29-12-2021 Aralık ayı Olağanüstü meclis Kararı
4 Ocak 2022
04.02.2022- Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı
16 Şubat 2022
29-12-2021 Aralık ayı Olağanüstü meclis Kararı
4 Ocak 2022
04.02.2022- Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı
16 Şubat 2022

06.01.2022-07.01.2022 Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 06.01.2022-07.01.2022 tarihlerinde yapılan Olağan Ocak ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
 

06.01.2022

 

1

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için 5 kişilik denetim komisyonu üyeliğine Mehmet Şerif SOYUGÜZEL, Hasan ORUK, Necmi MENTEŞ, Hasan OSMANOĞULLARI ve İbrahim ŞENOL’un seçildiklerine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 2 2022 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere Belediye Gelir tarifeleri yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 3 1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 699 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 670 ada 1, 3, 4, 6 parsel, 672 ada 20 parsel, 1079 ada 1, 2, 3 parsel, 1080 ada 1 ve 2 sayılı taşınmazlarda revizyon imar planı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 688 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı konut alanı ve imar yolu olarak ilave imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İlimiz Merkez Yamköyü sınırları içerisinde bulunan 136 ada 9 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen plan tadilatı dosyasında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Belediye Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2022 4 İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 190 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yapılması istenilen imar plan tadilatı dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2022 5 2022 Yılı içerisinde Belediyemizde münhal bulunan Mühendis Kadrosunda Gökhan ÖZTÜRK, Şehir Plancısı Kadrosunda Naim ŞİPALLİ, Mühendis Kadrosunda Sefa SERDAR, Su Ürünleri Mühendisi Kadrosunda Serdar KARA, Ekonomist Kadrosunda Ercan ÇAĞLAYAN, Ekonomist Kadrosunda Aydın TUNÇKOL’un tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, Avukat Abdullah AKBABA’nın ise kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına ve Bakanlıkça tespit edilecek taban ücreti üzerinden maaş ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 6 İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yüzölçümlü 8 adet dükkânın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 7 İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 573 ada, 7 parsel, İlimiz Merkez Yamköyünde bulunan 117 da, 46 parsel ile İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 944 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların 4706 sayılı Kanun çerçevesinde hak sahiplerine doğrudan satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 8 İlimiz Hüsrevpaşa ve Beşminare Mahallerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yüzölçümlü 3 adet arsanın 2886 sayılı Yasa kapsamında satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 9 İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 38 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılan kısmi revizyon imar planına yapılan itirazın red edilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 10 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 1064 ada, 1 ve 2 parsel ile 951 ada, 1 parselde yapılan imar plan tadilatına ilişkin yapılan itirazın red edilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 11 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 553 ada, 1 parsel ile 552 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan  imar plan değişikliğinin mülkiyet sahibinin değişmesi nedeniyle iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına  oy birliği ile karar verildi.
06.01.2022 12 İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 314 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılan imar plan tadilatı, yürürlükte bulunan Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına oy birliği  ile karar verildi.
06.01.2022 13 2022 Yılı içerisinde uygulanmak üzere Şehir İçi Toplu Taşıma Ücreti; Toki Bölgesi Tam Bilet 3,50 TL, Öğrenci Bilet Abonman Ücreti 2,25 TL, Şehir Merkezine yakın olan mahallelerden Yükseliş, Sekizağustos, İnönü, Gazibey, Zeydan, Hersan ve Taş Mahallelerinde yapılacak taşımalardan Tam Abonman 2,50 TL, Öğrenci Abonman Bileti ise 2,00 TL, Tek Kullanımlık Biletler ise 4,00 TL olarak tespit edilmesine oy birliği karar verildi.
07.01.2022 14 Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulan Nemrut Jeopark Projesine ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
07.01.2022 15 Bitlis Belediye Başkanlığı ile Tatvan Belediye Başkanlığı tarafından müştereken yapımı planlanan Bitlis-Tatvan Şehirler arası otogar yapım işinde kullanılmak üzere İLBANK A.Ş.’den 7.500.000,00 TL Kredi kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×