendirmeler ve çalışmalar yapılmaktadır.
 • Büro Çalışmaları:Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle büromuzda dikkate alınmakta ve Evrakın gereği personel tarafından yapıldıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir. Ayrıca telefonla ve Beyaz masaya gelen şikâyetler büro personeli tarafından derhal ilgili ekibe bildirmekte ve takibi yapılmaktadır.
 • Resmi Bayram ve Törenler:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yapılan etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilmiş ve trafik önlemleri alınmıştır.

 

 • ULAŞIM VE TRAFİK PLANI ÇALIŞMALARI

Parkmetre Çalışmaları

IMG_9997 IMG_9991

 

Trafiğe Kapatılan Caddeler

IMG_3890 IMG_3449

 

 • TİCARİ PLAKA ÇALIŞMALARI;

Kanunda belirtilmiş olan trafik düzenlemesinin gerektirdiği düzenlemelerden, servis taşımacılığını düzenleyen S Plaka Yönetmeliği, M Plakalı Hatlı Minibüs Yönetmeliği,  T Plakalı Ticari Taksi Araçları Yönetmeliği çalışmaları tamamlanmış ve uygulanmaktadır.  Çıkarılan Yönetmelikler doğrultu ve kapsamında yapılan iş ve işlemler;

 

 • M PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ:
 • Yönetmeliğin çıkarılması,
 • Yılık İşletme Ruhsatlarının Verilmesi,
 • Araç değişiklik Talepleri,
 • Plaka, plaka ve araç satış talepleri
 • Veraset intikal işlemleri,
 • Plakanın askıya alınması talepleri,
 • İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması,
 • Güzergâh, durak belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 • T PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ:
 • Yönetmeliğin çıkarılması,
 • Yılık İşletme Ruhsatlarının Verilmesi,
 • Araç değişiklik Talepleri,
 • Plaka, plaka ve araç satış talepleri
 • Veraset intikal işlemleri,
 • Plakanın askıya alınması talepleri,
 • İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması,
 • Durak belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır.

 

 • S PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ:
 • S Plaka Yönetmeliği kapsamında 100 adet S plaka tahsisi tamamlanmıştır.
 • Tescil gören S plaka tahsislerinden sonra;
 • Yılık işletme ruhsatlarının verilmesi,
 • Araç değişiklik Talepleri,
 • Plaka, plaka ve araç satış talepleri
 • Veraset intikal işlemleri,
 • Plakanın askıya alınması talepleri,
 • İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması,
 • Güzergâh, durak belirleme çalışmaları sürdürülmektedir.
 • Servis araçlarında etkin denetim sağlanması, araç yeterliliklerinin sürekli olması, taşıma alanına göre taşıma yapacak araç yeterliliğinin oluşturulması ve güncel tutulması amacıyla S Plaka Yönetmeliği ve S Plaka Tahsis Şartnamesi ilgili maddelerinde; S Plaka ve/ veya S Plakalı Servis aracına, bulunulan takvim yılı içinde İşletme belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. S Plaka ve/ veya S Plakalı Servis aracına bulunulan takvim yılı içinde İşletme Belgesi alınmaması halinde bulunulan takvim yılı sonundan itibaren S Plaka Belediyemiz Uhdesine alınması süreci başlatılmaktadır. Plakanın uhdeye alınması nedeni ile S Plaka İşletmecisi; her takvim yılı içinde Yıllık İşletme Belgesini alacağından gerekli denetim yapılmış olacaktır

 

 • TOPLU TAŞIMA SERVİSİ ÇALIŞMALARI:

Toplu Taşıma güzergâhlarında durak yerlerinin tespiti ile tespit edilen alanlara uygun nitelikte durak alım ihalesi yapılmıştır.

 

 • TRAFİK İŞARETLEMELERİ

Şehir merkezinde bulunan düşey ve yatay trafik levha ve işaretleri kontrol edilerek eskimiş ve yıpranmış olanların yenileri ile değiştirilmesi işlerine devam edilmektedir.

 

 • YOL VE YAYA GEÇİŞ ÇİZGİLERİ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI:
 • Özelliğini kaybeden yol, yaya geçidi çizgileri vb. yol çizgilerinin yenileme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • İlimiz Merkezde Ulaşım ve Trafik Planlaması doğrultu ve kapsamında yol kullanım detay kesitleri doğrultusunda yenilenen yolların yol çizgileri standartlarına uygun olarak çizilmesi çalışmalarına  başlanmıştır. Ayrıca yaya geçitleri, profil atlama ve diğer yatay işaretleme işleri de yapılmaktadır. 

 

 

AMAÇ ve HEDEFLER

Amaçlarımız

Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü; Belediye Başkanlığı'nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, kentin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri almak ve uygulamaları gerçekleştirmekten; Belediye'nin çeşitli birimleri ile koordinasyon halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmekten ve ekibinin çalışmalarını planlamaktan, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini organize etmekten, biriminin iş durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmaktan Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında: Bitlis Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki bölgesi içinde zabıta hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır.
Beldemiz yaşayanları için esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla kendimizi görevli adledip; Belediye meclisince alınan ve yerine getirilmesi istenen emir  ve yasaklar ile bunlara uymayanlar hakkında mevzuatla öngörülen ceza ve diğer müeyyideleri uygulamaktır.5393sayılı Belediye Kanunundaki 51.madde görev ve yetkilerimizi “Belediye Zabıtası, Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

 

Hedeflerimiz

 • Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürüterek ve motivasyonlarını arttırarak başarılı bir performans sergilemelerinin sağlanması.
 • Hayvan Pazarının Kurulması
 • Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin  kontrol edilerek  belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması.
 • Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin arttırılması ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması. 
 • Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması.
 • Mahalle Pazarlarının yeniden kurulması.
 • Zabıta Müdürlüğü olarak ilde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahının tesis edilmesi en önem verilen konulardır. Vatandaşın mağdur olduğu durumlarda sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin maksimum derecede elde edilmesi temel politikamızdır. Hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi ve personel yetkinliğimizin teknik ve mevzuata yönelik eğitimlerle geliştirilerek desteklenmesi önceliklerimizi oluşturmaktadır.

