BİTLİS 
BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
Telefon :  0 (434) 228 63 10 - 11 - 12  Fax : 0 (434) 228 63 13
Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı  Belediye  Sarayı  No:84    Merkez / Bitlis
Bitlis  Belediye Başkanlığı  Bilgi işlem Müdürlüğü
Telif Hakkı Saklıdır.
©
KURUM ADI   TELEFON NUMARASI FAKS  NUMARASI E-MAİL  ADRESİ
   Bitlis Valiliği
Vali 0434 226 5000-01      444 13 01    0 434 226 50 10 bitlis@bitlis.gov.tr
Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 0 434 226 50 00     0 434 226 50 01    0 434 226 50 10  
Vali  Yardımcıları  Sekreterliği 444 13 01    0 434 226 50 04  
İl Yazı İşleri Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1161   0 434 226 50 04  
İl İdare Kurulu Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1096   0 434 226 50 04  
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1110   0 434 226 50 04  
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1050   0 434 226 50 04  
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1097   0 434 226 50 04  
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1054   0 434 226 50 04  
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1067   0 434 226 50 04  
İl Dernekler Müdürlüğü 0 434 226 69 21   0 434 226 50 04  
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 0 434 226 62 09    0 434 226 62 08  
İl Dernekler Müdürlüğü 444 13 01     Dahili  1161   0 434 226 50 04  
  Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Eren Ünv. Rektörlüğü 0 (434) 222 00 00 0 (434) 222 01 01 info@beu.edu.tr
Özel Kalem 0 (434) 228 52 73 0 (434) 228 52 81 ozelkalem@beu.edu.tr
Fen-Edebiyat Fakültesi 0 (434) 228 33 55 0 (434) 228 33 56  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 (434) 228 33 66 0 (434) 228 33 67  
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 0 (434) 228 33 77 0 (434) 228 33 78  
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 (434) 228 33 69 0 (434) 228 31 15  
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 (434) 228 33 11 0 (434) 228 31 15  
Kanık Turizm ve Otel İ.YO 0 (434) 228 40 89 0 (434) 228 40 89  
Bitlis Sağlık YO 0 (434) 228 50 05 0 (434) 228 50 06  
Adilcevaz MYO 0 (434) 311 26 40 0 (434) 311 26 41  
Ahlat MYO 0 (434) 412 40 89 0 (434) 412 40 90  
Teknik Bilimler MYO 0 (434) 228 50 01 0 (434) 228 50 03  
Sosyal Bilimler MYO 0 (434) 228 50 01 0 (434) 228 50 02  
Bitlis Sağlık Hizm. MYO 0 (434) 228 50 45 0 (434) 228 50 45  
Hizan MYO 0 (434) 228 31 27 0 (434) 228 31 28  
Tatvan MYO 0 (434) 825 17 60 0 (434) 825 17 61  
Bitlis İl Özel İdaresi
Santral 0 (434) 228 76 00 0 (434) 228 76 10  
İl Genel Meclis Başkanlığı 0 (434) 226 59 20   0 (434) 226 59 22 0 (434) 226 59 25  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Santral 0 (434) 226 63 51 0 (434) 226 86 36   bitlis@csb.gov.tr
Müdür Yardımcıları 0 (434)226 63 53 0 (434) 226 86 36  
İnsan Kay.ve Destek Hiz. Şube Müdürlüğü 0 (434)226 63 53 0 (434) 226 86 36  
Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0 (434) 226 86 36 0 (434) 226 86 36  
Tapu Müdürlüğü 0 (434) 280 10 16 0 (434) 226 62 06 bitlis-tsm@tkgm.gov.tr
Kadastro Müdürlüğü 0 (434) 226 91 44 0 (434) 226 97 28 bitlis-km@tkgm.gov.tr
Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sekreterlik  Santral 0 (434) 246 84 40 0 (434) 246 84 39 khb.13@saglik.gov.tr
İnsan Kaynakları Birimi Dahili  1961 - 1964 - 1963    
Eğitim, Çalışan Hakları, Hasta Hakları, Basın İletişim Birimi Dahili-2137     
Bilgi-İşlem Birimi Dahili-2085    
Disiplin Birimi (Hukuk Sorumlusu) Dahili -2077      
İhtiyaç Tespit Birimi ve BİMER Birimi Dahili-2077    
Evrak Kayıt Birimi Dahili-1957    
Arşiv Birimi Dahili-1946       
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 0 (434) 226 53 07  -  0 (434) 226 53 09   0 (434) 226 53 06  
Bitlis Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 0 (434) 226 53 07  -  0 (434) 226 53 09   0 (434) 226 65 07  
Bitlis Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 0 (434) 246 89 17   0 (434) 246 89 16  
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 0 (434) 827 85 44   0 (434) 827 85 45  
Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 0 (434) 311 34 74   0 (434) 311 34 76  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 0 (434) 226 65 58   0 (434) 226 65 57 stmbitlisil@sanayi.gov.tr
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 0 (434) 226 37 40    0 (434) 226 37 41  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü
SGK İl Müdürlüğü 0 ( 434) 226 66 01 - 0 (434) 226 66 02
0 (434)  226 83 18
   0 (434) 226 66 03 bitlissgim@sgk.gov.tr
İş Kurumu İl Müdürlüğü 0 (434) 228 70 61    0 (434) 228 71 89 bitlis@iskur.gov.tr
Ahlat Sosyal Güvenlik Merkezi 0 (434) 412 54 74    0 (434) 412 54 85 ahlatsgm@sgk.gov.tr
Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi 0 (434) 828 03 90  - 0 (434) 828 03 93    0 (434) 828 03 92 tatvansgm@sgk.gov.tr
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü   0 (434) 226 63 60    0 (434) 226 63 55 bitlis@gsb.gov.tr
  Bitlis  Gençlik  Merkezi   0 (434) 226 00 64   0 (434) 226 00 64 bitlisgm@gsb.gov.tr
Tatvan  Gençlik  Merkezi   0 (434) 827 65 33   bitlistatvangm@gsb.gov.tr
Hizan  Gençlik  Merkezi   0 (434) 611 28 78   bitlishizangm@gsb.gov.tr
KYK İl Müdürlüğü      
Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Yurdu Müdürlüğü   0 (434) 246 89 38  -  0 (434) 246 89 39    
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Müdürü   0 (434) 228 30 43