2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
8 Temmuz 2019
2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
13 Eylül 2019

2019 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 2019 Yılı AĞUSTOS Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

01.08.2019

46

 

1- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 72, 73, 90, 91, 140, 149, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167 ve 168 parsel sayılı taşınmazlarda A-8 olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çoğunluğu ile karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan 7 metrelik gereksiz ve uygulanamaz  yolun kaldırılarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Yükseliş Mahallesinde bulunan 325 ada, 20 parsel sayılı taşınmaz içinde bulunan 7 metrelik yolun kaydırılması ve 3 metrelik yolun bir kısmının kaldırılmak üzere İmar Planında tadilat yapılmasına  oy birliği ile karar verildi.

 

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 670 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda ilave İmar Planı yapılması ve bu taşınmazda konut alanı A-2 (ayrık nizam 2 kat), TAKS:0.20, KAKS: 0.40 olarak  İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği ile  karar verildi.

 

5- İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 872 ada, 3-4-5 parsellerde konut+ticaret A-7 olarak,  873 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy çoğunluğu ile karar verildi.

 

6- İlimiz Hersan Mahallesinde bulunan 641 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili Mehmet ÜZEL’in hazırlamış olduğu tadilat dosyası üzerinde İmar Komisyonunca gerekli tetkik ve inceleme yapılmış olup, tadilat dosyasında eksik belgeler olması nedeniyle tekrar incelenmek üzere  Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

7- İlimiz Beşminare Mahallesi TOKİ 4. Etapta bulunan imar yoluna çift yönlü bisiklet yolu yapılması için mevcut İmar Planına çift yönlü bisiklet yolunun işlenmesine  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

01.08.2019

47

 

İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 65, 68  ve 114 parsel ile 677 ada, 3 ve 4  parsel sayılı taşınmazda konut alanı, A-8 ve park alanı olarak İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili hazırlanan tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

01.08.2019

48

İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 69 ve 209 sayılı taşınmazlarda 10 metrelik taşıt yolunda  İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi

01.08.2019

49

Belediyemizce kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet Rotatif aracının satın alınmasına oy birliği ile karar verildi

01.08.2019

50

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan değişik yüzölçümlü 10 adet arsanın satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                          Halkımıza ilanen duyurulur.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X