02.04.2021-05.04.2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
15 Nisan 2021

17.05.2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 17.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Mayıs Ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
 

 

17.05.2021

 

40

2020 Mali Yılı Belediye Gelir ve Gider Kesin Hesapları kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.
 

17.05.2021

 

41

İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 50 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmaz, 313 ada, 39 ve 24 sayılı taşınmaz ve İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan 74 ada, 2 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda imar planında tadilat yapılması ile ilgili 3 adet dosyanın imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

17.05.2021

 

42

Belediyemiz Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğünün 2021 Yılı bütçesinden Veteriner Müdürlüğü bütçesine 50.000,00 TL aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

17.05.2021

 

43

Belediyemizin VEPSAŞ’a olan 1.229.349,74 TL Elektrik borcunun ödenmesi için İLBANK A.Ş.’den Kredi alınmasına oy birliği ile karar verildi.
 

17.05.2021

 

44

İlimiz Beşminare ve Yam köyünde bulunan muhtelif yüzölçümlü 6 adet arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

17.05.2021

 

45

Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet eden masum Filistin’li kardeşlerimize İsrail’in uyguladığı saldırı Belediye Meclisince kınanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X