İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-12.02.2018

Yayın Tarihi : 2018-02-12 11:01:32

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti şahıslara ait 686 ada, 56 parsel ile 695 ada, 1,2,3,4,13,14,15, ve 16 parsel sayılı taşınmazlar meri imar planında konut alanı A-2 olarak yer almakta olup, bahse konu parsellerde konut-ticaret olanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapılmış, kentsel dönüşüm projesi uygun olduğundan imar planında tadilat yapılması komisyonca uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinin 06.02.2018 günü oturumda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve söz konusu taşınmazda imar plan tadilat yapılması Meclisce’de uygun görülmüştür, 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan  tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/02/2018 (Pazartesi) - 13/03/2018(Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 625 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz kuzeyinde yer alan imar yolunun kaydırılarak imar planında tadilat yapılması talebini binaen, tadilat dosyası imar komisyonunca gerekli tetkik ve inceleme yapılmış, söz konusu taşınmazlarda ada formu düzenleneceğinden dolayı imar planında tadilat yapılması uygun görülmüş, bu husu Belediye Meclisinin 03.01.2018 günü oturumda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve söz konusu taşınmazda imar plan tadilat yapılması Meclisce’de uygun görülmüştür, 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan  tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/02/2018 (Pazartesi) - 13/02/2018(Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.