İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-06.02.2018

Yayın Tarihi : 2018-02-09 07:46:59

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 104 ada, 1 parsel, 628 ada 1, 2 ve 3 parseller, 778 ada, 1 parsel  779, ada, 1 parsel 780 ada, 1 parsel, 781 ada, 1 parsel, 782 ada, 1 parseller ile kapanan Kadastro yollarında Belediye adına ihdas  edilen geçici olarak parsel numarası verilen 9001 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010 nolu parsel ile yine geçici olarak parsel numarası verilen tescil harici yerlerden Maliye Hazinesi adına ihdas edilen 5001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, ve 8010  nolu parsellerde, 3194 sayılı imar kanunun 18’inci  Madde  ve 2981 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesinin bendlerine göre imar uygulaması teknik dosya ve askı ilan cetvelleri, Belediye Encümeninin 17.01.2018 günü oturumda detaylı bir şekilde görüşülmüş, bu konuda parsellerde, 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması askı ilan cetvelleri ve parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar uygulamasının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 06/02/2018 (Salı) - 07/03/2018(Çarşamba) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.