Meclis Kararları 2018 /HAZİRAN

Yayın Tarihi : 2018-06-19 10:50:36

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

06.062018

36

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 16, 17 ve18 nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması Plan İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeniyle gündemden düşürülmesi uygun görülerek karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 542 ada, 14,  nolu parsellerde Konut + Ticaret E: 1.50, Yençok 21.50 (7 Kat) ve Park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 13 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması Plan İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeniyle gündemden düşürülmesi uygun görülerek karar verildi.

 

4-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 36 ada, 37 parsel sayılı taşınmazda Yurt Alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

5-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 48 ada, 5 parsel taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi uygun görülerek karar verildi.

 

6- İlimiz Merkez Yolyazı Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 136 ada, 3 nolu taşınmazın ekonomiye kazandırılması bakımından Ticaret, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak İmar Planında tadilat yapılması uygun görülerek karar verildi.

06.06.2018

37

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği kabul edilerek karar verildi.

   06.06.2018

38

2015 tarihinde Belediyemiz tarafından Vakıflar Bankasından alınan Krediye karşılık İpotek olarak gösterilen 551 ada, 1 nolu taşınmaza Belediyemizin ihtiyacının olması nedeniyle, bu taşınmaz üzerindeki İpotekin kaldırılması ile yerine Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 961 ada, 1 nolu taşınmazın İpotek olarak gösterilmesine karar verildi. 

   06.06.2018

39

İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 686 ada, 86 parsel sayılı 522,79 m2’lik  gayrimenkullün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde satışının yapılmasına karar verildi.

06.06.2018

40

Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak amacıyla İLBANK A.Ş’den 5.500.000,00 TL. Kredi talep edilmesine karar verildi.

06.06.2018

41

1-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 22 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 67 ada, 22, 23 ve 26 nolu parselde İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Tekel Tütün Fabrikası adıyla anılan taşınmazın İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

4- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 133 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

5- İlimiz Şemsibitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan 169 ada, 1-11 ve 12 parsellerde  İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

 

     

 

 

                                                                               Halkımıza ilanen duyurulur.