İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Şubat 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Mart 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Şubat 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Mart 2020
  • T.C.
    BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Askı İlan Tutanağı

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  5.160m² yüzölçümlü 836  ada, 81  nolu  parsel sayılı taşınmazda 3.000m² si Akaryakıt ve Bakım İstasyonu, geriye kalan 2.160m² lik alanda konut+ticaret alanı olarak  imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 3.000m² si Akaryakıt ve Bakım İstasyonu, geriye kalan 2.160m² lik alanda konut+ticaret alanı olarak  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  160  ada, 1 parsel ile 129 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak    imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda, konut+ticaret alanı olarak  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  958  ada, 1 ve 2 parsel ile  812 ada, 10 ve 11  parsel ile 104 ada 1 parsel  sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak    imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda,  konut+ticaret alanı olarak  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  583 ada, 4 ve 5 parsel ile  724 ada, 8 parsel  sayılı taşınmazlarda konut+ticaret alanı olarak    imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda,  konut+ticaret alanı olarak  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  915  ada, 10  nolu  parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret alanı, E:1.75, Yençok: 21.50 ve park alanı olarak    imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda,  konut+ticaret alanı, E:1.75, Yençok: 21.50 ve park alanı olarak   imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Hüsrevapa Mahallesinde bulunan  675  ada, 209 ve 69   nolu  parsel sayılı taşınmazların 209 parselde konut+ticaret alanı, A-8, 69 parselde park alanı olarak  imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 209 parselde konut+ticaret alanı, A-8, 69 parselde park alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 12/03/2020 (Perşembe) – 10/04/2020 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

 

Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:84
Telefon No: (434)228 63 10 Faks No: (434)228 63 13
e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: https://www.bitlis.bel.tr
Bilgi için: Okan UCA
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:

 

 

 

 

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×