2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
13 Eylül 2019
2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
30 Ekim 2019

2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 2019 Yılı EKİM Ayı Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ

 

NOSU ÖZETİ
01.10.2019 55 İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan   706 ada 1 Parsel ile 707 ada 8 Parsel sayılı taşınmazlarda bitişik olan Kadastro yolu üzerinde geçmek üzere İmar Yolu olarak İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

01.10.2019 56 İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 24 ada 1 ve 2   Parsel sayılı taşınmazlarda 7 metrelik İmar Yolunu Doğalgaz çalışmalarından arazi durumu göz önüne alınarak dere kenarına parsel olarak ve yol oranı korunarak   İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

 

01.10.2019 57 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 762 ada 2, 3 ve 7 Parsel sayılı taşınmazlarda A-2 alanı olarak ve 678 ada 1-2 ve 3 Parsel sayılı taşınmazlarda Park alanı olarak İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planı tadilat yapılması hususu İmar Komisyonunun bir sonraki toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu Başkanlığını geri gönderilmesi oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

 

 

01.10.2019 58 İlimiz Merkez Yolyazı Köyünde bulunan   mülkiyeti Hazineye ait 136 ada 1 ve 2 Parsel sayılı taşınmazlarda İmar alanında Ticaret Alanı olarak İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

01.10.2019 59 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 789 ada   5 Parsel sayılı taşınmazda Konut + Ticaret Alanı, E: 2.00 ve 185 m2 Parsel Park alanı olarak İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

 

01.10.2019 60 İlimiz Merkez Devrim Mahallesinde bulunan 164   ada 1 ve 9   Parsel sayılı taşınmazlarda sınıra denk gelen Karayolu Kamulaştırma koridoru göz önüne alınarak imar yolunun düzeltilmesi amacıyla İmar Plan Tadilatı yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen parsellerde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

01.10.2019 61 1- Belediyemiz Su İşletmesi Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinde; İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İhalesi yapılan İlimiz (Merkez) Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı     Yapım işi için yeterli ödenek bulunmadığından Ek Bütçe yapılması zarureti hasıl olmuş ve İlgili ödenek tertibinde kullanılmak üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 19 ncu maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereği 2019 Mali Yılı Bütçesine İlaveten 35.000.000,00 (Otuzbeşmilyon) TL. Ek Bütçe yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen Ek Bütçenin   yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

2- Fen İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Bütçesinde; Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri ve Diğer İç Borç Faiz Gideri için yeterli ödenek bulunmadığından Ek Bütçe yapılması zarureti hasıl olmuş ve ilgili ödenek tertiblerinde kullanılmak üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 19 ncu maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereği 2019 Mali Yılı Bütçesine İlaveten 2.110.000,00 (İkimilyonyünonbin) TL, Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri ve     890.000,00 (Sekizyüzdoksanbin) TL. Diğer İç Borç Faiz Gideri olmak üzere Toplam olarak 3.000.000,00 (Üçmilyon) TL Ek Bütçe yapılması Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve yukarıda belirtilen Ek Bütçenin yapılması oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

01.10.2019 62 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak olan Netcad Eğitimi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere verilecek Eğitim kapsamında teknik destek sağlanması amacıyla Proje belgelerinin imzalanması için Belediyemiz adına Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesi Belediye Meclisinin 01.10.2019 günlü oturumunda detaylı bir şekilde görüşülmüş ve Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karar verilmiştir
01.10.2019 63 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin (b) fıkrası gereğince ( Belediye ve bağlı kuruluşlarından Norm Kadroya uygun olarak yıllık Sözleşmeli Personel çalıştırtabilir ) Belediye Hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Belediyemizde Münhal bulunan Avukatlık Kadrosuna 2019 yılı içerisinde Avukat Abdullah AKBABA’nın 02.10.2019 tarihinden itibaren Kısmi Zamanlı olarak   işe alınması ve Kanunların öngördüğü miktarda maaş ödenmesinin yapılması hususu oy birliği   ile kabul edilerek karar verilmiştir.

 

 

01.10.2019 64 1-İlimiz Merkez Tatlı Kaynak Köyünde bulunan 154 ada 2 ve 4 nolu parsellerde 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

2- İlimiz Merkez Beş Minare Mahallesinde bulunan 838 ada 4 parselde Plan Tadilatı yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

3– İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 991 ada 4 ve 5 Parsel sayılı   taşınmazlar üzerinde   İmar Plan Tadilatı yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

4- İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 724 ada 87 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde İmar Plan Tadilatı yapılması   imar planında tadilat yapılması hakkındaki dosya üzerinde gerekli tetkik ve incelemeler yapmak üzere dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis’ce uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X