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

 • Bütçe Uygulama Sonuçları:
 • 2017  Yılına ait Mali Bütçe                    :3.453.815.00
 • 2017 Yılında Harcanan Bütçe                : 3.407.236.08
 • 2017 Yılında iptal                                   :      46.578.92

 

 

 

 

 1. İTFAİYE YÖNETİMİ

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel yapı:

İtfaiye Müdürlüğü Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarında 8000 m2 arsa üzerinde, 1 adet müdür odası, 1 adet amir odası, 1 adet dinlenme odası, 2 adet kapalı depo, 1 adet hazır bekleme odası, 1 adet malzeme odası ile 1 adet yaklaşık 100 tonluk su havuzundan oluşmaktadır

 

Örgüt Yapısı

 

 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İtfaiye Müdürlüğünde  3 Adet merdivenli yangın Söndürme Aracı, 2 adet merdivensiz yangın söndürme aracı, 2 adet Arazöz, 1 adet öncü aracı, 4 adet su motoru, 2 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı bulunmaktadır.

 

 

 

İnsan Kaynakları

İtfaiye Müdürlüğünde  4 memur 7 işçi, 14 taşeron elemanı olmak üzere toplam 25 personel mevcuttur.

 

Sunulan Hizmetler:

 • Yangın İhbar Telefonu’na gelen 162  adet yangın ihbarında;

 

 
 • Ev ve İş Yeri Yangını                    : 32

 

 • Anız ve Bahçe Yangını                 : 85

 

 • Çöp Yangını                                  : 14

 

 • Araç Yangını                                 : 13

 

 • Orman Yangını                              :  7

 

 • Trafo Yangını                                :  6

 

 • LPG Yangını                                 :  4                      
 • Yangın İhbar Telefonu’na gelen 71 adet trafik kazasına müdahale edilerek, yol ve kaldırımlardaki enkazların kaldırılmasından sonra bu yol ve kaldırımların temizliği yapıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • İNSAN KURTARMA

 

 

 • Yangın İhbar Telefonu’na gelen 5 adet insan kurtarma vakasına müdahale edilerek, vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Yangın İhbar Telefonu’na gelen 27 adet hayvan kurtarma vakasına müdahale edilmiştir.

 

 • Yangın İhbar Telefonu’na gelen 28   adet sel ve su baskını vakasına müdahale edilmiştir ve su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde Moto-Pomp aracılığıyla su tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir.İtfaiye Müdürlüğü’ne yapılan müracaatlar sonucunda gerekli kurum, kuruluş ve iş yerlerine, İtfaiyecilik üzerine temel eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgiler verilmiştir. Ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından düzenlenen İtfaiyeci Eğitim Kursları’na personellerimizin katılımı sağlanmıştır.

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • VARDİYA SİSTEMİ VE ÖRGÜT YAPISI

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan mevcut personellerimiz 7/24 saat 3’lü Vardiya Sistemi ile, 4 Memur, 10 İşçi ve 13 Hizmet Alımı olarak Toplam 27 personelden oluşmaktadır. Bu personellerin görev ve ünvanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

S.NO

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

VARDİYA

ÜNVANI

1

Nazmi OLCAY

İtfaiye Müdürü

 

Memur

2

M.Nuri ÇEÇE

İtfaiye Şoförü

1.Vardiya Amiri

Memur

3

Necdet HALLI

İtfaiye Eri

 

İşçi

4

Sadettin AKDEMİR

İtfaiye Eri

 

İşçi

5

Ercan BAKIR

İtfaiye Eri

 

İşçi

6

Tuncer TÜBLÜK

İtfaiye Şoförü

 

Hizmet Alımı

7

Yalçın OSMANOĞULLARI

İtfaiye Şoförü

 

Hizmet Alımı

8

İsmail ÖZÜGÜZEL

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

9

Ünal YALÇIN

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

10

Selami ÖLEKLİ

İtfaiye Şoförü

2.Vardiya Amiri

İşçi

11

Kasım MELEK

İtfaiye Şoförü

 

Memur

12

Yusuf NASIR

İtfaiye Eri

 

Memur

13

Celal BULUT

İtfaiye Eri

 

İşçi

14

Yaşar KÖK

İtfaiye Eri

 

İşçi

15

Güven Deniz ÖZİŞ

İtfaiye Şoförü

 

Hizmet Alımı

16

Serdar SOYUGÜZEL

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

17

Celal DALGA

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

18

M.Reşit TUTA

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

19

Neşet KINAY

İtfaiye Şoförü

3.Vardiya Amiri

İşçi

20

Nazım BULUT

İtfaiye Eri

 

İşçi

21

M.Şirin ÜNAL

İtfaiye Eri

 

