İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24.01.2018

Yayın Tarihi : 2018-01-25 05:49:37

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 621 ada, 1, 2 ve 8 nolu parsel ile kapamam Kadastro yollarında Belediye adına tahsis edilen ve geçici olarak parsel numarası verilen 9998 ve 9999 nolu parsel ile yine kapanan park alanlarından Belediye adına ihdas edilen 9996 ve 9997 nolu parsellerde, 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulaması teknik dosya ve askı ilan cetveli görülmüş olup, 9996, 9997, 9999 parseller ile 621 ada, 1, 2 ve 8 ve 62 ada, 7 nolu parsellerde, Belediye Encümeninin 17.01.2018 günü oturumda detaylı bir şekilde görüşülmüş, bu konuda parsellerde, 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması askı ilan cetvelleri ve parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar uygulamasının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 24/01/2018 (Çarşamba) - 22/02/2018(Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.