2019 18.12.2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
24 Aralık 2019
03.02.2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
11 Şubat 2020

06.01.2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 06.01.2020 tarihli Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
06.01.2020 1 1-İlimiz Saray Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 573 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda konut alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-Hersan Mahallesinde bulunan 649 ada, 1 -2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda akaryakıt istasyonu, E:0,30 Yençok: 9.50 olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 672  ada,2-3 ve7 nolu parsellerde A-2 alanı olarak ve 678 ada, 1-2 ve 3 parsellerde park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İlimiz Beşminare Mahallesinde 146 ada, 3 nolu parsel sayılı taşınmazda konut+ ticaret alanı, E:2.50 Hamaxs:24.50  olarak ve en az 1.037 m2 park alanı ayrılmak koşuluyla imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda otopark alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 602 ada, 1-2 ve3  parsel sayılı taşınmazlarda otopark alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 112 ada, 107 parsel sayılı taşınmazda kültürel tesis alanı olarak ve hizmet yarıçapı içerine denk gelen yaklaşık 250 m2 park alanı ayrılması koşuluyla  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 129 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda park alanı, konut+ticaret, yurt alanı ve imar yolu olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan yaklaşık 40 hektarlık alanda revizyon imar ve ilave imar planı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 693 ada, 5-6-7 ve 8 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, A-7 E:2.75 ve 686 ada 53 nolu parselin 197 m2 park ve imar yolu olarak  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- İlimiz Taş Mahallesinde bulunan 23 ada, 89 nolu parselde konut alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 621 ada, 3 nolu parselde imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar imar komisyonuna gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

13- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 1050 ada, 3 parsel, 1052 ada, 1 parsel, 949 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda konut +ticaret,  park ve otopark alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

14- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 131  ada, 4  parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret, E:2.25 olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

15- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 834 ada, 23 parsel sayılı imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle tekrar imar komisyonuna gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

16- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 838  ada, 17 parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı,  E:1,75, Yençok:24.50 olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

17-14- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 812  ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Resmi Kurum  alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

06.01.2020 2  

Belediye Denetim Komisyon üyeliğine yapılan oylama sonucunda Hasan OSMANOĞULLARI, Çetin GÜLMEZ, Mehmet Şerif SOYUGÜZEL,Çiğdem ULA ve Ömer KASİT’in seçildiklerine oy birliği ile karar verildi.

06.01.2020 3 2020 Yılı içerisinde Gökhan ÖZTÜRK, Naim ŞİPALLİ, Sefa SERDAR, Serdar KARA,  Ercan ÇAĞLAYAN,  Aydın TUNÇKOL’un tam zamanlı ve Avukat Abdullah AKBABA ‘nın ise kısmı zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 4 Belediyemize Devredilen 622 ada 1 parsel sayılı 1.732,29 m2 yüzölçümlü, 747 ada, 3 parsel sayılı ve 2.555,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların doğrudan satış işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 5 İlimizin Muhtelif yerlerinde bulunan ve imar planında tadilat yapılması ile ilgili 12 adet tadilat dosyasının Belediye İmar Komisyonuna Havale Edilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 6 Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif yüzölçümlü 45 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 7 İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 124 ada 87 parsel sayılı taşınmazda yapılan imar planı değişikliğine yapılan itirazın red edilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 8 Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine aylık 358,00 TL fazla mesai ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 9 Belediyemiz yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere İler Bankası A.Ş.’den Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 10 Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan Memurlar ile Sözleşmeli personellere 2020 Yılı içerisinde ödenmek üzere yapılacak olan sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2020 11 İlimizde toplu taşımacılık hizmetlerini yürüten S.S.13 nolu Kooperatif Başkanlığının ücret tarifesinin yeniden tespit edilmesi yönündeki teklifin red edilmesi ve Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 8 sayılı kararıyla tespit edilen yolcu taşıma üzretlerinin 2020 yılında da aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X