İşçi

22

Murat DÖNMEZ

İtfaiye Eri

 

İşçi

23

Aydın AYDOĞAN

İtfaiye Şoförü

 

Hizmet Alımı

24

Maşallah AKYOL

İtfaiye Şoförü

 

Hizmet Alımı

25

Cihan KURT

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

26

Nejdet ERDİL

İtfaiye Eri

 

Hizmet Alımı

27

Taner PAVİK

Bilgi İşlem

Yazıcı

Hizmet Alımı

 

 

 

 

 • GENEL YANGIN TABLOSU

EV VE İŞ YERİ YANGINI

32

OT YANGINI

85

ÇÖP YANGINI

14

ARAÇ YANGINI

13

ORMAN YANGINI

7

TRAFO YANGINI

6

LPG YANGINI

4

TRAFİK KAZASI

71

İNSAN KURTARMA

5

HAYVAN KURTARMA

27

SEL BASKINLARI

28

BACA TEMİZLEME

8

TATBİKATLAR

20

DİĞER

29

TOPLAM :

350

 

Araç Durumu

S.NO

PLAKA

ARAÇ CİNSİ

ARAÇ MARKASI

DURUMU

1.

13 AL 110

 Öncü Araç

Mitsubishi

Aktif

2.

13 AP 110

28 Merdivenli Araç

Mercedes

Aktif

3.

13 AR 075

28 Merdivenli Araç

Mercedes

Aktif

4.

13 AP 071

13 Ton Su Arazöz

Mercedes

Aktif

5.

13 AP 536

13 Ton Su Arazöz

Ford Cargo

Aktif

6.

13 AD 662

24 Merdivenli

BMC

Aktif

 

 • AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ;Gerekli araç ve ekipmanın sağlanması , olay yerine zamanında müdahale yapılması ve ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilerek yukarıda söz konusu olumsuzlukların giderilmesi yoluyla yangınlara ve olaylara anında müdahale edebilmek.

 

İhtiyaç Duyulan Araçlar :

1 Adet  Kurtarma platform aracı (40 m. Merdivenli)

1 Adet  Trafik kazalarına müdahale aracı ( Tam Donanımlı)

2 Adet  Dar Sokaklar için  bir çift kabinli, bir de tek kabinli İtfaiye araçları

1 Adet  4-4 PİCK-UP arazi aracı (Malzeme taşımak için)

 

Yeni İtfaiye Binası ve Müfreze Grupları

İlimiz sınırları içerisinde yangın, trafik kazaları vb. olay yerlerine daha hızlı

ulaşabilmesi adına, şuan ki mevcut olan itfaiye binasının yerine daha donanımlı aynı zamanda modern bir binanın yapılması insanlarımızın canlarını ve mallarını daha kısa sürede kurtarmaya yarayacaktır. Ayrıca; İtfaiye binasının şehrimiz sınırları içerisinde üç ayrı müfreze grubuna ayırmak.

 

Bütçe ve Mali Bilgiler

İtfaiye Müdürlüğü bütçesi633.157,35 TL olup, 629.895,96 TL’lik kısmı harcanmış, kalan 3.304,04 TL’lik kısmı iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 0,01 dır.

 

 1. TEMİZLİK İŞLERİ YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGLER

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.
 • Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve meydanların temizlik işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek.
 • Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve meydanların temizlik işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek.
 • Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak.
 • İl genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak.
 • Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak.
 • Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak.
 • Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak.
 • İl içinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak.
 • Konteynırlarının yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak.
 • Konteynır yerlerinin kireçlenmesini ve ilaçlanmasını sağlamak.
 • Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak.
 • İbadethane ve okulların temizliğini program dâhilinde yapmak,
 • Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.
 • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,
 • Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak.
 • Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.
 • Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,
 • Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak.
 • Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,
 • Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak.
 • İl genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.
 • Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.
 • Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 • Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
 • İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Bitlis İlinde faaliyet göstermekte olan 60 personel ve 16 araç ile hizmet vermekteyiz.

 

Fiziksel Yapı

Bitlis Belediyesi hizmet binası zemin katta müdürlük odası, Hersan Mahallesinde 2 oda, Arap köprüsü mevkisinde araçların park yeri mevcuttur.

 

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar

Temizlik ve Çevre Koruma  Müdürlüğü bünyesinde 2 bilgisayar 2 yazıcı, 2 telefon bulunmaktadır.

 

İnsan Kaynakları

S.NO

UNVANI

GÖREVİ

SAYISI

1

Memur

Temizlik ve Çevre Koruma Müdür v.

1

2

Temizlik Sorumlusu

Temizlik İşçilerinin Şefi (Kadrolu İşçi)

1

3

Koordinatör

Temizlik İşçilerin Kontrolü (Hizmet Alımı)

1

4

Temizlik Şefi

Temizlik İşçilerinin Şefi (Hizmet Alımı)

2

5

Teknisyen

Araç Teknisyeni (Hizmet Alımı)

1

6

Operatör

JCB Operatörü (Hizmet Alımı)

2

7

Şoför

Çöp Kamyon Şoförü (Hizmet Alımı)

15

8

İşçi

Temizlik İşçisi (Hizmet Alımı)

41

9

Engelli İşçi

Temizlik İşçisi (Hizmet Alımı)

2

Sunulan Hizmetler:

 

 • Bitlis İli Belediye mücavir alan sınırları içerisinde evsel ve katı atıkların Kontrollü bir şekilde toplanıp,bertaraf tesisine naklinin sağlanması.

