EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yayın Tarihi : 2017-08-21 12:47:53

E- DEVLET PROJESİ İLE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ VE MUHTARLIKDAN EVRAK İSTENMEYECEKTİR.
1-MÜRACAAT 
a) Müracaat için evlenecek çiftlerden birinin Bitlis İlinde ikamet etmesi ve Adres kayıt sisteminde 
kayıtlı olması gerekmektedir .
b) Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte müracaat etmeleri esastır. (Fotoğrafsız, T.C. 
No’ su olmayan ve 10 yılı geçmiş nüfus cüzdanları kabul edilmez.)
c) Evlenecek çiftlerin bilgisayar ortamında T.C. Kimlik numaralarından kayıtlara girilerek adres ve Nüfus 
cüzdanı bilgileri doğrulandıktan sonra sağlık raporu çıktısı verilerek Çiftler Aile Hekiminden sağlık raporlarını alacaklardır.
d) Çiftlerden birinin Adres Kayıt Sisteminde İkametgah Adresi İlçemizde ise bulunduğu İl ve İlçe Sağlık Kuruluşlarından almış oldukları evlilik işlemlerine ait sağlık raporları ilede birlikte müreceat edebileceklerdir.
e) Evlenecek çiftler Aile Hekiminden almış oldukları onaylı sağlık raporu ile birlikte,  4’ er adet vesikalık 
fotoğraf , (son 6 ay içinde çekilmiş) ile birlikte dosya açtırmak ve randevu almak üzere birlikte müracaat 
etmeleri gerekmektedir.
f) Evlenecek Çiftler ilimiz dışında ikamet etmekte ise oturduğu yer ve Adreslerinin kayıtlı olduğu İl, İlçe  
Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek Evlenme izin belgesi alması gerekmektedir .
g) Bayanlar boşandıktan veya dul kaldıktan sonra 10 ay içerisinde evlenemezler. Evlenmek isteyenler  Aile 
mahkemelerinden “iddet müddeti kaldırma kararını’’alarak müracaat esnasında getirmek zorundadırlar.
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Avrupa Birliği üyesi olan Ülkelerin (Almanya-Avusturya-İspanya-İtalya-Lüksemburg-Hollanda-
Portekiz-İsviçre) vatandaşı olduğu ülkelerinden  “ Çok Dilli Belge” almaları gerekmektedir. 
Diğer ülke vatandaşlarının ise Evlilik için belge alması gerekmektedir. Almış oldukları belgede Anne 
adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi almaları gerekmektedir .
Bu belgeleri Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Daire Başkanlığı veya İstanbul Valiliği İl Hukuk işleri  
Müdürlüğüne Türkçe tercümesi yaptırılarak Tasdik  (Apostil ) ettirilecektir. 
Yabancı uyruklu vatandaşların Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getirmesi 
zorunludur.
Çifte uyruklu vatandaşların  ise T.C. vatandaşı olarak Nüfus Cüzdanları ile müracaat ederek Türk 
vatandaşı olarak işlem yapılmaktadır.