2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI
8 Temmuz 2019

2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 2019 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan  Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

TARİHİ

 

NOSU

ÖZETİ

12.06.2019

32

 

1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 759 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz imar planı dışında kaldığından, ilave imar planı yapılarak konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy çoğunluğuyla karar verildi.

 

2-İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 551 ada, 124 parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı, A-7, TAKS: 0,40, KAKS: 2.25 olarak İmar Planında tadilat yapılmasına oy birliği  ile karar verildi.

 

3-1/25.000 hali hazır harita üzerinde işlenen mücavir alan sınırlarının yeniden tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

 

12.06.2019

33

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan ve TOKİ tarafından yapılan 412 adet dükkanın 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılması, ayrıca İlimiz Hüsrevpaşa ve Beşminare Mahallelerinde bulunan protokol ile Belediyemize devredilen taşınmazların hak sahiplerine 4706 sayılı yasa kapsamında doğrudan satış işleminin yapılması bakımından Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

12.06.2019

34

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 72, 73, 90, 91, 140, 149, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167 ve 168 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki teklif ve tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

2- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 36 ada, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki teklif ve tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

3- İlimiz Merkez Yükseliş Mahallesinde bulunan 325 ada, 20 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki teklif ve tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4- İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 670 ada, 5 parsel sayılı taşınmazlarda İmar Planında tadilat yapılması hakkındaki teklif ve tadilat dosyası üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

.

12.06.2019

35

Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak ve kamu borçlarının ödenmesi amacıyla İLBANK A.Ş’den 5.000.000,00 TL. kredi talep edilmesine oy çokluğu ile karar  verildi.

 

12.06.2019

36

Melek GÜNEŞ BİRLİK’in sözleşmeli Mimar olarak işe başlatılması ve 1. Derecenin 1. Kademesi üzerinden aylık ödenek ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

12.06.2019

37

Belediyemize ait İlimizdeki Bankalarda bulunan 17 banka hesap numarasının alt hesap olarak tespit edilmesi ile bu hesaplarda bulunan Belediye gelirlerinin sadece kamu yararı ödemelerinde kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                                            Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X