BİTLİS 
BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
Telefon :  0 (434) 228 63 10 - 11 - 12  Fax : 0 (434) 228 63 13
Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı  Belediye  Sarayı  No:84    Merkez / Bitlis
Bitlis  Belediye Başkanlığı  Bilgi işlem Müdürlüğü
Telif Hakkı Saklıdır.
©
VİZYON

Bitlis’imizin  tarihi , kültürü,  sosyal ruhuyla bütünleşmiş  ekonomisi  yapısı , sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak BİTLİS’imizi gelecek nesillere miras bırakan, her bireyimizin  yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve yenilenen bir BİTLİS

MİSYON

BİTLİS’imizde yaşayan herkesin Çağdaş kent bilinciyle kentsel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Markalaşan Belediyecilik anlayışımızla örnek bir İl olmak ve Belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek sürdürmek.

İLKELERİMİZ

Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik

Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine Sürdürülebilirlik esası ile hareket

Kalite

Liderlik