Meclis Kararları

Yayın Tarihi : 2017-08-11 12:42:11

6758 sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 20 ve 31. maddesi gereğince 2017 Yılı AĞUSTOS Ayı olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

TARİHİ

NOSU

ÖZETİ

01.08.2017

52

2017 yılı içersinde uygulanmak üzere İmar Planı Revizyon katılım ücret tarifelerinin tespit edilmesine karar verildi.

01.08.2017

53

Atatürk Mahallesinde bulunan mülkiyeti Saniye AKTAY’a ait 479,03 m2’lik taşınmazın Kamulaştırılması Belediye Meclisince kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

54

İlimiz Merkez Zeydan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 492 ada, 26 parsel ve 160 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi Belediye Meclisince kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

55

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 64 parsel park alanı, 675 ada, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 parseller ise konut + ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

56

ilimiz Merkez Atatürk Mahallesi (Batarya Kavşağı) Hüsrevpaşa ve Beşminare Mahallesinde yapılan kısmı revizyon İmar Planı alanlarında 18. Madde uygulaması yapılması oy birliği ile kabul edilerek karar verildi.

01.08.2017

57

İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait 60 ada, 4 nolu taşınmazda imar Plan değişikliğinin yapılması hakkındaki dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

58

İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi (Batarya Kavşağı) Hüsrevpaşa ve Beşminare Mahallelerinde yapılan kısmı revizyon İmar Planına askı süresi içersinde itiraz eden 14 vatandaşın itirazlarının değerlendirilmesi bakımından dilekçelerin İmar Komisyonuna havale edilmesi Belediye Meclisince uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

59

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 575 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa çıkarılması veya kiralanması ile tranpa (takas) kat karşılığı satışı veya kat karşılığı verilmesi konusunda Belediye Başkan Vekili İsmail USTAOĞLU’na yetki verilmesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

yy"”"

60

/İS,.

1- İlimiz Merkez Yam Köyünde bulunan 117 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen İmar Plan tadilat dosyasının incelenmesi sonucu gerekli kurum görüşü olmadığından, Meclis gündeminden düşürülmesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

  1. İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hâzineye ait 929 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyada kurum görüşü eksik olduğundan bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi kabul edilerek oy birliği ile karar veridi.
  2. İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sabri YEŞİL’e ait 272 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz İmar Planında konut alanı ve İmar yolu olarak yer aldığı, söz konusu alanda İmar yolu düzenlenerek İmar Planında tadilat yapılması kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

01.08.2017

61

İlimiz İçmesuyu İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 30.000.000-(otuzmilyon)TL. Kredi talep edilmesine ve Kredi ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkan Vekili İsmail USTAOĞLU’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.