04.01.2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
15 Ocak 2021
02.03.2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
15 Mart 2021

02.02.2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 02.02.2021 tarihli Olağan Şubat Ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ        NOSU                                           ÖZETİ
 

 

02.02.2021

 

 

11

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 737 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın içerinden geçen imar yolunun kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 258 ada, 47 ve 48 parsellerden geçen imar yollarında düzeltme yapılarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 7.855 m2 yüz ölçümlü taşınmazda konut+ticaret alanı olarak İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

02.02.2021

 

12

1-İlimiz Merkez Yükseliş Mahallesinde bulunan 324 ada, 11,12 ve 15 parsel sayılı taşınmazlarda TA (konut alanı ) ve imar yolu olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Zeydan Mahallesinde bulunan 363 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda TA (konut alanı ) ve imar yolu olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

02.02.2021

 

13

Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine 2021 yılı içerisinde aylık olarak 380,00 TL fazla çalışma ücretinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

02.02.2021

 

14

Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellere yiyecek yardımının yapılması için Yemek Sandık Kurulunun kurulması ile 16 maddeden ibaret yemek Yardım Yürütme Kurulu Yönergesi uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.
 

02.02.2021

 

15

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan arsa vasıflı muhtelif yüzölçümlü 4 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ‘inci maddesine göre satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

02.02.2021

 

16

2021 Yılı içerisinde uygulanmak üzere Belediye Zabıta Müdürlüğünün Gelir tarifeleri yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X