04.09.2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
23 Eylül 2020
02.11.2020-11.11.2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
17 Kasım 2020

02.10.2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 02.10.2020 tarihli EKİM ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ        NOSU                                           ÖZETİ
 

 

 

 

 

 

 

02.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 857 ada, 3  parsel sayılı taşınmazda E: 1.80, Yençok: 21.50 olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili talep görüşülmüş ve tadilatın İmar mevzuatına aykırı olması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 362 m2 yüzölçümlü taşınmazın ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 694 ada, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, A-7, E: 2.75, 692 ada, 1 parsel ve 686 ada, 52 parsellerde park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

02.10.2020

 

 

 

 

 

70

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Tahtalı Köyü sınırları arasında kalan ve Bitlis Belediyesi tasarrufu altında bulunan alanda ilave+revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 694 ada, 1, 2, 3,8, 9 ve 10 parseller konut+ticaret alanı, E: 2.75, Yençok:21.50, 686 ada, 54 parsel taşınmazı ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi, Papşin mevkii, askeri alan ve Papşin Köyü arasında kalan alanda ilave+revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

02.10.2020 71 İlimiz Merkez Perhant Köyü sınırlarında bulunan 101 ada, 1 ve 2 parsel ile 106 ada, 11, 12 ve 14 parsellerde yapılan İmar Plan tadilatının, İmar mevzuatına aykırı olması nedeniyle iptal edilerek Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.
02.10.2020 72 İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 263 ada, 1  parsel syılı taşınmazda yapılan İmar Plan tadilatının, İmar mevzuatına aykırı olması nedeniyle iptal edilerek Meclis gündeminden düşürülmesine karar verildi.
02.10.2020          73 Mülkiyeti Belediyemize ait Beşminare, Atatürk ve Hersan Mahallelerinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 3 adet arsanın satışa çıkarılmasına karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X