İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Şubat 2023
21.07.2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
28 Temmuz 2023
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Şubat 2023
21.07.2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
28 Temmuz 2023

04.07.2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 04.07.2023  Temmuz ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
04.07.2023 63 1- İlimiz Yükseliş Mahallesinde bulunan 291 ada, 13 nolu parselde yapılması istenilen İmar Planında Tadilat yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

2- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1087 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda çekme mesafeleri komşu parsellerden 4.5 metre olacak şekilde İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 1169 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen İmar Plan tadilatı dosyasında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- İlimiz genelinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili dosyalarında  eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

04.07.2023 64 İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 693 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili teklif üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 65 Belediyemizin 2023 mali yılı Bütçesine ilaveten 318.000.000,00 TL. Ek Bütçe yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 66 Bursa Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 16 KF 263 Plaka nolu Kar Küreme aracının devir işlemlerinin Belediyemiz adına yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 67 İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan 84 ada, 5 nolu inci kat bağımsız bölüm 4 nolu taşınmaz, 99 ada, 12 parsel zemin kat bağımsız bölüm 9 nolu taşınmaz ile İlimiz Merkez Muştakbaba Mahallesinde bulunan 473 ada, 6 nolu parsel ½ hisse ve 800/7943 hisse nolu taşınmazların bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
04.07.2023 68 İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan  84 ada, 3, 5, 28 ve 38 parseller ile 103 ada, 71 parsel sayılı taşınmazlar ve İlimiz Merkez Muştakbaba Mahallesinde bulunan 473 ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kanun kapsamında Hazine adına Kamulaştırma işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 69 2023 yılı Belediye Bütçesinin birimler arasında 3.143.759,05 TL. Aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 70 İlimizin Düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan Futbol turnuvası ve Yemek yarışmalarında dereceye girecek olanlara ödül verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
04.07.2023 71 İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait B Blok 79 ve 80 nolu 2 adet dükkanın satışa çıkarılması ile Belediyemiz Hal Binasında bulunan 9 adet muhtelif yüzölçümlü Dükkanın 2886 sayılı kapsamında kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.07.2023 72 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yüzölçümlü 6 adet arsa vasıflı taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince satışının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.07.2023 73 İlimiz Merkez Beşminare, Hüsrevpaşa Mahallesi ile Tahtalı Köyünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yüzölçümlü 10 adet arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.07.2023 74 Belediyemiz bünyesinde Sözleşmeli Personel olarak göreve başlatılan Mimar Melek GÜNEŞ BİRLİK’e Devletçe belirlenen taban ücreti üzerinden aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×