04.02.2022- Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı
16 Şubat 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
30 Mart 2022
04.02.2022- Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı
16 Şubat 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
30 Mart 2022

04.03.2022- Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 04.03.2022 tarihlerinde yapılan Olağan Mart ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
04.03.2022  

22

1-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 38 ada 1 parsel, 315 ada 1 parsel ile İlimiz Taş Mahallesinde bulunan 9 ada 1,3 ve 11 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanlarda kısmi revizyon imar planı yapılması uygun görülerek oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan El-Aman Hanı ve çevresindeki yaklaşık 90 hektarlık alanda ilave-revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1090 ada 5 parsel,1092 ada 1 parsel ve 1093 ada 5 parsel sayılı taşınmazlarda konut alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında kurum görüşleri eksik olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi suvar mevkiinde bulunan yaklaşık 30 hektarlık alanda revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

04.03.2022 23 İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 686 ada, 90 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı konut alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 24 Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesinde bazı harcama kalemlerinde ödenek kalmadığından yine Belediyemiz birimlerinden olan Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğünün 2022 Yılı bütçesinde ihtiyaç fazlası olan bütçe kaleminden 500.000,00 TL aktarmanın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 25 İlimizin Muhtelif cadde ve sokaklarda istinat duvarı, kilitli parke taşı ve yol asfalt yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 5.000.000,00 TL kredi talep edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
04.03.2022 26 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik bölgelerinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 5 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 27 Belediyemize bedelsiz olarak devredilen ve İlimizin değişik yerlerinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 7 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.03.2022 28 İlimizde Şehiriçi yolcu taşımacılığı hizmetlerini yürüten S.S.13 nolu yolcu taşıma kooperatifinin gelir desteği ile ilgili talebinin incelenmek üzere Belediye plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 29 İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde yapılan revizyon imar planına Kazım UŞAR tarafından yapılan itirazın red edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 30 2022 yılı içerisinde uygulanmak üzere katı atık tarifelerinin belirlenmesi amacıyla bu konudaki teklifin Belediye plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.03.2022 31 Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 19/5 sayılı kararıyla yapılan tadilat sonucunda aradan geçen 2 yıl süre içerisinde herhangi bir yapılaşma yapılmadığı ve hak sahipleri arasında yapılan sözleşme iptal edildiği tespit edildiğinden anılan tadilat kararının iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×