04.06.2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
17 Haziran 2021
03.08.2021 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
27 Ağustos 2021

01.07.2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ööööö 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 01.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Temmuz Ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
 

01.07.2021

 

55

1-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 39 ve 24 parsel sayılı taşınmazlarda kamu yararı göz önünde bulundurularak 7 metrelik yaya yolu geçecek şekilde imar planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Sekiz Ağustos Mahallesinde bulunan 257 ada, 12 parsel ve 1038 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan mevcut imar yolunun kaydırılarak 7 metrelik imar yolu ve konut alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

01.07.2021

 

56

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 613 ada, 5 ve 8 parsel sayılı taşınmazlarda konut alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan 575 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda tarım ve hayvancılık tesisi alanı olarak ilave imar planı yapılması ile ilgili tadilat dosyasının Belediye imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 777 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

01.07.2021

 

57

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesine ilaveten 68.500.000,00 TL’lik ek bütçe yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

01.07.2021

 

58

Belediyemiz Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülerek, raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve alınması gereken önlemler için gerekli çalışmanın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

01.07.2021

 

59

Belediyemiz Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülerek, raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve alınması gereken önlemler için gerekli çalışmanın yapılmasına oy birliği ile karar verildi
 

01.07.2021

 

60

İlimiz Merkez Devrim Mahallesinde buluna 169 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın B-2, Ticaret alanı, Gazibey Mahallesinde bulunan 101 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 parsel sayılı taşınmazların park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2021 61 İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan 400 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın sanayi ve depolama alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2021 62 İlimiz Toplu Taşıma hatlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi
01.07.2021 63 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 816 ada, 4 parsel ve 812 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların hak sahiplerine 4706 sayılı Kanununun 5’inci maddesine göre doğrudan satış işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X