21.12.2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
28 Aralık 2020
02.02.2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
8 Şubat 2021

04.01.2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 04.01.2021 tarihli Olağan Ocak Ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ        NOSU                                          ÖZETİ
 

 

04.01.2021

 

 

1

2020 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonuna Belediye Meclis Üyesinden İbrahim ŞENOL, Hasan OSMANOĞULLARI, Sertaç TABAK, Maşallah KARA ve Mehmet Şerif SOYUGÜZEL’in seçildiklerine karar verildi.
 

04.01.2021

 

2

2021 Mali Yılı içerisinde uygulanmak üzere Belediye Gelir tarifeleri yeniden tespit edilerek oy birliği ile karar verildi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 696 ada, 5,6,7,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, E:2.75, Yençok:2.50 ve 686 ada, 52 ve 85 parsel sayılı taşınmazların ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 7.855 m2 yüz ölçümlü taşınmazda konut+ticaret alanı olarak İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında kurum görüşleri eksik olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan 73 ada, 1 parsel ve yaklaşık 10 dönümlük alanda ilave imar planı yapılarak mezarlık alanı (kimsesizler mezarlığı) olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Tahtalı köy sınırları arasında kalan Bitlis Belediyesi tasarrufu altında bulunan alanda ilave+revizyon, imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 44 ada, 73 parsel sayılı taşınmazdan geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

04.01.2021

 

4

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 737 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez 8 Ağustos Mahallesinde bulunan 258 ada, 47 ve 48 nolu parsellerde imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

04.01.2021

 

5

2020 Yılında Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalışan Gökhan ÖZTÜRK, Naim ŞİPALLI, Sefa SERDAR, Serdar KARA, Ercan ÇAĞLAYAN ve Aydın TUNÇKOL’ un tam zamanlı, Avukat Abdullah AKBABA’nın ise kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak 2021 yılı içerisinde çalıştırılmaları ile adı geçen sözleşmeli personellere kanunların öngördüğü taban ücreti üzerinden aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

04.01.2021

 

6

2021 yılı içerisinde uygulanmak üzere toplu taşıma ücretlerinin yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

04.01.2021.

 

7

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 63 parsel sayılı ve 299,33 m2’lik taşınmazın park yapılmak üzere kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04.01.2021

 

8

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yüzölçümlü 7 adet arsanın 2886 sayılı Kanun çerçevesinde satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04.01.2021

 

9

İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 627 ada, 3 parsel ve İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 686 ada, 66 parsel sayılı taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satışlarının yapılması oy birliği ile karar verildi.
 

04.01.2021

 

10

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi, Papşin mevkii askeri alan ile papşin köyü arasında kalan alanda yapılan ilave imar planına askı süresi içerisinde 3 vatandaş tarafından itiraz yapılmış olup, bu itirazların bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X