03.02.2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
11 Şubat 2020
08.05.2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
20 Mayıs 2020
03.02.2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
11 Şubat 2020
08.05.2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
20 Mayıs 2020

02.03.2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 02.03.2020 tarihli Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
02.03.2020 19 1-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 834 ada, 23 parselde ticaret alanı B-7 olarak  imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 929 ada, 1 parselde depolama alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 131  ada, 6 nolu parselde konut+ticaret alanı E:2.25,7 Kat ve park alanı olarak  imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4– İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 5.160 m2  yüzölçümlü 836 ada, 81 parsel sayılı taşınmazın  3.000 m2 akaryakıt ve bakım istasyonu, geriye kalan 2.160 m2’lik alanda konut +ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- İlimiz Hüsrevpaşa  Mahallesinde bulunan 675 ada, 209 ve 69 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı, A-8 ve park alanı olarak imar   planında tadilat yapılmasına oy çoğunluğuyla karar verildi.

6- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 21 parsel sayılı taşınmazda konut alanı, E:2.25, 7 Kat ve yoğunluk artışına karşılık 903 m2 park alanı ayrılarak  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7– İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 915 ada,10  parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret alanı, E:1.75, Yençok:21.50 ve park alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 684 ada, 2 parsel ve 720 ada,10 parsel sayılı taşınmazlarda A-2 konut alanı ve park alanı olarak    imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 160 ada, 1 parsel ile 129 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10– İlimiz Beşminare  Mahallesinde bulunan 958 ada, 1 ve2 parsel, 812 ada, 10 ve 11 parsel ile  104 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı  olarak  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 583 ada, 4 ve5 parsel ile 724 ada, 8 parsel sayılı taşınmazlarda  konut+ticaret alanı imar planında tadilat  yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2020 20  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32’inci maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanının almış olduğu aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının1/3 oranında huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

02.03.2020 21 Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif ada,parsel ve yüzölçümü yazılı bulunan 16 adet arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
02.03.2020 22 1-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 613 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile  karar verildi.

2-İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 574 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda konut ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

02.03.2020 23 İlimiz Saray Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz zaten Belediye Meclisini’nin 06.01.2020 tarih ve 1 sayılı kararı ile konut alanı olarak imar planında tadilat yapılmış bu konuda yapılan itirazın red edilmesine  oy birliği ile karar verildi.
02.03.2020 24 Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile ilimiz Hüsrevpaşa Mahallesi (papşin) sınırları içerisine denk gelen alanlarda revizyon imar planı ve ilave imar planı yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu alanlarda revizyon imar planı ve ilave imar planı çalışmalarında herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağı ve plan yürürlüğe girdikten en geç 3 ay içerisinde 18’inci madde uygulaması yapılacağından bu konuda yapılan itirazın red edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
02.03.2020 25 Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 602 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda otopark alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verilmiş olup, Kamu Yararı göz önüne alınarak yapılan itirazın  red edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
02.03.2020 26 Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda otopark alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verilmiş olup, Kamu Yararı göz önüne alınarak yapılan itirazın  red edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
02.03.2020 27 Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 129 ada, 1 parselde park alanı, konut+ticaret, yurt alanı ve imar yolu olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verilmiş olup, Kamu Yararı göz önüne alınarak yapılan itirazın  red edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
02.03.2020 28 Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/3 sayılı kararı ile İlimiz Beşminare ve Hüsrevpaşa  Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 687 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların park alanı, Beşminare Mahallesinde bulunan 762 ada, 2-3 ve 7 parselde A-2 konut alanı olarak düzeltilmiş ve yeni düzenlenen şekli ile imar planında tadilat yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

 

02.03.2020 29 Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan Mevcut Prim Borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait Beşminare Mahallesinde bulunan 16.360,29 m2 yüzölçümlü, 838 ada, 17 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın takas edilmesine oy birliği ile karar verildi.
02.03.2020 30 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik yerlerinde bulunan toplam 121 adet dükkân’ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×