 

DSC_0093 IMG_0152

 

 • Müdürlük bünyesinde çalışan elemanlarla şehir merkezinden geçen derenin temizliği yapıldı.

IMG_5837 IMG_5827

 

 • Genel olarak tüm mahallelerdeki yağmur kanalları,menfezler,çarşı içindeki mazgal altları ve kanaletlerin temizliği yapılmıştır.

IMG_0652 IMG_0119

 • İlimiz genelinde tüm mahalleler,çarşı merkezi,cadde ve sokaklarda bulunan Katı Atık (Kalorifer Atığı) ve diğer enkazlar düzenli olarak toplanmış,Belediyemiz ve Şirkete ait araçlarla Katı Atık tesisine taşınarak çevrenin temizliği Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • İlimiz genelinde istinat duvarlarında çıkan yabani otlar kesilip imhası gerçekleştirilerek çevre düzenlemesine dikkat edildi.

IMG_0031 IMG_7225

 • Yoğun kar yağışı nedeniyle yayaların sürekli olarak kullandıkları merdivenler, köprüler ve üst geçitlerin kar temizliği yapılmıştır.

IMG_1508 IMG_1564

 

 • Eskimiş ve kullanımı zor olan çöp konteynırları tamir ettirilip kullanılır hale getirilmiş ve tekrar eski mevkilerine bırakılmıştır.
 • İlimiz genelinde STK'lar,Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve orta dereceli okullar ve halkımızın katılımıyla Temizlik Kampanyaları düzenlendi.

IMG_0501 IMG_0518

 • Resmi Tatil günlerinde Temizlik anlamında sıkıntı yaşanmaması için yeterli miktarda eleman çalıştırılmıştır.
 • İlimiz genelinde yamaçların,yol boyu alanların,parkların,yaya geçitlerinin düzenli bir şekilde mıntıka temizliği yapıldı.

IMG_9714 IMG_7221

 

 • Sallamalı çöp kovaları ihtiyaca binaen okul bahçelerine,park bahçelerine,resmi kurum bahçelerine ve ilimizin çeşitli mevkilerine konularak Çevre Temizliğine ve Hijyenik şartlara dikkat edilmiştir.   

IMG_3393 IMG_3397

 

 • Belediyemize ait yer süpürme aracı ile gerekli yerlerde süpürme işlemi yapılmıştır.

Süpürge Aracı Çöp aracı

 

 

 • Belediyemiz resmi kurumların, okulların, camilerin, toplu konutların ve belirlenen mevkilerde bulunan kül ve enkazların temizliği yapıldı.

IMG_1197 IMG_1219

 

 • İlimiz genelinde sinek ilaçlama ekibimiz kurulmuş ve sinek mücadelesi yapılmıştır.

sinek ilacı 2 sinek ilacı

 

 • İlimiz genelinde uygun görülen yerlere çöp potası yapıldı.

1515407886-3 1515407887-6

 

 • İlimizde düzenlenen tüm resmi bayramların ve etkinliklerden sonra belediyemiz imkanları çerçevesinde alan temizliği yapılmıştır.
 • İlimiz geneli camilerimizin temizliği ve gül suyu sıkımı yapılmıştır.

IMG_3792 cami 9

 

 • İlimiz genelinde yardıma yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın kişisel bakımları yapılmıştır.

6H4B6844 IMG_0805

 

 • İlimiz genelinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ev temizliği yapılmıştır.

ev temizliğ 2 ev temizliği 5

 

 

 • Belediyemiz Temizlik İşlerine bağlı Hizmet alımı mini damperler gerek şehir içi gerekse mahallelerimizde bulunan dar sokaklardaki evsel atık niteliğindeki çöpleri düzenli bir şekilde alıp depolama araçlarına nakillerini sağlanmıştır.

IMG_0710 IMG_0704

 

Mali Bilgiler

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2017 Mali yılı Bütçesi toplam 5.892.600,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam Bütçe tutarından  5.847.548,54 TL harcama yapılmıştır. Mali Yılı Bütçesinin Bakiye kalan 50.711,53 TL kullanılmayarak  iptal edilmiştir.

 

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİMİZ

 • 2017 yılına ait faaliyetlerimiz il genelindeki evsel ve katı atıkların sağlıklı bir şekilde alınması ve bertaraf tesisine naklinin sağlaması olmuştur.
 • Performans olarak yetersizliklerin olduğu görüldüğünden 2018 yılı için gereken tüm önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarımız olmuştur.
 • Çalışılan dönemde bir kısım eksikliklerimizin olduğu ve bu eksikliklerimizin tamamlanması içinde gereken önlemler alınacaktır.

