08.05.2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
20 Mayıs 2020
02.07.2020-03.07.2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
9 Temmuz 2020
08.05.2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
20 Mayıs 2020
02.07.2020-03.07.2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
9 Temmuz 2020

12.06.2020-15.06.2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 12.06.2020-15.06.2020 tarihli Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
12.06.2020 40 Belediye İmar Komisyonuna Gökhan TOKMAK, Faris KÖK, Aydin YAKIN, Yaşar METE ve Mehmet Zeki KARABULUT’un seçildiklerine karar verildi.
12.06.2020 41 Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Necmi MENTEŞ, Hasan ORUK, Maşallah KARA, Yaşar METE ve İbrahim ŞENOL’un seçildiklerine karar verildi.
12.06.2020 42 Belediye Encümen Üyeliğine Celal DENİZ, Ömer KASİT  ve Behçet BULUT’un seçildiklerine karar verildi.
12.06.2020 43 Belediyemizin 2019 Mali Yılı faaliyet raporu kabul edilerek karar verildi.
1212.06.          12.06.2020 44 1-İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan 95 ada 22 nolu taşınmazda imar yolunun bir kısmının kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

2- İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 356 ada 3 parsel sayılı taşınmazda akaryakıt ve bakım istasyonu, E: 0.50,HMAX 7.50 olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

3- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi TOKİ 4.Etap mevkiinde bulunan L48-A-04-A-3-D ve L48-A-04-A-3-A paftasında imar düzenlenmesi yapılarak  imar planı karar verildi.

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 679 ada,  9 parsel sayılı taşınmazın spor tesisi alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

5– İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 ve 53 parsellerde konut+ticaret alanı, A-8 675 ada, 58-60-67 ve 54 sayılı parseller ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

6- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Batarya Kavşağında Beşminare Mahallesi Rehva mevkii boyunca kısmi revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyanın tekrar incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7- İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 355 ada, 3 parsel sayılı  taşınmazda akaryakıt bakım istasyonu alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

8- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 74-75-76-78-86-87-88 ve 89 parsellerde konut+ticaret alanı, A-8 675 ada, 138 parselin ise park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

9- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 591 ada, 6 parsel ile 592 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan alanın konut+ticaret alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

10- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi Başhan Mevkiinde bulunan 543 ada, 1 parsel ile 1002 ada, 1 parsel taşınmazlarda ilk okul tesisi ve konut alanı olarak  imar planında tadilat

yapılmasına karar verildi.

11- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi Başhan Mevkiinde bulunan 627 ada, 3 parselin yanından geçen 10 metrelik imar yolunun açılması için imar yolunun 70 metre kuzeydoğuya doğuya kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

12- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait  961 ada, 1 parsel ve konut+ticaret alanı olarak  imar planında tadilat yapılmasına karar verildi.

15.06.2020 45 Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir-Gider kesin hesapları incelenerek oy birliği ile karar verildi.
15.06.2020 46  

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik mahallelerinde bulunan muhtelif yüz ölçümlü 6 adet arsanın ihale suretiyle satışa çıkartılmasına karar verildi.

15.06.2020 47 Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin ertelenmesine karar verildi.
15.06.2020 48 İlimiz Merkez Perhant köyü sınırlarında bulunan 101 ada, 1 ve 2 parsel ile 106 ada, 11-12 ve 14 parsel sayılı taşınmazlarda imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
15.06.2020 49 İlimizde mevcut bulunan 13 mahallenin sınırlarının yeniden tespit edilmesi ile ilgili dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
15.06.2020 50 Belediyemiz tarafından yapımına başlanılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 5.000.000,00 TL Kredi alınmasına karar verildi.

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×