İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 23/05/2018

Yayın Tarihi : 2018-05-23 11:39:33

İlimiz Merkez Şemsi Bitlis  ( Devrim) Mahallesinde bulunan  189 ada, 3 ve 5 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Dini Tesis alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili Belediye İmar Komisyonu tarafından dosya üzerinde gerekli inceleme ve tetkik yapılmış ve plan tadilatı Komisyonca uygun görülmüştür. Bu husus Belediye Meclisinin 02.05.2018 günlü oturumunda  detaylı bir şekilde görülmüş söz konusu mevkide bulunan taşınmaz üzerinde İmar Planında dini tesis alanı olarak Belediye Meclisince uygun görülmüş ve  1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.        Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar Planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 15.05.2018 ( Salı ) - 13.06.2018 ( Çarşamba ) tarihleri arasında ilan hususunu tensiplerinize arz ederim.