İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 09.03.2018 İlan Yazısı

Yayın Tarihi : 2018-03-09 10:54:08

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti şahıslara ait 693 ada, 1,2,3,10,11 ve 12  parsel 675 ada, 141 ve 63 parsel, 686 ada, 63,71,72 ve 85 parsel sayılı taşınmazlar meri imar planında konut alanı ve A-2 olarak yer almaktadır. Bahse konu  parsellerden 675 ada, 141 ve 63 parsel ile 686 ada, 63,71,72 parseller park alanı, 693 ada, 1,2,3,10,11 ve 12 parsel ile 686 ada 85 parsel ise konut+ticaret E:2.75 yen çok: 22.50 olarak imar planında tadilat yapılması, 696 adada bulunan 1 ve 12 parsellerde cephe alanı yoldan 6.5 metre 1.2 ve 3 parsellerde cephe alanı 5 metre 10,11 ve 12 parsellerde cephe alanı yoldan 10 metre çekme yapma koşulu ile imar planında tadilat yapılması imar Komisyonunca  uygun görülmüş olup,  bu husus  Belediye Meclisinin 01.03.2018 günü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve söz konusu taşınmazlarda yukarıda belirtilen şekilde imar planında tadilat yapılması ve  1 ay süre ile askıya çıkartılması uygun görülmüştür.

        Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 07/03/2018(Çarşamba) - 05/04/2018( Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.        İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 551 ada, 10 ve 17 parsel ile Yükseliş Mahallesinde bulunan 284 ada, 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 2981 sayılı gece kondu kanunu kapsamında ıslah imar planı yapılmak suretiyle imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosya üzerinde İmar Komisyonunca gerekli tetkik ve inceleme yapılmış ve imar planında tadilat yapılmasında her hangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir. Bu husus  Belediye Meclisinsin 01.03.2018 günü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve söz konusu  kanun kapsamında ıslah imar planı yapılmak suretiyle  imar planında tadilat yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

        Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 07/03/2018(Çarşamba) - 05/04/2018( Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 


İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 279 ada, 2 parsel  sayılı taşınmazın yanından geçen imar yolunun genişletilmesi amacıyla tadilat dosyası  Belediye İmar Komisyonu tarafından incelenmiş ve İmar Planında tadilat yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, tadilat dosyası Belediye Meclisinsin 01.03.2018 günü oturumunda detaylı bir şeklide görülmüş ve söz konusu taşınmazda imar yolunun genişletilmesi amacıyla imar planında tadilat yapılması Belediye Meclisince de uygun görülmüş, 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

        Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 07/03/2018(Çarşamba) - 05/04/2018( Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 921 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz İmar Planında konut alanı olarak yer almaktadır. Bahse konu alanda konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili Belediye İmar Komisyonu tarafından dosya üzerinde gerekli inceleme ve tetkik yapılmış ve plan tadilatı Komisyonca uygun görülmüştür. Bu husus Belediye Meclisinin 01.03.2018 günü oturumunda imar komisyonun uygun görüşleri doğrultusunda   konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

        Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 07/03/2018(Çarşamba) - 05/04/2018( Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.