2018 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Yayın Tarihi : 2018-11-20 07:23:20

 

 6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2018 Yılı KASIM Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

12.11.2018

55

 

1-İlimiz Merkez Hersan  Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 362 M2’lik taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki tadilat dosyasında DSİ Kurum görüşü mevcut olmadığından bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 812 ada, 7 parsel üzerinde 112 Acil servis binası yapılmak üzere İmar Planında E: 1.20, Yençok: 18.50 olarak İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme Belediye İmar Komisyonu tarafından yapılmış olup, herhangi bir sakınca olmadığı görüldüğünden, konu Belediye Meclisincede incelenmiş ve söz konusu taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 706 ada, 1   parsellin çekme sınırlarında İmar Planında tadilat tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme Belediye İmar Komisyonu tarafından yapılmış olup, herhangi bir sakınca olmadığı görüldüğünden, konu Belediye Meclisincede incelenmiş ve söz konusu taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.

 

4-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 9 ve 10  parseller üzerinde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde detaylı bir şekilde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere Tadilat Dosyasının tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

5-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 733 ada, 1  parselde park alanının genişletilmesi için İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapılmış olup, herhangi bir sakınca olmadığı görüldüğünden, konu Belediye Meclisincede incelenmiş ve söz konusu taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.

 

 

12.11.2018

56

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 19 adet muhtelif yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi çerçevesinde satışa çıkarılmasına karar verildi.

 

12.11.2018

57

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 30   parselde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

14.11.2018

58

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe kararnamesi ile Birim Bütçelerinin toplamı olan 85.000.000,00TL.olarak kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                            Halkımıza ilanen duyurulur.