                                                         

 

 1. VETERİNER YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGLER

Görev Yetki ve Sorumluluk

            Müdürlüğün Görevleri

 • Veteriner İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 • Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak,hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla,kısırlaştırmak,aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
 • Isırık vakalarında ısırılan kişilerin acilen hastanede aşı yapılması sağlanmakta ve ısıran hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve muayeneleri yapılmaktadır.
 • Isırık vakalarında Tarım ilçe Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi işbirliği yapılmaktadır
 • Vatandaşın evcil hayvanları kayıt defterine kayıt edilerek;sahiplik belgesi verilmektedir.Bu faaliyetler İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne aylık olarak izleme cetveli olarak gönderilmektedir.
 • Balıkçılara yeni yönetmeliklere göre bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Balıklar günlük olarak organoleptik muayeneleri yapılarak halkımızın sağlıklı olarak balık tüketimi yapmaları sağlanmaktadır. Kurban bayramı öncesi satışa sunulan kurbanlıklarda hayvan pazarına yönlendirmek, Hayvan pazarındaki kurbanlıklar belediye kontrolünde vatandaşa satışa sunmak, Kurban Bayramı süresince mezbahamızda vatandaşların kurbanlarının sağlıklı bir şekilde kesilmesi için hizmet vermektir.
 • Belediye sınırları içerisinde sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli,gıda ve mamul maddeler için,menşei şahadetnamesi düzenlemek.
 • Tüm hayvansal gıdaların ,insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemler almak,alınmasına yardımcı olmak.
 • Mesleki konularda,birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.
 • Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.
 • Hayvanat bahçesi kurarak insanlara hayvan ve çevre sevgisini kazandırmak.
 • Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş,açılış,çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik doğrultusunda Mezbaha kurmak ve işletmek.

 

Müdürlük Yetkisi

Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 • Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil eder.
 • Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 • Müdür Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük personelinin 1. Sicil ve disiplin amiridir.
 • Hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliği sağlamak.
 • Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler,hayvan hareketlerinin kontrolü
 • Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları , bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek .
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 • Yasalarla verilen her türlü görevi yapar.
 • Veteriner İşleri Müdürü 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 • Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

 

Veteriner İşleri Büro Sorumlusunun, yetki ve sorumluluğu

 • Büronun çalışma programını hazırlamak.
 • İl sınırları içerisinde başı boş hayvanların barınağa toplayıp aşılama,kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması organize etmek.
 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı,muayene,tedavi ve operasyon yapılmasını organize eder.
 • Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişiler sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak,
 • Kurban Bayramı zamanlarında ile gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini yaptırmak , bayram müddeti boyunca birimin veterinerlik hizmetlerini yerine getirmek.Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadetnamesi düzenlemek.
 • Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak.
 • Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadetnamesi düzenlemek.
 • Kırmızı et yönetmeliğine göre Mezbaha faaliyetlerini yerine getirmek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Veteriner Hekimin Görevleri

 • Barınağa getirilen hayvanların aşılama,kısırlaştırma işlemlerini yapmak.
 • Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele edilerek aşı, muayene  işlemlerini yapar
 • Isırmak vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespiti yapmak , kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.
 • Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak.
 • Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetleri yapmak.
 • Mezbaha faaliyetlerini yerine getirmek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Sokak Hayvanlarını Toplama ekibinin görev,yetki ve sorumluluğu

 • Şikayete konu olan başı boş köpekleri barınağa toplamak
 • Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.
 • Müşahede altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelemek için  Veteriner  Kontrol ve Araştırma enstitülerine  numune göndermek .
 • Kuduz müspet çıkması durumunda bölgeyi karantinaya almak
 • Barınaktaki hayvanların beslenme ve temizliklerini yerine getirmek.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Fiziksel Yapı

Bitlis merkez arıcılık mevkiinde 10.000,00m2 yüzölçümlü alan üzerine kurulu olan ve 3 adet gezinti alanı, 3 bölmeli karantina, 1 adet yavrulu anne bölümü 2 iki adet müşahede bölümünden oluşur.

Personel Durumu

1 Müdür, 5 şirket personeli ile hizmetler yürütülmektedir.

 

Sunulan hizmetler

 • Başıboş sokak hayvanları hem halk hem de hayvanların kendi sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditlerin önüne geçmek için Bitlis il ve ilçelerinde yapılan çalışmalarla yaklaşık olarak 75 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış, parazit ilaçlamaları yapılmış , aşıları yapılmış ve küpelenerek alındıkları yere bırakılmıştır.
 • Barınakta bulunan hayvanlara günlük olarak kurumlardan yemek artıkları alınarak hayvanların beslenmesi sağlanmıştır.Sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara gerekli aşılama ve parazit ilaçlaması yapılarak hem halk hem de hayvan sağlığı açısından koruyucu hekimlik uygulamaları yapılmıştır.
 • Kendi geçimini beslediği hayvanlardan sağlayan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlardan hayvan sağlığı açısından bir talep geldiği durumda ücretsiz olarak gidilip vatandaşın hayvanı muayene edilmiştir.
 • Bulaşıcı , salgın hastalık ihbarlarında İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verilmiştir.
 • Belediyemiz Bakımevinde şu an  90 adet sokak hayvanının bakımı ve tedavisi devam etmektedir.2017 yılı içerisinde 15 adet köpek sahiplendirilmiştir.
 • Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,  3161 Sayılı   Veteriner  Hekimliği  Meslek  İcra  Yasası,3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu , 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gibi yasaların uygulanması sağlanmıştır

Mali Bilgiler

Veteriner Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2017 mali yılı bütçesi toplam 131.015,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 104.856,48 TL. harcama yapılmıştır. iptal edilen 26.158,52 TL. kullanılmayarak iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 0.0023'dür.

 

 

 1. HUKUK YÖNETİMİ

 

GENEL BİLGİLER

 • Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla Hukuki iş ve işlem tesisinin yanında, değişen yasal düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların hazırlanması, Bitlis Belediye Başkanlığı'nın Hukuki yararlarının korunması ve Hukuka uygun iş-işlem tesisi amacıyla gerekli sorumlulukları bünyesinde taşır.

