2019 Yılı OCAK ayında yapılan Olağan Meclis toplantısı

Yayın Tarihi : 2019-01-14 08:45:36

      

 

 

 

 6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2019 Yılı OCAK Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

04.01.2019

1

 

 

1-İlimiz Merkez Taş  Mahallesinde bulunan 986 ada, 3 ve 4 parsel ile 987 ada, 1 ve 10 parseller arasında bulunan tapu tahsisli taşınmazlarda park alanı olan kısımda A-2 olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 872 ada, 3-4-5 parsel ve 873 ada, 1 parselde E: 1.75 olarak İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülmediğinden Tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 589 ada, 9 parselde E: 2.05 olarak İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülmediğinden Tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Şemsi Bitlis Mahallesinde bulunan 184 ada, 24 ve 11 parsel sayılı taşınmazlarda mevcut İmar Yolunun kaydırılması suretiyle İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisince uygun görülerek karar verildi.

 

 

 

 

04.01.2019

2

 

İlimiz Kanalizasyon hattı ve İçme Suyu Şebeke hattı işinde kullanılmak üzere İLBANK A.Ş. den 39.559.174,78 Kredi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

04.01.2019

3

Belediyemizin 2018 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesp ve kayıt işlemlerinin denetiminin yapılması bakımından Denetim Komisyonunun Belediye Encümeninden oluşmasına karar verildi.

04.01.2019

4

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 551 ada, 124 parsel sayılı taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Belediyemiz borçlarına karşılık Takas edilmesine karar verildi.

 

 

 

04.01.2019

5

Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan Zabıta ve İtfaiye Personellerine 2019 yılı içersinde 337,50 TL. aylık fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

04.01.2019

6

 

1 -İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 700 ada, 1 sayılı taşınmazda 10 m2’lik İmar yolunun 7 metre olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 48 ada, 5 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Muştakbaba Mahallesinde bulunan 444 ada, 12  parsel sayılı taşınmazda İmar Yolunun kaydırılması suretiyle İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 16- 17 ve 18 nolu  parsellerde ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                            Halkımıza ilanen duyurulur.