İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17.11.2017

Yayın Tarihi : 2017-11-22 08:45:00

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 612 ada, 1 ve 613 ada, 4 nolu parseller ile kapanan kadastro yollarından belediye adına ihdas edilen, geçici olarak parsel numarası verilen 9999nolu parsel 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde İmar Uygulaması yapılmış olup, buna dair   teknik dosyası Belediye Meclisinin 02.10.2017 günü oturumda detaylı bir şekilde görülmüş, belirtilen şekilde İmar Plan Tadilatı yapılması 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek 1. Maddesi ile ortaklığın giderilmesi için askı ilan cetvelleri ve parselasyon planınnın 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

 

 

            Yukarıda belirtilen parsel ve mahallerde imar plan tadilatı yapılmış olup, 17/11/2017 (Cuma) - 18/12/2017(Pazartesi))  tarihleri arasında Belediye ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.