2019 Yılı MART Ayı Olağan Meclis toplantı

Yayın Tarihi : 2019-03-07 13:00:59

 

 6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2019 Yılı MART Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

04.03.2019

13

 

 

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa   Mahallesinde bulunan 672 ada, 48 parsel sayılı taşınmaz ve çevresine 7 metrelik imar yolu açılması için İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülerek oy birliği ile  karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 760 ada, 1-3-4 ve 5 parsel, 672 ada, 20 parsel ve 699 ada, 1-2-3-5-6-7-9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda Plan Revizyonunun yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 551 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Düğün Salonu yapılmak üzere A-2 konut+ticaret alanı, E: 0.70 ve park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülerek oy birliği ile  karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 10 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 01BR-10 Bölge Regülatörü tesis edilmek üzere İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar veridi.

 

5- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 48 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda A-2 konut+ticaret ve park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

6- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 700 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın batısından geçen 10 metrelik taşıt yolunun korunmak koşuluyla 1 metre yolun sağa kaydırılması için İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

04.03.2019

14

 

İlimiz Kanalizasyon ve İçme suyu şebeke inşaatında kullanılmak üzere SUKAP kapsamında İller Bankası A.Ş.den 39.559.174,78 TL. Kredi  temin edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

04.03.2019

15

Belediyemize ait 13 AAC 735 Plaka nolu Nissan marka 4*4 Pick-Up aracın İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi.

                                                                                                         Halkımıza ilanen duyurulur.

 
 
 
 
YanıtlaYönlendir