06.01.2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
21 Ocak 2020
02.03.2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
16 Mart 2020

03.02.2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 03.02.2020 tarihli Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
03.02.2020 12 1-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 834 ada, 23 parsel sayılı taşınmazda imar planı yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tadilat dosyasının tekrar komisyona havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2– İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 621 ada, 3parsel sayılı taşınmazda A-7 olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3– İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan 63 ada,3 nolu parsellerde Özel Eğitim alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 733 ada, 1 parsel ve 734 ada,1parsel sayılı taşınmazlarda park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5– İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 34 ada, 32, 33, 34 ve 37 parsel sayılı taşınmazların 7 metrelik imar yolunun güzergâhında yaklaşık 1.50 cm. yolun kaydırılması için imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 280 ada, 3 parsel ile 279 ada, 14 parsel sayılı taşınmazların belli bir kesimden kaydırmak suretiyle olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 929 ada, 1 nolu parselde depolama alanı olarak imar planında tadilat yapılması istenmiş olup, tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8– İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan 81 ada, 46 nolu parselde imar yolu ve su deposu alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 551 ada, 30, 31, 33 ve 46 nolu parsel sayılı taşınmazlarda 7 metrelik imar yolundan cephe alınması sağlamak amacıyla imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10– İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 718 ada, 6 parsel, 717 ada, 2 parsel, 313 ada, 17, 18 ve 29 parsel sayılı taşınmazlarda 7 metrelik imar yolu bırakılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11– İlimiz Taş Mahallesinde bulunan 6 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlarda 7 metrelik yol bırakılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12– İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 948 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda imar yolunda değişiklik yapılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

13– İlimiz 8 Ağustos Mahallesinde bulunan 258 ada, 60 nolu parselde 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak imar tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

14- İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 50 ada, 10, 13, 29 ve 70 nolu parsellerde 7 metrelik yaya yolunun yeniden düzenlenerek imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

15- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 3 parsel, 1052 ada, 18, 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı, E:2.50, Yen çok:21.50, önbahçe mesafesi mevcut komşu parsellerde bulunan binaların hizalarını geçmeyecek şekilde imar planında tadilat

Yapılması oy birliği ile karar verildi.

03.02.2020 13  

Belediyemiz ile Konya Büyük Şehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

03.02.2020 14 Bitlis Kent Konseyi Çalışma Yönergesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.
03.02.2020 15 Belediyemiz Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması yönergesi kabul edilerek oy çoğunluğuyla karar verildi.
03.02.2020 16 İlan ve Reklam Vergisinin Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksit halinde tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
03.02.2020 17 Belediyemize ait BİTEK Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şirketine %4 kar payı aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
03.02.2020 18 İlimizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan 9 adet imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyaların üzerinde gerekli tetkik ve araştırma yapmak üzere Belediye İmar Komisyonuna dosyaların havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X