2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARI

Yayın Tarihi : 2018-12-10 13:20:09

 6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2018 Yılı ARALIK Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

04.12.2018

59

 

 

1-İlimiz Merkez Hersan  Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 362 M2’lik taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki tadilat dosyasında DSİ Kurum görüşü olumsuz olması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 30 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki tadilat dosyasında Kurum görüşü olumsuz olması nedeniyle Tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan ve imar yoluna denk gelen 36 ada, 9 ve 10  parsellerde  İmar Planında tadilat yapılması uygun olmayacağından Tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

 

 

 

 

04.12.2018

60

 

2019 yılında uygulanmak üzere Belediye Gelir Tarifeleri yeniden tespit edilerek oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2018

61

Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinin bazı birimler arası ihtiyaca binaen toplam 11.980.000,00TL’lik aktarma yapılmasına karar verildi.

 

04.12.2018

62

İnşaat Mühendisi Gökhan ÖZTÜRK, Şehir Plancısı Naim ŞİPALLİ, Mühendis Sefa SERDAR, Su Ürünleri Mühendisi Serdar KARA’nın tam zamanlı, Avukat Fevzi GÜZELTAŞ’ın ise kısmı zamanlı sözleşmeli personel olarak 2019 yılındada çalıştırılmalarına ve kanunların belirtmiş olduğu meblağ üzerinden maaşlarının ödenmesine karar verildi.

 

 

 

04.12.2018

63

1 -İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 872 ada, 3, 4,5 parsel ve 873 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda E:1.75, Yençok 21.50, ve 873 ada, 1 parselin park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Şemsi Bitlis Mahallesinde bulunan 183 ada, 24 ve 11 parsel sayılı taşınmazlarda imar yolunun kaydırılarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 589 ada, 9  parsel sayılı taşınmazda E:2.05 olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 986 ada, 3 ve 4 nolu  parseller ile 987 ada 1 ve 10 nolu parsellerde A-2 konut alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

04.12.2018

64

Belediyemiz harcamalarında kullanılmak üzere İLBANK A.Ş’den 1.800.000,00TL.nakit kredi talebinde bulunulması ile bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkan Vekili Sayın Oktay ÇAĞATAY’a yetki verilmesine karar verildi.

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                            Halkımıza ilanen duyurulur.