İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
22 Temmuz 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
16 Aralık 2020

BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR

EVSEL KATI ATIK SÖZLEŞMESİ’NE ESAS BİLGİLENDİRME

BİTLİS BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR

 

2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır.

Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; Bitlis İli sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülerek “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe istinaden düzenlenen ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza göre hazırlanan Bitlis Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Bitlis Belediye Meclisi’nin 02/11/2020 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Adı geçen yönetmeliğin 12 inci maddesi 1 inci fıkrası “(1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” hükmü gereği bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Belediyemize gelerek Evsel Katı Atık Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Sözleşme yapmayanlar hakkında re’sen işlem yapılacaktır.

 

Hemşerilerimizin bilgisine duyurulur.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X