Meclis Kararları 2018 /NİSAN

Yayın Tarihi : 2018-04-11 07:53:04

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

02.04.2018

 

21

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrardan görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 442 ada, 17  nolu parselde İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosyanın tekrardan görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

02.04.2018

22

İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 13 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması talebi ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

02.04.2018

23

2018 yılı Belediye Faaliyet Raporu kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

   02.04.2018

24

2017 yılı Belediye gelir ve giderleri ile muhasebe kayıt ve işlemleri Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 günlü oturumunda görüşülerek karara bağlanmıştır.   

   02.04.2018

25

İller Bankası tarafından ihalesi yapılan Su ve Kanalizasyon hatlarının kademe hat değişikliklerinde Hüseyin ARAS, Mehmet ÇİÇEK ve Sertaç BUHAN’ın yetkili kılınmalarına karar verildi .

02.04.2018

26

Mülkiyeti Belediyemize ait eski Sinema binası adıyla anılan binanın 2 yıl süreyle (BİSİAD)a tahsis edilmesine karar verildi.

02.04.2018

27

Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantılarına katılmak üzere Başkan Yardımcısı Hüseyin ARAS ile Yazı İşleri Müdür Vekili Veysi YAMAÇ’ın görevlendirilmesine karar verildi.

02.04.2018

28

1-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 37 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2- İlimiz Beeşminare Mahallesinde bulunan 555 ada, 4 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3- İlimiz Şemsibitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan 479 ada, 3 ve 5 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 779 ada, 4 parsel de İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.