2018 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

Yayın Tarihi : 2018-09-10 08:15:28

 

 6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2018 Yılı EYLÜL Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

04.09.2018

47

 

1-İlimiz Merkez Atatürk  Mahallesinde bulunan 313 ada, 9 parsel ile İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan  971 ada,  6, 7, 8 ve 9 parsel  nolu taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılmasına dair dosyaların bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 257 ada, 8 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan yapıların kat adedi ve park alanları korunmak koşuluyla yeni plana göre İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 675 ada, 208 nolu taşınmazda İmar Planında Konut alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 686 ada, 82 nolu taşınmazda İmar Planında Konut alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

04.09.2018

48

İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 362 m2’lik alanda İmar Planında Ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere; tadilat dosyasının Belediye İmar Komisyonuna havale dilmesine karar verildi.

 

 

 

04.09.2018

49

İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 44 adet taşınmazın 2886 sayılı Yasa kapsamında satışa çıkarılmasına karar verildi.

 

                                                                               Halkımıza ilanen duyurulur.