02.10.2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
27 Ekim 2020
04.12.2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
10 Aralık 2020

02.11.2020-11.11.2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 02.11.2020-11.11.2020 tarihli Kasım ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ        NOSU                                          ÖZETİ
 

 

 

 

 

 

 

02.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Tahtalı Köyü sınırları arasında kalan Bitlis Belediyesi tasarrufu altında bulunan alanlarda ilave+revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyanın bir sonraki Belediye Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 694 ada, 1,2,3,8,9 ve 10 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, E: 2.75, Yençok: 21.50, ve 686 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Papşin mevkii, Askeri alan ve Papşin köyü arasında kalan alanda ilave+revizyon imar planı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Perhant Köyü sınırlarında bulunan 101 ada, 1 ve 2 parsel ile 106 ada, 11 ve 14 parsel sayılı taşınmazlarda ticaret alanı ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

02.11.2020

 

 

 

 

 

75

1-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 44 ada, 73 parsel sayılı taşınmazda geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 52 ada 2 parsel ve 53 ada, 2-7-8 ve 9 parsel sayılı taşınmazların ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 314 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Resmi Kurum alanı (PTT Baş Müdürlüğü Hizmet Binası ) olarak   imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

02.11.2020 76 Bitlis Belediyesi Sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi, taksi durakları ve yeni açılacak taksi durakları İşletme Yönetmeliği kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.
02.11.2020 77 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince Belediye Meclisince hazırlanan Evsel Katı Atık Tarifeleri tespit edilerek uygulamaya konulmasına karar verildi.
02.11.2020 78 2020 Mali yılı Belediye Birim bütçeleri arasında toplam 200.000,00 TL aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
02.11.2020 79 İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 55 ada, 13-22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlarda 18’inci madde uygulamasının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
02.11.2020 80 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik bölgelerinde bulunan ve muhtelif yüzölçümlü 7 adet arsa vasıflı taşınmazın satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
02.11.2020 81 Belediye Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Belediye Meclis Üyesi İbrahim ŞENOL’un seçildiğine oy birliği ile karar verildi.
11.11.2020 82 Belediyemizin 2021 Mali Yılı bütçesinin 106.000.000,00 TL olarak, ayrıca harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanan Belediyemiz Performans Programı kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X