2017 YILI MECLİS KARARLARI

Yayın Tarihi : 2017-10-12 05:59:09

 

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

02.10.2017

 

65

İlimizi muhtelif Mahallelerinde bulunan taşınmazların Gecekondu Kanunu kapsamına Islah İmar Planı yapılacağından, Listede belirtilen parsellere ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Plan tadilatının yapılmasına karar verildi.

02.10.2017

66

İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 718 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere, dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

02.10.2017

67

1- İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 60 ada, 4 nolu parselin İmar Planına tadilat yapılarak İlköğretim tesis alanı ve Ortaöğretim tesis alanına dönüştürülmesine karar verildi.

2- İlimiz Saray Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 929 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

3- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 886 ada, 82 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılmasında  kamu zararı olması nedeniyle işlemden kaldırılmasına karar verildi.

4- Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde kalan Değirmenaltı Köyünün, mücavir alan sınırlarından çıkartılması hakkındaki tadilat dosyasının ileriki Meclis toplantılarında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

5- İlimiz Şemsi Bitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan 185 ada, 12 sayılı parselde İmar yolu yapılması için İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

02.10.2017

68

1 Adet Zabıta Komiser Kadrosunun yeniden ihdas edilmesine karar verildi.

02.10.2017

69

İlimiz Atatürk  Mahallesinde bulunan 36 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere, dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

02.10.2017

70

Mühendis Serdar KARA’nın 17.10.2017 tarihinden itibaren Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmasına karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.