Meclis Kararları 2018 /MAYIS

Yayın Tarihi : 2018-05-11 05:25:04

 

        6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2018 Yılı MAYIS Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

02.05.2018

 

29

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider kesin hesapları incelenerek oy birliği ile karar verildi.

 

02.05.2018

30

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 16, 17 ve18 nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 542 ada, 14,  nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 13 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 37 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

5-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 555 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılmasında Plan İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeniyle gündemden düşürülmesine karar verildi.

6-İlimiz Merkez Şemsibitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan 479 ada, 3 ve 5 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında Dini Tesis alanı olarak tadilat yapılmasına karar verildi.

7- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 779 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılmasında Plan İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeniyle gündemden düşürülmesine karar verildi.

 

02.05.2018

31

Belediyemiz tarafından 2018 yılı yapılacak olan Bitlis İli Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında, proje maliyetinin % 25’lik kısmına denk gelen 1.687.500,00TL’nin Belediyemiz tarafından karşılanmasına oy birliği karar verildi.

   02.05.2018

32

Belediyemiz tarafından Şehiriçinde yapılan Sokak Sağlıklaştırma projesi çalışması içersinde kalan 17 araçlık park metre uygulamasında tahakkuk eden meblağın iptal edilmesine karar verildi.

   02.05.2018

33

İlimiz genelinde Belediye mücavir alan sınırlarının yeniden düzeltilmesine karar verildi.

02.05.2018

34

İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sani ÜMÜT’e ait 112 ada, 107 parsel nolu taşınmazdan park bölgesinde bulunan 190,64 m2’lik kısmın kamu yararında kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verildi.

02.05.2018

35

1-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 48 ada, 5 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2- İlimiz Merkez Yolyazı Köyünde  bulunan mülkiyeti Hazineye ait 136 ada, 3 nolu parselde İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

     

 

 

                                                                               Halkımıza ilanen duyurulur.