2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Yayın Tarihi : 2018-01-10 08:41:24

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

03.01.2018

 

1

İlimizde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

03.01.2018

2

İnşaat Mühendisi GÖKHAN ÖZTÜRK, Şehir Plancısı Naim ŞİPALLİ, Mühendis Sefa SERDAR, Su Ürünleri Mühendisi Serdar KARA’nın tam zamanlı, Avukat Fevzi GÜZELTAŞ’ın ise kısmi zamanlı Sözleşmeli personel olarak 2018 yılı içersinde çalıştırılmaları ile Kanunların ön gördüğü miktarda aylık ücret ödenmesine karar verildi.

 

03.01.2018

3

2018 yılı içersinde uygulanmak üzere su ücret tarifelerinin yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

03.01.2018

4

1-İlimiz Beşminare Mahallesi TOKİ mevkiinde bulunan 1,2,3 ve

4’ncü Etap Konutlarına Doğalgaz dağıtım şebekesi tesisi kapsamında Doğalgaz verilmesi için 1 adet bölge regülatörünün tesis edileceği yer için İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- İlimiz Beşminare ve Hüsrevpaşa Mahallelerine Doğalgaz dağıtım şebekesi tesisi kapsamında Doğalgaz verilmesi için 1 adet bölge regülatörünün tesis edileceği yer için İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi

3- İlimiz Sekizağustos Mahallesinde bulunan 258 ada, 60 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen İmar Plan tadilatının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

4- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1,2,3,4,13,14,15 ve 16 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, 686 ada, 56 parsel park alanı olarak yapılması istenilen İmar Plan tadilatının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

5- İlimiz Şemsi Bitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan 169 ada, 1, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen İmar Plan tadilatının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

6- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 625 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen İmar Plan tadilatının bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

 

   

 

 

 

03.01.2018

5

İlimiz Merkezden; Yeni Sanayi, Tatlı Kaynak Köyü ve Hal Binası güzergahlarına 8 araçlık kitle taşımacılık tattının konulması ile bu hatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkartılmasına karar verildi.

03.01.2018

6

2018 yılı içersinde Belediyemizde çalışmakta olan Memurlara ödenmek üzere sosyal denge ücretinin tespiti, sözleşmesinin yapılması ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.