Meclis Kararları 2018 /ŞUBAT

Yayın Tarihi : 2018-02-13 12:12:24

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

06.02.2018

 

7

1-İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan 258 ada, 60 sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hususu görüşülmüş olup, İlimiz Şehir Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden Plan yapılacağından, tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

2- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 686 ada, 56 parsel ile 695 ada, 1,2,3,4,13,14,15 ve 16 sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

3- İlimiz Merkez Devrim Mahallesinde bulunan 169 ada, 1,11 ve 12 sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması hususu görüşülmüş olup, İlimiz Şehir Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden Plan yapılacağından, tadilat dosyasının Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.

4- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan  625 ada, 1 parsel   sayılı taşınmazda ada formu düzeleceğinden  İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

06.02.2018

8

İlimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan 4 adet İmar Planında tadilat yapılması talebi ile ilgili dosyaların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

06.02.2018

9

2018 yılı içersinde uygulanmak üzere Toplu taşıma  ücret tarifelerinin yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

   06.02.2018

10

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerine 2018 yılı içersinde 312,00 TL. fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

  

   06.02.2018

11

Belediyemiz tarafından işleme alınan 150 araçlık parkmetre tahakkukunun iptal edilmesine karar verildi.

06.02.2018

12

İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan 258 ada, 51 parsel mera vasıflı ve dava konusu olan taşınmazdan Bitlis Maliye Hazinesi ile karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak sulhen çözülmesine karar verildi.

06.02.2018

13

Belediyemiz ile Yedi Başak Tekstil arasında dava konusu olan 2015 yılı su tahakkukunun yeniden tespit edilmesine karar verildi.   

06.02.2018

14

2981 sayılı Yasa kapsamında bulunan ve hak sahibi olarak Tapu Tahsis Belgesi alan şahısların bu alanlarının ıslah imar planı olarak kabul edilmesine karar verildi.

06.02.2018

15

2018 yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Bütçesinden 700.000,00TL. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Bütçesine aktarılmasına karar verildi.