02.03.2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
16 Mart 2020
12.06.2020-15.06.2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
22 Haziran 2020

08.05.2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 08.05.2020 tarihli Olağanüstü Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
08.05.2020 31 İlimiz  (Merkez) Kanalizasyon ve içmesuyu ikmal inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 11.336.431,08 TL ek kredi talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
08.05.2020 32 Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif yüzölçümlü 7 adet taşınmazın satışa çıkarılmasına oy çoğunluğu ile karar verildi.
08.05.2020 33 Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 19 sayılı kararın 7’inci maddesi ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliğiyle karar verildi.
08.05.2020 34 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., İlimizde bulunan Kamu veya Özel Bankalardan 7.000.000,00 TL kredi alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
08.05.2020 35 Belediyemiz tarafından yapılacak olan GES projesi için tahsis edilen 33,6 hektarlık alanın ilimiz saray mahallesi sınırlarına dahil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
08.05.2020 36 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan GSM Baz İstasyonları, GSM Operatörleri ile benzeri servis sağlayıcıları için kullanım bedelinin tespit edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
08.05.2020 37  

1-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 834 ada, 23 parselde ticaret alanı B-7 olarak  imar planında tadilat yapılması mevzuata aykırı olması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 929 ada, 1 parselde depolama alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 131 ada, 6 nolu parselde konut+ticaret alanı E:2.25,7 Kat ve park alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 684 ada ,2 parsel A-2 konut alanı ve 720 ada, 10 parselin bir kısmı park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 613 ada, 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı, ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

6- İlimiz Saray Mahallesinde bulunan 574 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda konut ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

08.05.2020 38 1-İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan 95 ada, 22 parsel sayılı taşınmazda imar yolunun bir kısmının kaydırılarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile  kabul edilmiştir.

2-İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 356 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda akaryakıt ve bakım istasyonu, E:0.50, Hmax :7.50 olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale  edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-İlimiz Beşminare Toki 4.Etap Mevkinde bulunan L48-A-04-A-3-D ve L48-A-04-A-3-A paftaları içinde bulunan alanlarda imar düzenlemesi yapılması ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 679 ada, 9 parsel sayılı taşınmazda Spor Tesisleri alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5-İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 parsellerde konut+ticaret alanı,A-8, 675 ada, 58, 60, 67 ve 154 parseller ise park alanı olarak  imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale  edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6-Bitlis Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan batarya kavşağı ile Beşminare Mahallesi, Rahva Mevkii boyunca Kısmi Revizyon İmar planı yapılması ile dosyanın gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale  edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7-İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 355 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda akaryakıt bakım istasyonu olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8-İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 74, 75, 76, 77, 78, 86, 87, 88 ve 89 parsellerde konut+ticaret alanı, A-8, 675 ada 138 parselin ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 591 ada, 6 parsel ile 592 ada, 1 sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

10-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 543 ada, 1 parsel ile 1002 ada, 1 sayılı taşınmazda ilk okul tesis alanı ve konut alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 627 ada, 3 parselin yanından geçen yolun kaydırılarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

12-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 591 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret alanı olarak tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

08.05.2020 39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen MTS  M642 Plus Klas Kazıyıcı ve Yükleyici İş Makinasının Belediyemiz adına kaydının yapılması ve Kamu yararında kullanılması nedeniyle söz konusu iş makinasının üzerine başkaları tarafından hiçbir surette haciz işlemi konulamayacağına oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X