17.05.2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
2 Haziran 2021
01.07.2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
12 Temmuz 2021

04.06.2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 04.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Haziran Ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                          ÖZETİ
 

04.06.2021

 

46

1-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 50 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazlarda geçen 5 metrelik yaya yolunun bir kısmının kuzeye doğru en fazla 4 metre kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan 74 ada, 2 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda konut alanı ve imar yolu, 7 metrelik yolun kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 39 ve 24 parsel sayılı taşınmazlarda 7 metrelik yaya yolu geçecek şekilde imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın kreş alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

04.06.2021

 

47

İlimiz Merkez Sekiz Ağustos Mahallesinde bulunan 257 ada, 12 parselde imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere tadilat dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

04.06.2021

 

48

İlimiz Merkez Yam Köyünde bulunan 136 ada, 1 parsel ile 136 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların 4706 Sayılı Kanun kapsamında hak sahibine satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04.06.2021

 

49

Mülkiyeti Belediyemize ait 25 adet taşınmazın 2886 Sayılı Kanun kapsamında satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04.06.2021

 

50

Temizlik ve Katı Atık sistemi üzerinde gerekli tetkik ve araştırmanın yapılması bakımından konunun Belediye Çevre Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

04.06.2021

 

51

İlimizde oluşan ve oluşacak olan haşere ve parazitlerin çevreye herhangi bir zarar vermemesi için gerekli araştırmanın yapılması için konunun Belediye Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.06.2021 52 Şehirlerarası otogar yapımı için İller Bankası A.Ş’den 7.500.000,00 TL Kredi alınmasına oy birliği ile karar verildi.
04.06.2021 53 Bitlis Belediyesi ile Tatvan Belediyesi tarafından müştereken yapılacak olan Bitlis-Tatvan şehirlerarası otogar yapımı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.06.2021 54 İmar cezalarının 500.000,00 TL ve üzerindeki cezaların ilgiliye tebliğine müteakip 15 gün içerisinde defaten ödenmesi halinde %25 oranında indirim yapılmasına ayrıca taksitler halinde ödenmesi durumunda ise 10 eşit taksit halinde tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X