2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
21 Kasım 2019
2019 18.12.2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
24 Aralık 2019

2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 2019 Yılı ARALIK Ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
02.12.2019 71  

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan   941 ada, 1 parsel ve 943 ada 1 nolu parsellerde Yurt Binası yapılmak üzere İmar Planında tadilat yapılması Belediye Meclisinin 04.11.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde Yurt Binası yapılmak üzere imar planında tadilat yapılması oy birliği ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

2- İlimiz Merkez Sekizağustos Mahallesinde bulunan 190 ada, 1   Parsel sayılı taşınmazda park alanı hizmet yarı çapı içersinde eş değer olarak ayrılmak suretiyle İmar Planında Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 04.11.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen şekilde söz konusu taşınmazda imar planında tadilat yapılması oy birliği ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

3- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 762 ada 2, 3 ve 7 Parsel sayılı taşınmazlarda A-2 alanı olarak ve 678 ada 1-2 ve 3 Parsel sayılı taşınmazlarda Park alanı olarak İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 04.11.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş , dosyada eksik belge olması nedeniyle yukarıda belirtilen parsellerde imar planı tadilat yapılması hususu İmar Komisyonunun bir sonraki toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu Başkanlığını geri gönderilmesi oy birliği ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

4- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 146 ada   3 Parsel sayılı taşınmazda E:2.50, Hmax 24.50 olarak ve en az 1.037 m2 park alanı ayrılmak koşuluyla İmar Plan Tadilat yapılması Belediye Meclisinin 04.11.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş , dosyada eksik belge olması nedeniyle yukarıda belirtilen parselde imar planı tadilat yapılması hususu İmar Komisyonunun bir sonraki toplantısında tekrar görüşülmek üzere   İmar Komisyonu Başkanlığını geri gönderilmesi oy birliği ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

 

 

02.12.2019 72  

Mülkiyeti Belediyemize ait yeni Hal Binasında faaliyet gösteren esnaflardan 5957 sayılı Kanunun gereğince bir yıllık kira bedeli kadar teminat alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

02.12.2019 73  

1- İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan 573 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda Ticaret alanı olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

2– İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 649 ada, 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda Akaryakıt İstasyonu E: 0.30, Yençok: 9.50 olarak İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

3- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 688 ada, 1 Parsel sayılı taşınmazda Otopark alanı olarak İmar Plan Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

4- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 602 ada, 1, 2 ve 3 Parsel sayılı taşınmazlarda Otopark alanı olarak İmar Plan Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde   gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

5- İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan 112 ada, 107 nolu parselde Sosyo Kültürel Tesis alanı olarak ve hizmet yarı çapı içersine denk gelen yaklaşık 250 m2 park alanın ayrılması koşuluyla İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

6- İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 81 ada, 46 nolu parsel içersine denk gelen imar yolu ve su deposunun bulunduğu alanda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

7- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 129 ada, 1 Parsel ve çevresinde bulunan taşınmazlarda imar düzenlenmesi yapılarak park alanı, konut+ticaret alanı ve imar yolu olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

8- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Papşin sınırları içersinde yaklaşık olarak 40 hektarlık alanda İlave-Revizyon İmar Planı yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

9- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 693 ada, 5, 6, 7 ve 8 nolu Parsellerde konut+ticaret alanı, A-7 E:2.75 ve 686 ada, 53 parselin 197 m2’si park ve imar yolu İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

10- İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 23 ada, 89 nolu Parselde konut alanı olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

11- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 621 ada, 3 nolu Parselde A-7 olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

12-   İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 1050 ada, 3 Parsel, 1052 ada 1 parsel ve 949 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı, otopark ve park alanı olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

13- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 131 ada, 4 Parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret, E: 2.25 olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde   gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

14- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 834 ada, 23 Parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı, B-7 olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde   gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

15- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 838 ada, 17 Parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı, E: 2.25, Yençok: 24.50 olarak İmar Planında Tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde   gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X