 

 • Yasal düzenlemelerle öngörülen ve Başkanlık talimatları ile tayin edilen görev ve sorumluluğu kapsamında Belediyemizinİş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk İşleri Müdürlüğü yasal düzenlemeler ve başkanlık emirleri çerçevesinde:

 • Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Belediyeye hukuki danışmanlık yapmak.
 • Belediye'nin görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili belediye'nin görüşünü oluşturmak.
 • Belediye'nin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.
 • Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak.
 • Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak.
 • İcra işlemlerini yürütmek.
 • Dava açmak.
 • Üçüncü şahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli savunmaları yapmak,davaları izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Belediye tüzel kişiliği ve Belediye hizmet birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.
 • Müdürlüklerin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında mütalaada bulunmak.
 • Belediye adına protokoller hazırlamak.
 • Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari,  ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanlığı adına yapılması gereken işlevleri belirlemek.
 • Diğer birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki açıdan incelemek ve İlgili birimlere görüş bildirmek.
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Başkanlık Makamı veya Müdürlüklerden gelen dava dosyalarının ve belgelerin kayıt-havale işlemlerini yürütmek.
 • Bitlis Belediye Başkanlığı'nın her türlü hukuki faaliyetlerini icra etmek görev - yetki sorumluluklarını uhdesinde taşımaktadır.

 

Fiziksel Yapı

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet binasının 2’inci katında tahsis edilen 1 müdür odası ile 1 servis odası olmak üzere 2 odada  faaliyetlerini yürütmektedir.

                    

Örgüt Yapısı

 • Avukat
 • Servis personeli

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • Ofis donanımı hususunda ilgili birimlerle temaslar sağlanmış ve tüm karşılanmıştır.
 •  Birim bünyemizde halen Ulusal Yargı Ağı Projesine uyumlu Avukat  PORTALI Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.
 • Hukuki mevzuatlarla ilgili kaynaklar temin edilmiştir.        

 

Sunulan Hizmet ve Faaliyetler

 • Belediyemiz tarafından açılan 1 Tapu tescil davası 4 Adet İcra İtiraz toplam 5 adetmahkeme dosyası açılmıştır.
 • Belediyemize karşı açılan 4 adet icra 4 adet İdare Mahkemesi, 46 adet Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplamda 55  adet mahkeme dosyası açılmıştır.
 • Önceki yıllardan  devam eden ve yeni davalarla birlikte toplam 83 dosyanın duruşmaları devam etmekte, duruşma gün ve saatlerinde ilgili mahkemelerde duruşmalara katılarak gerekli belgeler ilgili birimler aracılığı ile dosyalara sunulmaktadır.
 • 243 İcra dosyasının takibi yapılarak borcu kapatılan dosyaların infazı harç işlemleri ve diğer işlemlerin takibi günlük ve haftalık olarak güncellemeleri yapılmaktadır.
 • Kurum aleyhine açılan icra davalarına süresi içinde itiraz edilip gereği yapılmıştır
 • Belediyemiz aleyhine verilen mahkeme kararlarına hukuki süreleri içinde yasal yollara başvurularak (İstinat,Yargıtay, Danıştay)  temyiz ve karar düzeltmeler gönderilmiştir.
 • Belediyemizce takip edilen dosyalarda gelen Bilir Kişi Raporları aleyhe olması halinde süresi içinde gerekli itirazlar yapılmıştır.
 • Daha önce 6183 sayılı yasa gereği yapılan İcra ve hacizlerin takibi yapılarak Borçlarını kapatan Mükellefler için gerekli yazışmalar yapılmış ve haciz ,bloke işlemleri borçların tahsilinden sonra kaldırılmıştır.
 • Belediyemiz Kiracılarından geçmiş dönem borcu olan şahıslarına ödeme yapmaları için ihtar çekilmiştir. İhtardan sonra ödeme yapmayan kiracılara İcra takibi başlatılmıştır.
 • Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün göndermiş olduğu İdari para cezaları (Trafik Cezaları ve kaldırım işgaliyesi için) alacağı listesindeki şahıslara ihtar ve icra işlemi gerçekleşmiştir.
 • Belediyemiz birimlerinin karşılaştıkları hukuki sorunlar ile ilgili gerekli görüş ve çözümler ilgili birimlere verilmiş. 
 • Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Kaçak İnşaat Yapımı sonucu kesilen idari para cezaları ve imar cezalarının tahsili için gerekli hukuki işlemler yapılmıştır.
 • Belediyemiz Su İşletmesi Müdürlüğünce su alacağı için talep edilen ihtarlar yapılmıştır.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen iç ve dış yazışmalara zamanında cevapları yazılarak gönderilmiş. 
 • Belediyemizin tüm birimlerine davaya konu olabilecek ve birimi ilgilendirecek hususlarda mevcut bilgi ve belgelerin Hukuk servisimize süresi içinde gönderilmesi için yazı gönderilmiştir.
 • Önceki yıllara ait dava dosyalarındaki eksik olan bilgi ve belgeler tamamlanarak ilgili mahkemeye gönderilmiştir.
 • Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesine Belediyemiz Aleyhine açılan  dosyalara ilgili Mahkemeye cevap yazılmış, gerekli bilgi ve belgeler gönderilmiştir.
 • Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesine (OHAL Kapsamında) Belediyemiz Aleyhine açılan işe iade Kararlarına itiraz edilerek İstinat ve Yargıtay Dairelerine Temyiz edilmiştir.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğümüz 1 Kısmi Sözleşmeli Avukat ve 1 Hizmet Alımı personeli ile işlerini sorunsuz olarak yürütmektedir.

