İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.01.2018

Yayın Tarihi : 2018-01-11 07:18:15

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi TOKİ Mevkinde bulunan 1,2,3 ve 4’üncü Etap Konutlarına Doğalgaz dağıtım şebekesi tesisi kapsamında Doğalgaz verebilmek için 1 adet bölge regülatörünün tesis edeceği yer için imar planında tadilat yapılması talebi imar komisyonunca incelenmniş ve kamu yararı olduğundan Komisyonca uygun görülmüş, bu husu Belediye Meclisinin 03.01.2018 günü oturumda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve söz konusu taşınmazda imar plan tadilat yapılması Meclisce’de uygun görülmüştür, 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan  tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 10/01/2018 (Çarşamba) - 08/02/2018(Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.