17.08.2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
3 Eylül 2020
02.10.2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
27 Ekim 2020

04.09.2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  20’inci maddesi gereğince 04.09.2020 tarihli Eylül ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

 

NOSU

 

ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

1-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 359 ada, 1 ve 2  parsel sayılı taşınmazlarda Sanayi alanı, Ticaret alanı ve İmar yolu olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 695 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde konut+ticaret alanı, A-7 E: 2.75, 686 ada, 64 ve 65 parsellerde park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan 190 ada,83 parsel sayılı taşınmaza hizmet veren 7 metrelik imar yolunun 5 metre olarak daraltılması ve kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 857 ada, 3 nolu parselde E: 1.80, Yençok: 21.50 olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyada kurum görüşleri eksik olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine  karar verildi.

5-İlimiz Merkez SarayMahallesinde bulunan 400 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz ticaret alanı ve imar yolu olup, mevcut imar yolunun güzergahında değişiklik yapılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-İlimiz Merkez Devrim (Şemsi Bitlis) Mahallesinde bulunan 183 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan imar yolunun mevcut yol ile uyuşmadığından bahse konu 3 metrelik imar yolunun yaklaşık 2 metre doğuya kaydırılarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ve 132 parsel sayılı taşınmazların ticaret alanı, A-8,  675 ada, 57, 139, 150 ve 151 parsel sayılı taşınmazların park alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

8-İlimiz Merkez Hımçur (Tatlıkaynak) köyünde bulunan 121 ada, 2  parsel sayılı taşınmazlarda Et Entegre tesisi (Mezbaha) alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

9-İlimiz Merkez Zeydan Mahallesinde bulunan 467 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlarda Mevzi İmar Planı yapılması uygun görülerel oy birliği ile karar veridi.

10-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 625 ada, 3 nolu parselin kuzeyinde bulunan imar yolunun mevcut yol ile uyuşmadığından bahse konu 12 metrelik imar yolunun yaklaşık 5 metre kuzey doğuya kaydırılarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle Meclis gündeminden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

04.09.2020 66 İlimizin Muhtelif mahallelerinde bulunan toplam olarak 2 adet

İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyalarının Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

04.09.2020 67 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik Mahallelerinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 9 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışa çıkarılmasına karar verildi.
04.09.2020 68 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan protokol çerçevesinde Belediyemize devredilen 1107 ada, 2 parsel ve 591 ada 4 parsel sayılı taşınmazların 4706 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine satışının yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X