04.12.2023 ARALIK ayı Olağan Meclis toplantısında Alınan Karar Özetleri
11 Aralık 2023
02.02.2024  Şubat ayı Olağan  Meclis toplantısı
16 Şubat 2024
04.12.2023 ARALIK ayı Olağan Meclis toplantısında Alınan Karar Özetleri
11 Aralık 2023
02.02.2024  Şubat ayı Olağan  Meclis toplantısı
16 Şubat 2024

03.01.2024  Ocak ayı Olağan  Meclis Kararları

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 03.01.2024  Ocak ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
03.01.2024 1 2023 yılı Belediye gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri denetlemek üzere Meclis Üyesinden Maşallah KARA, Hasan ORUK, Mehmet Şerif SOYUGÜZEL, Hasan OSMANOĞULLARI ve Minyaşer YAKUT’un Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiklerine karar verildi.
03.01.2024 2 Belediyemizin 2024 Mali yılı Belediye Gelir tarifeleri yeniden tespit edilerek uygulamaya konulmasına oy birliği ile karar verildi.
03.01.2024 3 2023 yılında Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak çalışan  Eğitmen  Aysun KURTKAN, Eğitmen  Dilber ASYA, Ekonomist  Hayal YIL, Ekonomist  Cumali ÖZGENÇ, Harita Teknikeri  Servet YÜĞÜNT, İnşaat Teknikeri  Alper DENİZ, İnşaat Teknikeri  Ercan KARABOĞA ve Diyetisyen  Nurgül YAKIN’ın Tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak 2024 yılı içersinde çalıştırılmalarına, Adı geçen sözleşmeli personellere Kanunların öngördüğü taban ücreti üzerinden maaşlarının hesaplanarak ödenmesine.

 

03.01.2024 4 1- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 842 ada, 10 ve 12  parsel sayılı taşınmazda Konu+Ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2- İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 9 ada, 5  parsel sayılı taşınmazda Hotel alanı  olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

3- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada 113, 114, 115, 117 ve 211  parsel sayılı taşınmazlarda Konut+Ticaret alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

4- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 60 ada 4  parsel sayılı taşınmazda Kültürel Tesis ve Park, Özel Eğitim alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

5- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tescil harici alanda Konut+Ticaret ve Park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

6- İlimiz Merkez Zeydan Mahallesinde bulunan 485 ada 22  parsel sayılı taşınmazda Konut alanlı ve Mezarlık alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

7- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1304 ada, 2 parselin yanında (Komşuluğunda) bulunan alan ile Kuzeyinde bulunan tescil harici alanda imar plan tadilatı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

8- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 686 ada, 54, 55, 99, 100, 105 ve 106  parsel sayılı taşınmazda Konut+Ticaret alanı, Ağaçlandırılacak alan ve Park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

9- İlimiz  Merkez genelinde yapılan imar tadilatlarının revizyon imar planı yapılması ve güncelleme işlemlerinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

10- İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 272 ada, 8, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak  konut alanı olarak  imar planında tadilat yapılması Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 91/2 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup, bu tadilata yapılan itirazın red edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

11- a) İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 728 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, b) İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 640 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz, c) İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 756 ada, 7 ve 9 parsel ile 759 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 parsel ve 763 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda imar planında tadilat yapılması ile ilgili 3 adet tadilat dosyasında eksik belgeler olması nedeniyle bir sonraki Belediye Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu  ile karar verildi.

12- a) İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1084 ada 7 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen tadilat dosyasında, b) İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 1061 ada, 7 parsel ve 537 ada, 9 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen tadilat dosyasında, c)  İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 737 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen tadilat dosyasında eksik belgeler olması ve mevzuata aykırı olması nedeniyle 3 adet tadilat dosyasının gündemden düşürülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

03.01.2024 5 4688 sayılı Kanunun 32’inci  maddesi gereğince; Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan Memurlar ile Sözleşmeli personellere 2023 yılı içersinde yapılan sözleşmeye istinaden  sosyal denge tazminatı ödendiği, 2024 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarındada ödenebilmesi için yetkili Sendika Bem-Bir-Sen ile gerekli sözleşmenin yapılabilmesi ve hazırlanacak olan sözleşmenin  imzalanması için Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 

03.01.2024

6 Belediyemizin 2024 Katı Atık Tarifleri yeniden tespit edilerek uygulamaya konulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.01.2024 7 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Güroymak İlçesi Aşağımorh Köyünde bulunan 124 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan sırasıyla 645.996,92 m2 ve 638.742,48 m2 toplamda 1.284.739,42 m2 alana sahip taşınmazların üzerinde İl Özel İdaresi, Bitlis Belediyesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Güroymak Belediye Başkanlığı ile Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı tarafından 2’inci Organize Sanayi Bölgesinin Kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

03.01.2024 8 İlimizde 08.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tek kişilik taşıma ücreti; TOKİ bölgesi Tam Bilet ücreti 13,00 TL. (Onüçlira) Talebe Bilet ücreti ise 8,50 TL. (Sekizliraellikuruş), Şehir Merkezine yakın olan Mahallelerden Yükseliş, Sekizağustos, İnönü, Gazibey, Zeydan, Hersan ve Taş Mahallelerine yapılacak yolcu taşımalardan Tam Bilet ücreti 10,00 TL. (Onlira),  öğrenci  bileti ise 7,50 TL. (Yediliraellikuruş) olarak tespit edilerek uygulamaya konulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.01.2024 9 İlimiz Merkez İmar Planı sınırları içersinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize muhtelif yüz ölçümlü 5 adet arsa vasıflı taşınmaz ile 4 adet Dükkanın  değerlendirilmesi ve Belediyemize gelir getirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (h) fıkrası ile 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince söz konusu arsa ve dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale suretiyle satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.01.2024 10 Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve mülkiyeti Belediyemize ait  İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi Sevgi Evleri mevkiinde bulunan 733 ada, 1 nolu parselde yer alan Şehit Polis Kadir Yıldırım Parkının içinde bulunan 333 m2’lik Restoran (Kafeteryanın)  Belediyemize gelir getirmek amacıyla 2886 sayılı Kanun kapsamında 10 yıllığına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince kiraya çıkartılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×