 

Performans Bilgileri          

Toplam Dava Dosyası Sayısı                                                :55                             

Kuruma Karşı Açılan Dava Sayısı                                        :50                             

Kurum Tarafından Açılan Dava Sayısı                                 :5

Kurum Tarafından Açılan İcra Dosya Sayısı                                    :243

                                  

AMAÇ VE HEDEFLER

 • Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla hukuki iş ve işlem tesisi.
 • Değişen yasal düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların hazırlanması.
 • Bitlis Belediye Başkanlığı'nın hukuki yararlarının korunması ve hukuka uygun iş ve işlem tesisi amacıyla gerekli hukuki desteğin sağlanması.
 • Belediye'nin görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek.
 • Belediye'nin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek.
 • Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak.
 • İcra işlemlerini yürütmek.  
 • Bitlis Belediye Başkanlığı ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün yasal sorumluluklarını ifa edebilecek donanımda ve misyon sahibi avukatlar vasıtasıyla personel yapısının tahkimi. 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 mali yılı bütçesi toplam 207.700,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam Bütçe tutarından  60.235,84 TL. harcama yapılmıştır.117.000,00 TL. ihtiyacı olan birimlere aktarma yapılmış olup,mali yılı bütçesinin bakiye kalan 30.464,16 TL. kullanılmayarak  iptal edilmiştir. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı  0.0012’dir

 1. MEZARLIKLAR YÖNETİMİ

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Belediye Meclisinin 05.03.2013 Tarih ve 33 Nolu Kararına istinaden Mezarlıklar  Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

İdari Yapı

Mezarlıklar Müdürlüğü Başkan tarafından atanan Müdür ve buna bağlı olarak çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi niteliğinde personellerden oluşmaktadır.

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Yürürlülükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,
 • Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak,
 • 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesi verilmesini sağlamak,
 • Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek,
 • Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Belgesini vermek,
 • Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Arşivde bulunan belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda çalışmalar yapmak,
 • Yeni Mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek,
 • İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin, Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
 • Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yolu ile teminini sağlamak,
 • Mezarlıklarda bulunan ve bulunması gerekli olan ağaçların budamasını yaptırmak ve çürük, devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini sağlamak,
 • Mezarlık alanlarının temizliğini yaptırmak,
 • Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,
 • Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatı atın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
 • Bitlis Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
 • Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge, ve başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder.
 • Müdürlük ile ilgili çalışmalarda 1. Derecede imza yetkisine sahiptir. Müdürlüğün 1. Derece disiplin amiridir.
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine sahiptir.
 •  Çalışanlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin yürümesini sağlar.
 • Bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 • Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir. Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

 

Örgüt Yapısı

 

2017 yılı içinde Mezarlıklar  Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelerde vefat eden vatandaşların cenaze nakilleri ile Müdürlüğümüze bağlı mezarlıkların bakım onarım, çevre düzenlemesi ve mezarlık güvenliklerinin sağlanması ile ilgili çalışmalar ele alınmıştır.

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • 1 adet morglu cenaze aracı,
 • 2adet kapalı cenaze aracı
 • 1 adet açık cenaze aracı
 • 20 adet tabut ile hizmetlerimiz gerçekleştirilmektedir

 

İnsan Kaynakları

Mezarlıklar müdürlüğü1 müdür ile  2 adet şoför ile hizmetlerini yürütmektedir.

 

Sunulan Hizmetler

 • İl dışı, İl ve İlçe merkezlerinde toplamda 105 adet cenaze nakli gerçekleştirilmiştir.
 • İl Merkezi dahilinde toplamda 125 adet cenaze nakli işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • Mezarlıklarımızın temizliği ve ağaç budamaları yapılmıştır.
 • Mezarlıklarımıza ait güvenlik duvarlarının bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
 • İlimiz Merkez geneli ile il dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemleri günümüz standartlarına uygun bir şekilde yapılmış ve 7/24 saat hizmete dayalı çalışmalarını yürütmüştür.
 • Mezarlıklara çeşme yaptırılmış, tabelaları değiştirilerek çevrelerine tel örgü çekilmiştir.
 • Gassallık kursu açılarak 20 bayana gassallık belgesi verilmiştir. 

 

AMAÇ VE HEDEFLER

            2017 yılında eksikliği görülen Mezarlıklar Birim Şefliğinin kurulması ve bu birime bağlı personel açığının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve 2017 bakım-onarım ve çevre düzenlemesinde eksiklikleri görülen mezarlıklarımızın 2018 yılında günümüz standartlarına uygun bir şekilde iyileştirilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.

             İlimiz Merkezde ihtiyaç duyulan yeni mezarlık alanlarının inşası için gerekli projelerin hazırlanması ve uygulamaya sokulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Halkımızın ihtiyacı olan ve Belediyemizin görevlerinden olan Mezarlıklar Müdürlüğü görev ve yetki bilinciyle 2018 yılında  halkımıza 7/24 saate dayalı hizmet inancıyla çalışmalarının devamı sağlanacaktır.

