2017 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Yayın Tarihi : 2017-11-13 06:01:18

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

01.11.2017

 

72

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin ARAS’a Belediye Başkanının almış olduğu ödeneğin 2/3 oranında aylık ödenek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

01.11.2017

73

1- İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 4 nolu taşınmazda İmar Yolu açılmak üzere İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

2-  İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 929 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tadilat dosyasında kurum görüşü olmaması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde kalan Değirmenaltı Köyünün, mücavir alan sınırlarından çıkartılması hakkındaki tadilat dosyası üzerinde yapılan görüşme sonucunda,

Belediye sınırlarının daralacağından dolayı tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 718 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın yanından geçen yolun eğimine göre yeniden düzeltilerek İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın incelenmesi sonucu kurum görüşü olumsuz olmasından dolayı konunun Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

01.11.2017

74

Belediye Meclisi’nin 07.07.2014 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmeliğin, mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10.11.2017

75

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi Belediye Meclisinde görüşülerek, Bütçenin 76.840.000,00 TL. olarak belirlenmesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

 

10.11.2017

76

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesinin Birimler arasında 200.000,00 TL’lik aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.