Meclis Kararları 2018 /TEMMUZ

Yayın Tarihi : 2018-07-23 12:22:50

 

        6758 sayılı Kanunun 34’ncü Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ve 31’inci maddesi gereğince 2018 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

02.07.2018

42

1-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 48 ada, 5 nolu parsellerde İmar Planında tadilat yapılması Plan İlke ve Esaslarına aykırı olması nedeniyle gündemden düşürülmesi uygun görülerek karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 1134 M2 yüzölçümlü 313 ada, 22,  nolu parselde Emniyet Hizmet  alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

3-İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 67 ada, 22-23 26 nolu parseller ile civarında bulunan taşınmazlarda Ticaret Alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

4-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize  ait Eski Tekel Tütün Fabrikası adıyla anılan taşınmazın Konut Alanı ve Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak   İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

 

5-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi 133 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin civarında bulunan İmar Yolu ve Ticari Alan olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

   

6- 7- İlimiz Merkez Şemsibitlis (Devrim) Mahallesinde bulunan  169 ada, 1-11 ve 12 nolu Parsellerde İmar Yolu, Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına karar verildi.

02.07.2018

43

İlimiz İçmesuyu İnşaatında kullanılmak üzere İlller Bankası A.Ş.den 19.000.000,00TL. ek kredi kullanılması ile bu konulardaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkan Vekili İsmail USTAOĞLU’na yetki verilmesine karar verildi.

   02.07.2018

44

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere Memduh KINAY, Veysi YAMAÇ, Enver AKYOL, Sertaç BUHAN ve Naim ŞİPALLİ’nin Asil Üye olarak görevlendirilmelerine karar verildi.

 

 

                                                                               Halkımıza ilanen duyurulur.