                                                                                                                     

 

 1. HAL YÖNETİMİ

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar:

 • Toptancı halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve işlemleri denetlemek,
 • Hal yönetim biriminin idari işlerini ve çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve yönetmek, personelin görev ve yetki dağılımını yapmak,
 • Hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesapları ve işlemleri ile personelinin çalışmalarını denetlemek, personele gerekli emir ve talimatları vermek,
 • Toptancı halinin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları hakkında raporlar hazırlamak ve bunları önerileri ile birlikte yönetime sunmak,
 • Toptancı halindeki faaliyetlere ilişkin Bakanlıkça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak,
 • Hal yönetim birimince yapılan işlemlerle ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve bunların muhafazasını sağlamak,
 • Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından daha iyi yetişmesi amacıyla gerektiğinde eğitim programlarının tertip edilmesini, yurt içi ve dışında düzenlenen kurs, seminer ve toplantılara katılmasını sağlamak,
 • Personelin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunmak, personelin izinlerini düzenlemek,
 • Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak,
 • Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 • Hal yöneticisinin görevde bulunamadığı izin, hastalık ve diğer hallerde bu Yönetmelik çerçevesinde hal yöneticisine verilmiş olan görev ve yetkiler, varsa hal yönetici yardımcısı, yoksa hal yöneticisince yetkilendirilen bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz bir personel tarafından yerine getirilir ve kullanılır.

 

 • Hal müdürlüğünün Görevleri
 • Sebze haline giren araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kantara girişi sağlamak ve kayıt işlemlerinin yapılması.
 • Sebze ve Meyve cins, miktar ve fiyatlarını elektronik ortamda tutmak
 • Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamı sağlamak
 • Alt yapı ve çevre düzenlemelerinin kontrollerini sağlamak
 • Toptancı hal yönetimi kurmak
 • İşyerleriyle burada faaliyet gösteren üretici, komisyoncu ve tüccarlarla ilgili bilgileri sisteme kayıt etmek ve kayıt bilgilerini güncellemek, sisteme kayıtlılar için her birine dosya açmak
 • Toptancı halini işletmek, halin çalışma saatleri ve açılış ve kapanış saatlerini belirlemek

 

Hal Müdürlüğümüz  çarşı merkezinde bulunan yeri ve konumu 5957 sayılı Hal Yasasına uygun olmadığından, kapanma derecesine gelen eski halin, yeniden yasal normlara uygun hale getirilmek ve bu hususta Bitlis merkez Tatlıkaynak Köyü Mevkiinde yapılan yeni hal binasına 2017 yılı sonu ile 2018 yılının başı itibarıyla taşınması gerçekleşmiştir.

 

IMG_0148

 

Bu hususta, 5957 sayılı Hal Yasası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 51 adet dükkan kiraya çıkarılarak 26 dükkana iştirakçı katılıp komisyonculara kiralama işlemi yapılmıştır.

 

 • Hal binasında yasalar gereği bir takım düzenlemeler yapılmıştır, bunlardan;
 • İdari binanın düzenlenmesi yapıldı
 • Fiyat Panosu kuruldu.
 • Bilgi işlem sistemi kuruldu.
 • Hoparlör sistemi kuruldu.
 • Aydınlatma sistemi kuruldu.
 • Güvenlik kamerası kuruldu.
 • Giriş ve Çıkış güvenliği için bekçi kulübesi yapıldı.
 • Ağırlık ünitesi (kantar) kuruldu.
 • Otopark yapıldı.
 • Çevre düzenlemeleri yapıldı.
 • Yeni sebze hal binasının akan çatısı ve iç-dış boyalamaları yapıldı.

 

Personel Durumu

S. NO

ÜNVANI

 

1

Müdür

1

2

Uzman

1

3

Hizmet Alımı

6

 

TOPLAM

8

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

     Uğur YAĞIZ                                Veysi YAMAÇ                      Ülkü BALI DAĞ

Özel kalem Müdürü V.Yazı İşl. ve Kar. Müdürü V.          İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürü V.

 

 

   Memet ÇİÇEK                              Sertaç BUHAN                     Zekeriya URFAN

Su İşletme Müdürü                        Fen İşleri Müdürü V.        İmar ve Şehircilik Müdürü V.

 

 

Nazım ÖZDEMİR                                 Müfit DAĞ                                    Murat YILDIZ

Zabıta Müdürü V.                            Bilgi İşlem Müdürü      Temizlik İşleri Müdürü V.

 

 

Ecvet ÖZGÖK                                  Hüseyin ARAS                      Nazmi OLCAY

Destek Nizmetler Müdürü           Hukuk İşleri Müdürü V.             İtfaiye Müdürü V.     

 

 

         Behzat DAYAN                Tamer KİTAPÇIOĞLU               Vedat DUMAN

Kültür ve Sos. Hiz. Müdürü V.   Mezarlıklar Müdürü                   Veteriner Müdürü V.

 

 

Oktay GÜZELKAYA                                                                                                                    Hal Müdür V.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  .

 Ĭ

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi ve izlenmesi gerektiğiile ilgili tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının hazırlandığı ve 19.01.2018 tarih ve 41 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderildiği ancak 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi doğrultusundarevize edilerek uygulamaya konulması gerektiğini, Üst Yöneticiye raporlanarak bilgi verdiğimi beyan ederim.

10.03.2018

 

                                                                                                         

Enver AKYOL

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 Ĭ

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

21.03.2018

 

 

                                                                                                                      İsmail USTAOĞLU

                                                                                                                      Vali

                                                                                                                      Belediye Başkan V.